Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Hronika

BERANE:

Uhapšen Beranac zbog sumnje da je ubio sugrađanina

Nova krivična prijava protiv bivšeg predsjednika opštine Bar

Bojičić osumnjičen

za ubistvoMandića

Pavićević osumnjičen da je

oštetio ZIB za 96.300 eura

PODGORICA

–NikolaBoji-

čić izBeranauhapšen je juče

zbog sumnjeda jeubio su-

građaninaDanijelaMandića

(36) zvanogMandu21. de-

cembraprošle godine.

Bojičiću su lisice stavljene u

popodnevnim časovima, na

radnommjestu, umesari uBe-

ranama. On je sinoć oko 19 sati

privedenuViše tužilaštvouBi-

jelomPolju, gdje mu je tužilac

nakon saslušanja odredio za-

državanje.

Njega je saslušala tužiteljka

Višnja Medojević, pred kojom

je negirao krivicu.

Beranski policajci u saradnji sa

službenicimaSektorakrimina-

lističke policije rasvijetlili su

ubistvozasamomjesec,poslije

intenzivnog i predanog rada, a

u koordinaciji sa rukovodio-

cemVišeg državnog tužilaštva

uBijelomPolju.

MandićjeubijenuUliciMiloša

Mališića, kod bioskopa u cen-

tru Berana, pola sata poslije

ponoći. Mandić je sa prijatelji-

ma bio kod bioskopa kada su

napadači otvorili paljbu. Preli-

minarni rezultati istrage uka-

zuju da je na žrtvu pucano sa

samonekolikometararazdalji-

ne. Egzekutori su koristili au-

tomatsko oružje i pištolj kali-

bra sedam, ne ostavljajući ni

minimum šanse da Mandić

preživi.

Prema pouzdanimsaznanjima

Pobjede, hladnokrvneubice is-

palile su šest metaka iz jednog,

aonda susametra razdaljine iz

drugog pištolja ispalile još dva

hica u glavu Mandiću. Mladić

je odmah preminuo, a tijelo je

po nalogu tužioca poslato na

obdukciju.

Opsežnomistragomistražitelji

su u naselju Budimlja pronašli

zapaljeni automobil „golf 2“

bjelopoljskih registarskih ta-

blica kojimsuubice pobjegle.

Upravo ti podaci iz istrage ot-

krivaju da je ubistvo brižljivo

planiranodonajsitnijihdetalja

i da jeMandić mjesecima pra-

ćen,auizvršenjuzločinabiloje

uključeno više osoba koje su

pratile kretanjemete.

Zločinačka ekipa nije se libila

da pred očima prijatelja likvi-

diraMandića, a nakon toga ve-

likombrzinompobjegne i uni-

šti „tragove“ u seluBudimlja.

Mandić je policiji bio poznat

kao bezbjednosno interesan-

tna osoba, a njegovo ime dovo-

dilo se u vezu sa međunarod-

nim švercom droge (heroina i

paracetamola) i oružja.

On je prije pet godina u akciji

„Medvjed“ uhapšen sa dese-

točlanom grupom iz Bara, Be-

rana i Rožaja, jer su švercovali

heroinkoji sunabavljali naKo-

sovu. Nabavljali suponekoliko

kilograma heroina koji su pre-

pakivali i miješali sa smjesom

zadroguiprodavalinaulicama

Bara, Rožaja i Berana u količi-

nama odpo 10grama.

Mandić se tada teretio za kri-

vičnodjelo stvaranje kriminal-

neorganizacije i nedozvoljena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga.

PresudomVišegsudauPodgo-

rici osuđen je na dvije godine i

petmjeseci robije.

On je u Beranama bio vlasnik

lokala „Siti“ koji je zatvoren

prije tri godine.

A.G.

PODGORICA

–Protivbiv-

šegpredsjednikaopštine

BarŽarkaPavićevića (67)

podnijeta jeprijava zbog

osnovane sumnjeda je zlo-

upotrebompoložajaošte-

tioZavodza izgradnjuBara

za96.300eura.

Pavićević se tereti da kao iz-

vršni direktor ZIB-a nije evi-

dentirao priliv novca u izno-

su od 96.300 eura koje je ta

firma dobila prodajom dva

stana.

- Kako se sumnja, onnije pri-

javio prodaju dva stana i pri-

livnovcana računpreduzeća

ŽarkoPavićević saadvokatomispredVišeg suda

- zaključuje se u saopštenju

Uprave policije.

Pavićeviću je u decembru

prošle godineApelacioni sud

potvrdio presudu kojom je

osuđen na godinu zatvora

zbog produženog krivičnog

djela zloupotreba službenog

položaja.

