Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 52 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Petak, 26. januar 2018.

Svijet

Željeznička nesreća u blizini Milana

Voz iskočio iz šina,

poginulo pet osoba

MILANO

- U nesreći koja se

juče desila u blizini Milana

kada je voz iskočio iz šina

stradale su tri ženske osobe,

deset osoba je teško povri-

jeđeno, a 110 ljudi ima lakše i

srednje teške povrede, piše

Tanjug.

Ansa navodi dramatično

svjedočenje roditelja djevojke

koja se nalazila u vozu namije-

njenomprije svega za prevoz

zaposlenih na posao u Milano.

- Ćerka me je zvala telefonom

malo prije nesreće. ‹Mama,

pomozi, voz iskače iz šina!›

Potom tišina. Ništa mi više nije

rekla, sada se ne javlja na tele-

fon, kazala je majka putnice.

Ansa navodi da je voz „Tre-

norda“ dolazio iz Kremone

i išao ka milanskoj stanici

„Garibaldi“.

Italijanska agencija navodi da

su se prevrnula dva centralna

vagona i da vatrogasci i spasi-

lačke ekipe sijeku lim kako bi

izvukli putnike.

Navodi se da se povrijeđeni

prevoze helikopterima u okol-

ne bolnice. Ovo je treća veća

nesreća u posljednjih deset

godina u ostarjelom željeznič-

kom sistemu Italije.

U sudaru dva voza na jednom

kolosijeku u Pulji 2016. godine

poginule su 23 osobe, a 32

su nastradale 2009. kada je

teretni voz koji je prenosio

tečni naftni gas isklizuno iz

šina i eksplodirao u Vijaređu u

Toskani, podsjeća AP.

Samjestanesreće

Američki predsjednik stigao u Davos na Svjetski ekonomski forum

Tramp: Uputiću poruke

omiru i prosperitetu

DAVOS

-Američki pred-

sjednikDonaldTramp sti-

gao je jučeuŠvajcarskugdje

ćenaSvjetskomekonom-

skomforumuualpskom

centruDavosuprenijeti svo-

juporuku„Amerikanapr-

vommjestu“, uz argument

da tomožeda ide zajedno sa

globalnomsaradnjom. On je

podolaskuuDavos kazaoda

jedonioporuku„mira i

prosperiteta“.

Upitan po dolasku kakomu se

činiDavos,odgovoriojedami-

sli da je „sjajan“.

Zaporukukojućeuputiti uče-

snicima Foruma, Tramp je re-

kaoda će biti o „miru i prospe-

ritetu“.

On je prvi predsjednik SAD

koji učestvuje na Forumu u

Davosu poslije Bila Klintona

2000. godine.

Podozrenje

Tramp je sletio prije najavlje-

nog vremena u Cirih i odatle

odmah krenuo helikopterom

za Davos. Očekuje se da će

Tramp reći da su SAD spre-

mnezaposlovanje,iakosema-

lo s podozrenjemgledanapri-

sustvo predsjednika koji

naginje protekcionizmu na

skupu gdje je politička i po-

slovna elita za slobodnu trgo-

vinu, pišu svjetskimediji.

Njegova odluka ove nedjelje

dauvedenoveporezenakom-

ponente za solarne panele i na

velike vešmašinedabi sepod-

stakli američki prozvođači

izazvala je novu zabrinutost

zbog njegovih nacionalistič-

kih tendencija.

- Idem sad u Davos da ubije-

dimljudedainvestirajuuSAD,

izjavio jeTramppredpolijeta-

nje zaEvropu. Američkimini-

star finansija Stiven Mnučin

stigao jeuDavos prijeTrampa

ijučejeizjaviodaSADpodrža-

vaju slobodnu trgovinu.

- Amerika na prvom mjestu

znači raditi sa ostatkom svije-

ta. To samo znači da predsjed-

nikTramp vodi računa o ame-

ričkimradnicima i američkim

interesima, isto štoonočekuje

i oddrugih vođa da vode raču-

na o svojim, rekao je Mnučin

koji predvodi veliku američku

DonaldTramp

delegacijuna skupuuDavosu.

Američki predsjednik će da-

nas govoriti uDavosu.

