Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

STR.7.

STR.13.

STR.3.

STR.4.i5.

Za zakup stanova

12, a zahotele

10hiljadaeura

Radimonovu

sutomorsku rivu

Udiplomatiji

nema rizika

od rutine

IZDRUGOGUGLA:

Ambasadorka

Francuske uCrnoj Gori Kristin

Tudik-Gabori

Podaci o skupštinskimtroškovima za

poslanike koji ne stanujuuPodgorici

RAZGOVOR:

Direktor Javnog

preduzeća za upravljanje

morskimdobromPredrag Jelušić

STR.6.i7.

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Nedjelja, 21. januar 2018. • Godina LXXIV/Broj 18701 • Cijena 0,70 eura

ALIS:

Đukanović

jepredložioda

kupimo taj aparat,

odmahsmopristali

Brojne

promjene

neprati

dokumentacija

STR.9.

nedjeljom

POVODI:

Hiperprodukcija naučnih radova

sve više izražena i na Univerzitetu Crne Gore

Broj radovane

čini naučnika

NAŠGOST:

Predstavnik Privredne komore

Crne Gore uDubaiju koji je donirao

magnetnu rezonancuDječijoj bolnici

Profesor genomikeMiodrag Grbić ukazao na značaj

istraživanja o genetskomdiverzitetu vinove loze

STR.2.i3.

Zašto suseuproteklih

dvadeset godinau

Crnoj Gori desila tri

rušilačkapohoda

prosrpskeopozicije

ANALIZA

Za tuđi

račun

protiv

svoje

države

Kako je došlo domanjka 14.475 predmeta iz zbirki

crnogorskihustanova kulture (Slučaj Zavičajnog

muzeja uBaru i Muzeja i galerija Budve)

CrnaGorana

svjetskojmapi

vinskih regiona

STR.5.