Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Hronika

Saobraćajni udes umjestu Komanski most

HERCEGNOVI

- Iz sportske kladionice „Šansa“ u Bijeloj preksinoć

je ukradeno oko 300 eura. Prema nezvaničnim informacijama, za

sada nepoznata osoba ušla je oko 21:15 u kladionicu i prijeteći od

zaposlene radnice otela pazar. Niko nije povrijeđen. Hercegnov-

ska policija traga za razbojnikom.

Ž.K.

Povrijeđeno

šest osoba

Ukradeno 300

eura iz „Šanse“

Nalog za prinudno

dovođenje dvije

svjedokinje

Samjestaudesa

PODGORICA

– Šest osoba povrijeđeno je u udesu koji se

dogodio juče oko 14 sati na magistrali Podgorica – Nikšić, u

mjestu Komanski most.

U sudaru su učestvovala dva vozila, „citroen C4“ i „tojota jaris“.

Do nesreće je došlo kada se vozač tojote J. Lj. sudario sa „citro-

enom“ za čijim volanom je bio N.B.

A. G.

Opljačkana kladionica u Bijeloj

Kladionicakoja jebilanameti pljačkaša

Odgođeno suđenje optuženima za ubistvo

Dalibora Đurića u ZIKS-u

Saprivođenja jednogodokrivljenih

PODGORICA

- Suđenje Deja-

nu Pavićeviću (40) i Milošu

Trbu (33), koji se terete da su

učestvovali u ubistvu Kotora-

nina Dalibora Đurića, juče je

u podgoričkomVišem sudu

odgođeno za 27. februar zbog

izostanka dva svjedoka.

Proces je odgođen jer se nijesu

pojavile svjedokinje Dragana

Tomašević i Vojka Pavićević,

pa je sudija izdao nalog za nji-

hovo prinudno dovođenje.

Prema navodima optužnice,

Pavićević i Trbo su, po pret-

hodno razrađenomplanu i

unaprijed određenimulogama,

pomogli nepoznatoj osobi da

22. septembra oko 18.15 sati iz

puške kalibra 7,9milimetara

ubije Đurića, koji se u tom

trenutku nalazio u krugu polu-

otvorenog odjeljenja spuškog

zatvora. U tužilaštvu sumnjaju

da su se optuženi toga dana

dovezli ,,golfom“ budvanskih

registarskih oznaka u Dani-

lovgrad, gdje su prema planu

čekali izvršenje krivičnog djela.

Nakon počinjenog ubistva,

optuženi su se odvezli do

naselja Rogami, gdje su zapalili

vozilo ,,škoda oktavija“, itali-

janskih registarskih oznaka, u

kojem je bila ostavljena puška

kojom je počinjeno ubistvo.

U optužnici Specijalnog držav-

nog tužilaštva se navodi da su

Pavićević i Trbo obezbjeđivali

automobile koji su korišćeni

prilikom izvršenja djela, pre-

vozili i druge osobe koje su

učestvovale u ubistvu, te pre-

nosili poruke i uklanjali tragove

i dokaze o počinjenom zločinu.

M. L.

Dikić sprema

da prizna kriv

PODGORICA

Bivši

komandant srpske žandar-

merijeBratislavDikić otka-

zao je punomoćje svojim

braniocima, advokatima

GoranuPetronijeviću i Mila-

nuPetroviću, nakon čega je

juče upodgoričkomVišem

suduprekinuto suđenje

optuženima za pokušaj

terorističkognapada na

crnogorske institucije 16.

oktobra 2016. godine.

Na zahtjev Dikića, predsjed-

nik Višeg suda u Podgorici

Boris Savić mu je po služ-

benoj dužnosti za branioca

dodijelio advokata Dušana

M. Jovovića. Sutkinja Suzana

Mugoša zakazala je nastavak

suđenja za danas.