Tokom dvodnevnog boravka

Tramp će prisustvovati prije-

mu u njegovu čast, biti doma-

ćin na večeri za evropske po-

slovne ljude i sastati se sa

svjetskimliderima.

Trampsejučesastaosabritan-

skom premijerkom Terezom

Mej, a u planu je i razgovor sa

izaelskim premijeromBenja-

minomNetanjahom, švajcar-

skim predsjednikom Alenom

Berseomi predsjednikomRu-

andePolomKagameom.

Skup u Davosu koji je usmje-

renna globalnu saradnju i slo-

bodnu trgovinune izgledakao

prirodni ambijent za Trampa

koji je na talasu nacionalistič-

kih strahovanjadošaodoBije-

le kuće. Mnučin je, međutim,

odbacio brigu da bi predsjed-

nik SAD mogao da naiđe na

hladanprijem.

Nedobrodošlica

Grupa aktivisa koja se protivi

Trampovomdolasku uDavos

su na padini jedne planine u

Vučić i Tači razgovarali

o nastavku dijaloga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Davosu

sa predsjednikomKosova HašimomTačijem. On je novinari-

ma u Davosu rekao da bez nastavka dijaloga nema ni nastav-

ka evropskog puta Srbije, ni investicija.

- Možete da kupujete tri mjeseca, šest mjeseci, ali poslije toga

smo zaglavljeni, rekao je Vučić. On je rekao da je s Tačijem

razgovarao i o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olive-

ra Ivanovića, da mu je kazao da ne razumije zašto su prihva-

tili samo razmjenu podataka, ali ne i uključivanje Beogradu

u istragu i dodao da je Tačiju rekao da se nada da će pronaći

ubicu.

Vučić je rekao da, kada je riječ o Kosovu, pred Srbijomnije

laka godina.

- Mi moramo da odlučimo šta je to štomožemo, želimo i

hoćemo u budućnosti sa sobom, da imamo realan i odgovo-

ran pristup, da izgubimo najmanje štomoramo i dobijemo

najviše štomožemo, rekao je Vučić.

Švajcarskoj okačili transpa-

rentnakomepiše„Trampnije

dobrodošao“.

Švajcarska grupa Kampaks

(Campax) saopštila je da se

nadaju da će transparent pri-

vućiTrampovupažnju iako je

postavljen na stjenovitu stra-

nuplanineblizuSargansa,do-

sta udaljenog odDavosa.

Kampaks je izrazio nadu da

će njihova poruka stići do

američkogpredsjednika„bilo

prilikompreleta doline ili to-

komnjegovoggledanjatelevi-

zije“. Grupa je navela niz pri-

tužbi na Trampov račun,

navodeći da on zastupa „rasi-

zam, islamofobiju, antisemi-

tizam, seksizam, neprijatelj-

stvo prema ženama, rat,

nepriznavanje klimatskih

promjena, napade na ljudska

prava i vodi politiku koja pro-

dubljuje siromaštvo i nejed-

nakost“.

LJUBLJANA

-Oko30.000

zaposlenihu javnomsekto-

ruuSloveniji štrajkovalo je

juče tražeći povećanjeplata,

javljaSTA.

Kako navodi agencija, zbog

štrajkasubileograničeneuslu-

ge u javnoj upravi, zdravstvu,

socijalnoj zaštiti i u pojedinim

obrazovniminstitucijama.

U znak podrške štrajku, koji

je organizovalo 16 sindikata,

više hiljada radnika okupillo

se ispred zgrade vlade u Lju-

bljani pozivajući na prekid

mjera štednje i očuvanje je-

dinstvenog platnog sistema.

Skupu, za koji sindikati pro-

cjenjuju da je privukao izme-

đu 4.000 i 5.000 ljudi, prisu-

Proglas Sjeverne Koreje upućen korejskomnarodu

Pjongjang poziva

Korejce na ujedinjenje

PJONGJANG

- Sjevernoko-

rejskevlasti objavile supro-

glas kojimsupozvale „sve

Korejceuzemlji i inostran-

stvu“da „promovišukontakt

i saradnjuSjeverne i Južne

Koreje“.

