1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
1 / 48 Next Page
Page Background

ILUSTRACIJA

STR.6.i7.

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Srijeda, 24

. januar 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18705

Cijena 0,70 eura

Banke zarađuju

hiljaduposto

STR.2.

POVODI:

Što pokazuju sudski procesi

protiv povratnika sa ratišta u Siriji i Iraku

STR.7.

CrnaGoradobila

podrškuzaveliki

regionalni projekat

Na naučnomforumuuTrstu biće predstavljeni

rezultati za obje opcijemeđunarodnog instituta

Prosječnaefektivnakamatanakredite

deset putavećaodkamatena štednju

Organizatori

putaupakao

izmičupravdi

STR.5.

UVišemsudu razmatrano

porijeklo novca kojim je kupljena

imovina porodiceMarović

Dostavljen

spisak sa

125 zvanica

STR.9.

Sekulić:

Ovoliki raskorak

je primjer kako

bankari svoje

loše poslovne

poteze

prebacujuna

klijente

Kalač:

Kamate na

kredite i dalje su

visoke, pa se s

pravomočekuje

njihovdalji pad

Po osnovu

podsticaja u

prošloj godini

je najviše, 2,1

milion eura, za

vjetroelektranu

Krnovodobila

kompanija

KrnovoGreen

Energy

Povlašćenimproizvođačima

isplaćeno4,5miliona

Podaci COTEE-a za 2017. o podsticajima za proizvodnju

električne energije iz obnovljivih izvora

Raste spisak zainteresovanih za nosioca listeDemokratskog fronta

I Bošnjak

u igri za

gradonačelnika

Podgorice

PredragSekulić

Halil Kalač

STR.4.i5.

MilošMarović