Kako Pobjeda saznaje, bivši

komandant odlučio da prizna

učešće u planiranju orga-

nizacije nasilnog ulaska u

Skupštinu Crne Gore na dan

parlamentarnih izbora, što je

i razlog zbog kojeg se mimo-

išao sa braniocima, koji su

se tome protivili od početka

istrage.

„Nesporazum“

Sutkinja Mugoša juče je prije

početka suđenja saopštila

da su je advokati Petrović i

Petronijević mejlomobavi-

jestili da im je Dikić opozvao

punomoćje.

- To je konačno. Tačno je da

sammojimbraniocima otka-

zao punomoćje. Oni sume

branili više kao prijatelji, bez

nadoknade, ali u posljednje

vrijeme došlo je do nerazu-

mijevanja i moja odluka da

imotkažempunomoćje je

konačna. Molim vas da mi

odredite advokata po službe-

noj dužnosti - kazao je Dikić.

On je zamolio sud i da zbog

ove situacije ne odgađa roči-

šte zakazano za danas, jer on

na sebe preuzima obavezu

da u izuzetno kratkom roku

upozna novoangažovanog

branioca o spisima predmeta.

- Vi ste gospodar svoje odbra-

ne. S obziromna to da insisti-

rate da se suđenja ne odlažu,

a nalazite se u pritvoru, već

danas ćemo odrediti brani-

oca po službenoj dužnosti -

kazala je sutkinja Mugoša.

Nakon konsultacija s ostalim

braniocima, sud je došao do

saznanja da su posjete advo-

kata Istražnom zatvoru u

Spužu dozvoljene ponedjelj-

kom, srijedom i petkom, ali ne

i četvrtkom.

- Ne znam tu proceduru, meni

je u interesu od početka da

se sazna istina. Meni odbrana

nije bitna, meni je bitna istina.

Svi smo bolesni i jedva izdrža-

vamo u pritvoru i svima je u

interesu da se suđenje nasta-

vi što prije - kazao je Dikić,

navodeći da sumu advokati

nekoliko puta bili u posjeti

četvrtkom, uz specijalnu

dozvolu suda.

Obrt

Interesantno je da je Dikić

opozvao punomoćje branio-

cima samo dan nakon što je

svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić ustvrdio da je

jedan od Dikićevih branilaca,

advokat Goran Petronijević,

povezan sa prvooptuženim

Eduardom Šišmakovim. Sin-

đelić je kazao da mu je upra-

vo Edi prilikomposljednjeg

susreta na Kalemegdanu

naredio da angažuje advo-

kata Petronijevića da izvuče

Dikića iz pritvora u Crnoj Gori.

Istakao je da mu je Edi poja-

snio i da je prioritet da se iz

crnogorskog pritvora prvo

„izvuče Dikić, jer se radi o

čovjeku koji je general, neu-

Pritisci već počeli: Petronijević

se požalio ruskomSputnjiku!

Obrt na suđenju za pokušaj terorizma i Dikićevo otkazivanje puno-

moćja braniocima izazvalo je istog dana reakciju advokata Gorana

Petronijevića koji se juče požalio – ruskom Sputnjiku.

Petronijević nije, navodno zbog ,,obaveze povjerljivosti“ da potvrdi

da je došlo do sukoba mišljenja njega i Dikića, ali je aludirao da

je bivši komandant srpske Žandarmerije promijenio iskaz zbog

toga što je bio ,,izložen neverovatnimpritiscima“.

Možda je koincidencija, ali je svakako zanimljivo: Dikićev advo-

kat, kojeg je svjedok saradnik Sinđelić optužio da ne brani srp-

skog generale nego Ruse, prvu izjavu dao je za – ruski medij,

pokušavajući da svog dojučerašnjeg klijenta Bratislava Dikića

predstavi kao čovjeka koji je zastrašen podlegao pritiscima.

kaljana ličnost, a i dosta je

znao“.

