Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 25. januar 2018.

Hronika

PODGORICA

- Protivpri-

tvorenikaĐorđaBožovića iz

Podgoricepodnijeta jekri-

vičnaprijava zbog sumnjeda

jenapao redara istražnog za-

tvora - potvrđeno jePobjedi

iz izvorabliskih istazi.

Povod

Kako saznajemo, krivična pri-

java uslijedila je nakon inci-

denta koji se protekle sedmice

dogodio u istražnom zatvoru,

gdjeseBožovićnalazi poodlu-

ci suda, a tereti se da je dio kri-

minalne organizacije koja je

planirala likvidaciju Radojice

Zekovića.

Povod incidenta je bizaran.

Božović je tražio tiganj od pri-

tvorenika i onmu ga je ostavio

ispred sobe kako bi ga on uju-

tro uzeo. Međutim, jedan od

redara, misleći da je u kesi ot-

pad, uzeo je i bacio u smeće.

Božović ga je optužio za krađu

i prvomprilikomnapao. On se

ondaobratioizatvorskimpoli-

cajcima i rekao im da zna nji-

hova imena i prezimena i gdje

žive,paakoimseneštodogodi,

trebadaznajudajetoodnjega.

Policajci su pokušali da mu

objasne da je pitanju nespora-

zum i da se ne radi ni o kakvoj

zavjeri protiv njega, ali Božo-

vić nije prestajao sa prijetnja-

ma.

Protiv Božovića odmah je po-

krenuta disciplinska mjera i o

svemu je obaviještena dani-

lovgradskapolicijakojajepod-

nijela krivičnuprijavu.

Prilikom intervencije zatvor-

skog policajca da spriječi Bo-

žovića da ponovo napadne re-

dara kada su se gurali slomili

su staklo. Božović je zadobio

posjekotinu, zbog čega mu je

ukazana ljekarska pomoć.

Kamere

Događaj su zabilježile nadzor-

ne kamere koje će biti iskori-

šćene u istražnompostupku.

Prema policijskim evidencija-

ma, Božović je bezbjednosno

interesantna osoba, bliska Ste-

vanu Stamatoviću, kojeg istra-

žitelji dovode u vezu sa ,,ška-

ljarskim klanom“. Božović je

uhapšenumajuprošle godine,

kada je, kako je policija saop-

štila, sa Berancem Milanom

Lješnjakom i DejanomDeleti-

ćem(25) postavljao eksploziv-

nu napravu ispod automobila

koji jekoristioosuđenikRado-

jica Zeković kada je izlazio iz

zatvora.

Deletić i Lješnjak bili su tjelo-

hranitelji Podgoričanina Ste-

vana Stamatovića.

Zeković, koji je biometa napa-

da, služi kaznu od 17 godina

zatvora zbog dvostrukog ubi-

stva u predmetu „Jadranska

straža“, a blizak je rivalskom

„kavačkomklanu“.

Božović je hapšen i u februaru

2016. godine kada je tokomre-

dovne kontrole uMoskovskoj

ulici kod njega pronađen pi-

štolj smetkomucijevi u ilegal-

nomposjedu.

M.Ž.

Podnijeta krivična prijava protiv pritvorenika Đorđa Božovića iz Podgorice

Uhapšen saradnik Dana i portala IN4S Veljko Račić zbog četiri razbojništva

Napao redara i prijetio

policajcima zbog tiganja

Osumnjičen za pljačke

apoteka i kladionice

Istražni zatvor

PODGORICA

–Osnovno

državno tužilaštvopodiglo

jeoptužni prijedlogprotiv

BesimaGilića (33) izPodgo-

rice zbog sumnjeda je 12. ok-

tobraprošle godineu00.15

časova aktivirao ručnubom-

buna terasi prvog spratapo-

rodičnekućeuvlasništvu

BajraAgronaunaseljuKo-

nik.

Gilić se, prema navodima op-

tužnog prijedloga, tereti da je

počiniokrivičnodjeloizaziva-

njeopšteopasnostiusticajusa

krivičnimdjelomnedozvolje-

no držanje oružja i eksploziv-

nihmaterija.

Proces će voditi sudijaOsnov-

nog sudaGoranĐuković, a su-

đenje počinje 26. januara.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Gilić jeuoktobruu

Ulici Ćamila Sijarića izazvao

opasnost za imovinu čija vri-

jednostjevećaod20.000eura.

- Ručnu bombuM-75 bacio je

na terasu prvog sprata kuće

koja je u vlasništvu Bajra

Agrona vrijednosti 66.000 eu-

ra.Tadasuzbogeksplozijepo-

pucala stakla na balkonskom

prozoru i vratima spavaće so-

be, fasade, keramikema terasi.

Nastala je šteta od 2.253 eura -

piše uoptužnomprijedlogu.

M.L.

BAR

-M.M. (26) i E. V. (21) iz

Barauhapšeni su juče zbog

sumnjeda su semaloljetni-

cima lažnopredstavljali kao

policijski inspektori i potom

ukralimobilne telefone.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, M. M. je, kako se sumnja,

udogovorusaE. V.maloljetni-

cima Š.V. i U.N. takođe iz Bara

dva puta 4. i 20. januara pred-

stavio kao policijski inspektor

tražeći imna uvid lična doku-

menta imobilne telefone.

Oduzete telefone M. M. je,

sumnja se, prodaoE. V.