Pavićević je, po presudi, mi-

mo odluka lokalnog parla-

menta vraćao dugove Prvoj

bancikakobiOpštinazavršila

izgradnju stanova za potrebe

zaposlenih u ministarstvima

rada, prosvjete iFondazdrav-

stva. Time je opštini pričinio

štetuod 1.780.000 eura.

M.L.

Račiću pritvor zbog opasnosti

od ponavljanja djela

Osumnjičenog za četiri razbojništva saslušao sudija za istrage

PODGORICA

VeljkuRači-

ću (36) izPodgorice, sarad-

nikuDana i kolumnisti por-

tala IN4S, juče jeodređen

pritvordo30dana zbog

sumnjeda jepočiniočetiri

razbojništvauprotekladva

mjeseca.

Odluku jedoniosudijaza istra-

guOsnovnog sudaMiladin Pe-

jović.

Kako je Pobjedi saopšteno, Ra-

čiću je pritvor određen zbog

opasnosti odponavljanjadjela.

Podgorička policija uhapsila je

u srijedu Račića zbog sumnje

da je dva puta opljačkao kladi-

onicu „Bukmejkers“ u Skop-

skojuliciuPodgorici,kaoiapo-

teke „Medeon farm 1“ i „Julia

farm“. Račić se sumnjiči da je

22. novembra prošle godine, u

večernjim satima, maskiran,

radnici kladionice u Maslina-

ma prijetio nožem i uzeo joj

400 eura i pobjegao.

Krađu je, sumnjaju iz policije,

ponovio 6. decembra protekle

godine, kada jeu istoj kladioni-

ci u Skopskoj ulici ponovo pri-

jeteći nožemukrao 270 eura.

DvadesetdanakasnijeRačićje,

kako sumnjaju u policiji, zapo-

slenoj u apoteci „Medeon farm

1“uUliciZetskihodredauMa-

slinama maskiran prijetio pi-

štoljemi ukrao joj 400 eura.

Isto je, kako se sumnja, pono-

vio u apoteci „Julia farm“ u

Maslinama 12. januara ove go-

dine i tom prilikom ukrao 835

eura. Osnovni državni tužilac

je izdao naredbu da se Račić

uhapsi i privede zbog sumnje

da je počinio četiri krivična

djela – razbojništvo.

M.L.

Ulicaukojoj jeubijenDanijelMandić

Saobraćajni udes u Baru

Povrijeđen

pješak

BAR

- Šezdesetogodišnja

Slobodanka Batinić povri-

jeđena je juče oko 14 sati u

saobraćajnomudesu dok

je prelazila kolovoz na pje-

šačkomprelazu, preko puta

Tri kule. Kako je saopštio

direktor Opšte bolnice dok-

tor Dragoslav Tomanović,

Batinić nije život ugrožen.

- Nakon radiološkog i

laboratorijskog ispitivanja

imaćemo jasniji nalaz o

povredama - kazao je dr

Tomanović.

Do udesa je došlo kada je, iz

za sada neutvrđenih razlo-

ga, „škoda“ registarskih

oznaka BR BR 945 kojom je

upravljala Sehada Vulić (25)

iz Bara, udarila u pješaka.

V.K.V.

cu!

Ko je sve

priznao

Sporazume o priznanju kri-

vice ranije je sa Tužilaštvom

potpisalo osam srpskih

državljana koji su pristali da u

zatvoru provedu po pet mje-

seci. Oni su osuđeni za stva-

ranje kriminalne organizacije.

Srpski državljani Aleksandar

Čurović, Nikola Đurić, Siniša

Ćetković, Dejan Stanojević,

Ivica Matić, Aleksandar

Aleksić, Perica Andrić i Miloš

Aćimović su priznali da su

planirali da nasilno probiju

policijski kordon i zauzmu

Skupštinu Crne Gore 16.

oktobra 2016. godine. Kako

su okrivljeni pred sudom

ispričali, plan je bio da nasil-

no uđu u zgradu Skupštine i

čekaju dalja naređenja ukoli-

ko Demokratski front izgubi

na parlamentarnim izborima.

Osimosam sporazuma,

Tužilaštvo ima i priznanje

srpskog državljanina Miloša

Jovanovića koji je u sudnici

do detalja ispričao kako je

angažovan za operaciju koja

je trajno trebala da destabi-

lizuje Crnu Goru. Ukoliko bi i

Dikić priznao navode optuž-

nice, to bi bilo dvanaesto

priznanje, računajući Velimi-

rovićevo i Sinđelićevo.