-Smatrao samda je to Edi

radio iz dobre namjere prema

Dikiću. Sada smatramda, ako

je prvooptuženi angažovao

Petronijevića da vadi niže-

rangiranog Dikića, normalno

je da će Petronijević da brani

interese prvooptuženog –

kazao je on.

Odgovarajući na pitanje Diki-

ća ko je inicirao da se za njega

angažuju advokati, Sinđelić je

kazao da je to u prvom trenut-

ku bila njegova ideja.

- Imao sam ideju da pronađem

nekog advokata i to samhtio

da predložimRusu, ali on

nije htio nekog bezveznja-

kovića. ,,Bolje da pošaljemo

Gorana Petronijevića, on je

naš čovjek“- kazaomi je Edi –

naveo je Sinđelić.

Očekivanja

Svjedok saradnik od početka

procesa tvrdi da branioci

Bratislava Dikića ne zastupaju

njegove interese, ali je u srije-

du konkretizovao čija je ideja

bila da se angažuje advokat

Petronijević.

Jučerašnja Dikićeva odluka

o otkazivanju punomoćja

nagovještava da je on spre-

man da prizna krivicu, što bi u

potpunosti izmijenilo poziciju

optuženih i kompletan slučaj

bi dobio drugu dimenziju.

Zbog čega je Dikić, iskusni

policijski o icir, nakon trideset i

više ročišta promijenio vlastitu

poziciju i došao na ideju da

prizna navode iz optužnice?

Najlogičnije je zaključiti da je

- suočen sa navodima optuž-

nice, svjedočenjem ključnog

Priznanjemdomanje kazne

Ukoliko Bratislav Dikić odluči da prizna krivično djelo koje mu

se stavlja na teret, njegovo priznanje se mora ocijeniti u sklo-

pu sa ostalimdokazima koji su u spisima predmeta, pojasnio

je za Pobjedu advokat Lazar Aković.

On je kazao da zakon ne dozvoljava mogućnost da optuženi

u fazi vođenja sudskog postupka može zaključiti sporazumo

priznanju krivice.

- Ukoliko Dikić odluči da prizna, njegovo priznanje prilikom

donošenje eventualno osuđujuće presude će se ocijeniti kao

značajna olakšavajuća okolnost prilikomodmjeravanja visi-

ne kazne – kazao je advokat Aković.

Dikićevo priznanje, prema njegovommišljenju, može da

dovede do eventualno novih relevantnih dokaza koji bi mogli

da utiču na eventualno presuđenje.

svjedoka i do sada izvedenim

dokazima – Dikić procijenio da

je otkaz punomoćja najkorisni-

je rješenje.

U prilog ove priče stoji i tvrd-

nja Sinđelića da advokati „ne

brane interes Bratislava Dikića“

već prvenstveno Eduarda Šiš-

makova.

Jučerašnji zahtjev Bratislava

Dikića iznenadio je uigrani

advokatski tim i značajno

uzdrmao strategiju odbrane.

Zato se narednih dana mogu

očekivati brojne opstukcije u

procesu za pokušaj terorizma,

ali i pritisci na bivšeg policij-

skog funkcionera da odustane

od svoje namjere i zadrži se

na tezi sa početka pretresa

u kojoj je tvrdio da „navodi

optužnice nijesu osnovani“.

No, ukoliko optuženi istraje

u svojoj namjeri i prizna

krivicu, glavni speci-

jalni tužilac Milivoje

Katnić dobio bi još

jednu potvrdu navoda

optužnice kojom

PREOKRETNASUĐENJU:

Bivši šef srpske žand

punomoćje advokatima Goranu Petronijeviću i

Ukoliko bivši

general srpske

Žandarmerije

sada potvrdi

navode optužnice

i prizna vlastito

učešće u

planiranju nereda

u Crnoj Gori,

u nezavidnoj

situaciji će

biti lideri

Demokratskog

fronta koji

se nalaze na

optuženičkoj

klupi

PORTAL RTCG