Uproglasukojijeusrijeduuve-

če objavila sjevernokorejska

novinska agencija KCNA, Ko-

rejci se pozivaju da „udruže

svoje napore u nastojanju da

unaprijede odnose sjevera i ju-

ga i da načine pomak ka ujedi-

njenju“.

- Hajde da što prije unaprijedi-

mo odnose sjevera i juga i utre-

mo širok put ružičastoj buduć-

nosti nacije koja će biti ponovo

ujedinjena, snažna i uspješna,

navodi seuproglasu i pozivana

„odlučnosuprotstavljanjesvim

preprekama“naputupoboljša-

nja odnosa, na ublažavanje voj-

ne napetosti i stvaranje miro-

ljubive klime na Korejskom

poluostrvu.

- Promovišimo kontakte, puto-

vanja i razmjenu između sjeve-

ra u juga kako bi nestale podje-

le, navodi se uz poziv svim

sunarodnicimadauništeizazo-

ve na putu ujedinjenja i da sje-

verijugsamiriješesvesporove.

Sjevernokorejski lider Kim

Džong Un je u novogodišnjem

obraćanju pozvao na ujedinje-

njedvijedržave, ocijenivšida je

ova godina značajna i za sjever,

kojiobilježava70godinaposto-

janja, i za jug, koji je domaćin

Zimskiholimpijskih igara.

Dvije Koreje su dogovorile na-

stup sjevernokorejskih sporti-

sta na Igrama, zajednički defile

naotvaranjupodzastavomuje-

dinjeneKoreje, a imaće i zajed-

ničku reprezentaciju u žen-

skomhokejuna ledu.

S druge strane, iz Južne Koreje

su juče kazali da su spremni za

„svenepredviđene scenarije“ u

slučaju da Sjeverna Koreja

izvede još jedan oružani test

uprkos tome što dvije zemlje

održavaju niz razgovora i uza-

jamnih posjeta povodompred-

stojeće Olimpijade u Južnoj

Koreji.

- U ove razgovore ulazimo sa

jasnomspoznajomotomeštaje

moguće, rekla je ministarka

Kang Kjung-va za Rojters na

marginamaSvjetskogekonom-

skog foruma u Davosu. Prema

njenimriječima,noveprovoka-

cijeuvijek semogudogoditi, ali

Seul razgovorima prilazi ima-

jući uvidu svemoguće scenari-

je i spreman je da se suoči sa

svime što bi moglo da se desi.

Ona je ipak ocijenila da su raz-

govori „sve u svemu dobra

stvar“.

Na ulicama Slovenije štrajkuje oko 30.000 ljudi

Zaposleni u javnomsektoru

traže povećanje zarada

stvovali su i predstavnici

sindikata, koji nijesu u štraj-

ku, i onih kojima nije dozvo-

ljenoda prekinu rad.

Ranije je saopšteno da je više

od 10.000 zaposlenih u jav-

nom sektoru u Sloveniji, uk-

ljučujući carinike, medicin-

ske sestre, socijalne radnike i

univerzitetske profesore, za-

počelo u srijedu jednodnevni

štrajk tražeći povećanje pla-

ta.

- Iako je ovo peta godina eko-

nomskog rasta, neka ograni-

čenja za plate uvedena 2012.

godine još nisu ukinuta. Vri-

jeme je da se sva ograničenja

ukinu i plate povećaju, kaže

Jakon Počivavšek, predsjed-

nik odbora sindikata za koor-

dinaciju štrajka. On je za Roj-

tersrekaodabiplateujavnom

sektoru trebalo da porastu za

16do20odsto tokomodređe-

nog vremenskog perioda koji

bi se dogovorio sa vladom.

Vlada tvrdi da suzahtjevi sin-

dikata dostigli skoro milijar-

du eura i da su neprihvatljivi,

te da bi ugrozili planiranu fi-

skalnukonsolidaciju.

- Ako povećamo troškove za

rad u javnomsektoru zamili-

jardu eura, poremetićemo

makroekonomsku ravnote-

žu. Kao društvo, to ne može-

mo da preživimo, rekao je

ministarza javnuadministra-

cijuBorisKoprivnikar.

Priredila:

JovanaĐURIŠIĆ