14 osoba tereti da su bile dio

kriminalne organizacije koja

je trebalo da uruši kompletan

sistemu Crnoj Gori i tako spri-

ječi ulazak u NATO.

Interesantno će biti kako će na

odluku Dikića reagovati ostali

okrivljeni jer će dodatno usijati

optuženičku klupu i atmosferu

na istorijskom suđenju.

Dikićeviskaz

U nezavidnoj situaciji će,

ukoliko Dikić ostane pri stavu

o promjeni iskaza, biti lideri

Demokratskog fronta.

Dikić u odbrani pred vijećem

Višeg suda nije sporio da je

došao u Crnu Goru na protes-

tni skup „srpske zajednice“,

koji je, prema njegovim riječi-

ma, trebalo da bude organizo-

van zbog protivljenja ulaska

Crne Gore u NATO. Nije sporio

i da je pregovarao o spora-

zumnompriznanju krivice sa

specijalnim tužiocem Sašom

Čađenovićem, ali tu nagodbu

nije prihvatio glavni specijalni

tužilac Milivoje Katnić.

Iako je tvrdio da nije šef kri-

minalne grupe i uporno ostao

pri stavu da njegov dolazak

nije povezan sa organizaci-

jomnasilja ispred Skupštine

Crne Gore planiranog za 16.

oktobar, optuženi Dikić nije

demantovao niti jedan dokaz

Tužilaštva – od fotogra ija

ispred Skupštine, susreta sa

Aleksandrom Sašom Sinđeli-

ćem, preuzimanje telefona od

Mirka Velimirovića iako je već

imao četiri mobilna, a njegova

prijateljica Kristina dva…

Prema navodima optužnice,

Dikić je u noći 16. oktobra pret-

prošle godine treba da preda

kriptovani telefon „lenovo“

jednomod političara Demo-

kratskog fronta koji govori

ruski, da bi komandovao

akcijomnasilnog ulaska

u zgradu Skupštine 16.

oktobra.

Osimovog zaduženja,

Dikićeva obaveza je,

prema nalazima istra-

žitelja, bila da na pro-

testnom skupu koji je

trebalo da organizuje

DF, drži na okupu

pripadnike kriminalne

organizacije, orga-

nizuje njihovo kretanje,

upravlja sukobom sa

crnogorskompolicijom radi

nasilnog ulaska u parlament

i druge institucije...

Ukoliko bivši general srpske

Žandarmerije sada potvrdi

navode optužnice i prizna

vlastito učešće u planiranju

nereda u Crnoj Gori, teško će

biti liderima Demokratskog

fronta da ostanu pri tezi da

nijesu imali ni saznanja ni

udjela u pripremama terori-

stičkog napada.

Optužnica je podignuta

protiv 14 osoba koji su na

dan parlamentarnih izbora,

prema optužnici, planirali i

likvidaciju tadašnjeg premi-

jera Mila Đukanovića.

Prema stavu Tužilaštva cje-

lokupnu organizaciju akcije

početkom 2016. godine

osmislila su dvojica ruskih

državljana Eduard Šišmakov

i Vladimir Popov, za koje

se osnovano sumnja da su

agenti ruske kontraobavje-

štajne uprave GRU. Njima

se sudi u odsustvu jer su

nedostupni crnogorskim

organima gonjenja.

Glavnu podršku nasilnog

rušenja državnog ustrojstva

na parlamentarnim izborima

prošle godine ruski agenti

imali su, kako se navodi u

aktu Tužilaštva, od lidera

Demokratskog fronta Andri-

je Mandića i Milana Kneževi-

ća koji su se takođe našli na

optuženičkoj klupi.

Tužilaštvo Mandića tereti da

je imao zadatak da vrbuje

članove kriminalne orga-

nizacije, prenosi uputstva

i naredbe organizatora

dok je Knežević trebao da

organizuje proteste ispred

Skupštine.

Među optuženima su i srpski

državljani Nemanja Ristić i

Predrag Bogićević, koji su

optuženi da su pomagali

Rusima u pripremi teroristič-

kog plana. Srbija je odbila

njih dvojicu da izruči Crnoj

Gori.

Ključni svjedoci Tužilaštva,

Mirko Velimirović sa Kosova

i Aleksandar Sinđelić iz Beo-

grada, otkrili su tužilaštvu

namjere grupe. Velimirović

je uslovno osuđen, a Sinđe-

liću je dodijeljen status svje-

doka saradnika.

B. ROBOVIĆ

rmerije otkazao

ilanu Petroviću

DanijelMandić

Račić saoptuženimBogićevićemuZaostru