1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Ponedjeljak, 22. januar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18702 • Cijena 0,70 eura

Hronologija „slučaja Bogavac“

pokazala brojne probleme s kojima

se suočava crnogorsko društvo

Zloupotreba

tragedije

Odgovornost

zaneuspjeh

Haradinaj

prebaciona

poslanike

Svaki treći

građanin

nanikotinu

STR.9.

Prošle godine desetine prijava o

lažnimbombama, procesuiran

zanemarljiv broj uzbunjivača

Ambasador BugarskeMladen

Červenjakov o prioritetima za

vrijeme predsjedavanja SavjetomEU

ŠkeljzenMalići o ratifikaciji Sporazumaodemarkaciji graniceKosova i CrneGore

PODACI ZABRIGU:

Broj pušača uCrnoj Gori

porastao blizupet odsto za pet godina

Dojave stižu

sa „izgubljenih

telefona“

STR.6.

STR.5.

Da sačuvamo

lidersku

poziciju

CrneGore

STR.3.

STR.7.

Apstraktne

formulacije

omele ih u

izjašnjenju

POBJEDA ISTRAŽUJE

Kako je došlo domanjka 14.475 predmeta iz crnogorskih

ustanova kulture (Slučaj MCP, Kotorske biskupije i JU

Galerija Josip Benković i Muzej MirkoKomnenović)

STR.13.

Gluma je

najboljakad

jenajsličnija

dječjoj igri

STR. 12.

Dr BranislavRadulović, senatorDRI, oobračunu

prihodaodkorišćenja šuma

Naplata

bolja, dugovi

koncesionara

milionski

RAZGOVOR:

Jelena Simić,

glumica

STR.2.