CETINJE

-Uraciji uugosti-

teljskomobjektuKUD ,,Nje-

goš“, uNjegoševoj ulici na

Cetinju, policija jekodPod-

goričaninaR.M. (34) pro-

našlakokain.

KakosusaopštiliizUpravepo-

licije, pretresom kod R. M. je

pronađenpvczamotuljak, koji

je pokušao da baci sa sadrža-

jem bijele praškaste materije

za koju se sumnja da je opojna

droga kokain.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Višem državnom tuži-

laštvu u Podgorici, a protiv R.

M.ćebitipodnijetaprekršajna

prijava iz Zakona o sprečava-

nju zloupotrebe droga u re-

dovnoj proceduri.

Cetinjska policija je nastavila

sapojačanomkontrolomsum-

njivih osoba, pa je ovom prili-

kom pretresla 13 bezbjedno-

sno interesantnihosoba.

C.H.

Osnovni sud

Za 26. januar zakazano

suđenje Besimu Giliću

Optužen za

bombaški

napad

Kontrola bezbjednosno interesantnih osoba na Cetinju

Kod Podgoričanina pronađen kokain

PODGORICA

Iza četiri

razbojništva počinjena u

Podgorici uprotekla dva

mjeseca, prema sumnjama

policije, stoji VeljkoRačić

(36), saradnikDana i kolu-

mnista portala IN4S.

To je potvrđeno Pobjedi

iz vrha policije, dan nakon

policijskog saopštenja o

razbojništvima u kojem su

objavljeni inicijali.

Podgorička policija uhapsila

je Račića zbog sumnje da je

dva puta opljačkao kladioni-

cu „Bookmakers“ u Skopskoj

ulici u Podgorici, kao i apo-

teke „Medeon farm 1“ i „Julia

pharm“.

Račić se sumnjiči da je 22.

novembra prošle godine, u

večernjim satima, maskiran,

radnici kladionice u Maslina-

ma prijetio nožem i uzeo joj

400 eura i pobjegao.

Krađu je, sumnjaju iz poli-

cije, ponovio 6. decembra

protekle godine, kada je u

istoj kladionici u Skopskoj

ulici ponovo prijeteći nožem

ukrao 270 eura.

Dvadeset dana kasnije Račić

je, kako sumnjaju iz policije,

zaposlenoj u apoteci „Mede-

Krivične prijave protiv dvojice Barana

Maloljetnicima se

predstavljali kao policajci

Sa jedneod ranijihakcijapolicije

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac u Osnovnom dr-

žavnom tužilaštvu u Baru ko-

jemćeM.M.iE.V.bitiprivedeni

zbog sumnje da su počinili kri-

vično djelo lažno predstavlja-

nje.

C.H.

Podgorička

policija uhapsila

je Račića zbog

sumnje da je dva

puta opljačkao

kladionicu

„Bookmakers“ u

Skopskoj ulici u

Podgorici, kao i

apoteke „Medeon

farm 1“ i „Julia

pharm“

Račić sa IvicomDačićemuMatici srpskoj

on farm 1“ u Ulici Zetskih odreda

u Maslinama maskiran prijetio

pištoljem i ukrao joj 400 eura.

Isto je, kako se sumnja, ponovio

u apoteci „Julia pharm“ u Masli-

nama 12. januara ove godine i

tomprilikomukrao 835 eura.

Tužilac u Osnovnomdržavnom

tužilaštvu u Podgorici je nalo-

žio da se Veljko Račić uhapsi

i privede uz poseban izvještaj

kao dopunu krivične prijave

prethodno podnijete po nepo-

znatompočiniocu zbog sum-

nje da je počinio četiri krivična

djela – razbojništvo.

Posljednji put se u javnosti

pojavio tokomposjete šefa

diplomatije Srbije Ivice Dačića

Matici srpskoj 17. januara ove

godine kada se i fotogra isao

sa njim.

Račić, koji je predsjednik NVO

Klub Crna Gora i Srbija, javnosti

je postao poznat zbog foto-

gra ija koje je objavio krajem

januara prošle godine, a na

kojima pozira u društvu Predra-

ga Bogićevića, koji je jedan od

osumnjičenih u slučaju pokuša-

ja terorizma u Podgorici na dan

parlamentranih izbora 2016.

godine.

Ispod fotogra ije Račić je

napisao poruku ,,Pravda za

Bogićevića“.

Račić je skrenuo pažnjumedi-

ja krajemdecembra 2016.

godine, kada je pojedinim

portalima saopštio da je nje-

gov sin, tada učenik sedmog

razreda dobio jedinicu iz isto-

rije zato što je odgovorio da

je Crna Gora srpska država.

– Kada je sin donio jedinicu,

kao pripadnici najugroženije

etničke grupe u Evropi, što

srpska zajednica u Crnoj

Gori i jeste, osjećali smo se

tužno, ali bez ikakvog osje-

ćaja mržnje ili osvetoljubi-

vosti. Crna Gora preživljava

posljednjih godina svoje

najtamnije časove i to se sva-

kodnevno i u brojnimdrugim

primjerima potvrđuje – kazao

je tada Račić.

Tada je saopštio da on i

supruga nijesu kritikovali

sina, „čak mu je mama kupila

nove patike“.

- Naravoučenije: Čuvajte

svoju djecu i vaspitavajte ih

nepokolebljivo u duhu tradi-

cionalnih vrijednosti i temelj-

nih opredjeljenja, pa makar

i imali nekih posljedica radi

istine i pravde - rekao je tada

Račić.

A. G.

Centar bezbjednosti uBaru