Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Subota, 20. januar 2018.

Arena

Rukomet

SKOPLJE

Dvorana „Jane

Sandanski“. Gledalaca:

300. Sudije: Ilieva i Karbe-

ska. Isključenja: Vardar 10,

Budućnost 6minuta.

VARDAR:

Radičević 6,

Klikovac, Sazdovska, Kuz-

njecova2, Lejno, Lazović2,

Penezić 8, Keramičieva,

Kanadzija 1, Suslina, La-

krabere7,Hmirova3,Cvijić

1, Lekić, Petrović, Ristov-

ska 1.

BUDUĆNOST:

Ujkić 1,

Konatar 4, Jauković 3, Ple-

tikosić 1, Paula di Zogbi (4

odbrane), Laslo 1, Malović

3, Premović 1, Brnović 2,

Bulatović, Batinović (9 od-

brana), Pavićević, Vukče-

vić, Raičević 6, Grbić 2.

Rukometašice Budućnosti

izgubile su od Vardara u

premijernoj utakmici tre-

ćeg turnira Regionalnog

takmičenja, ali su u dru-

gompoluvremenu bile bo-

lje od glavnog favorita za

osvajanje Lige šampiona.

„Plave“subileslabijezase-

dam golova, a u drugom

poluvremenu primile sa-

mo 12 golova, a postigle gol

više. Provjera pred nasta-

vak takmičenja u Ligi šam-

piona, 28. janaura u Ma-

đarskoj sa FTC-om, je

uspjela, trener Dragan Ad-

žić je vidio ono što je bilo

potrebno, a iskustvo iz

ovogmečabilo jedragocje-

no.Mogle su naše rukome-

tašice, da su bile preciznije

sa sedammetara (šutirale

7-3), vjerovatno da ublaže

minus, ali imaće priliku još

danas sa Krimom (17 časo-

va) da iskažu veći stepen

preciznosti iz ovog se-

gmenta, ali i iz zicer situa-

cija.

- Za nas je bilo važno da

Vardar igra u najjačem sa-

stavu, a moć i kvalitet iska-

zaojedoodmora.Ali,radu-

je naš odgovor u nastavku

utakmice i sa tim sam pot-

puno zadovoljan. Jer, prije

svega, igrali smo protiv vr-

hunske ekipe koja nepora-

žena u Ligi šampiona, tako

da je ova utakmica, u ovoj

fazi, bila izuzetno važna za

nas. Generalno smo u dru-

gompoluvremenu, pozici-

onuodbranuodigralisolid-

noiuspjelismo,aželjanam

je bila, da Vardar u nastav-

ku svedemo na manji broj

golova. Istina, primili smo

neke golove iz tranzicije

igre, a nije bilo razloga da

primimo. Ovaj segemenat

mora biti bolji protiv ekipa

uLigi šampiona.Tuimamo

prostora za napredak. U

svakomslučaju,dobilismo,

zaista, najviše informacija

iz ove utakmice i nadam se

da ćemo ih iskoristiti na

pravi način - kazao je tre-

nerAdžić.

A.M.

Vardar Bolji od Budućnosti na trećem turniru Regionalnog takmičenja

„Plave“ igrale od odmora

Vardar

31 (19)

Budućnost 24 (11)

PODGORICA

Rukometaši Par-

tizana izTivtapočeli supripreme

zanastavak sezone. DejanStjep-

čević, inačenajbolji treneru iz-

borugradaTivta za 2017. godinu,

prozvao jemomke sakojimapla-

nira i želi daugodini koja jepoče-

la, kao i uprethodnedvije, stigne

do trofeja.

Partizan je prije dve godine osvojio

Kup, prošle godine je osvojio titulu

šampionaCrneGore.Triputajebio

učesnik evropskih takmičenja. Dva

puta u Čelendž Kupu, a ove sezone

je branio ugled Crne Gore u EHF

Kupu.Većsadajegotovoizvesnoda

ćeTivćani i naredne sezone igrati u

Evropi, jedina je dilema u kojemod

dva pomenuta takmičenja.

- Počeli smo pripreme, a ciljevi se

naravnonijesumenjali uodnosuna

početaksezonebezobzirašto jepa-

uza trajala gotovo mjesec. Želimo i

borićemo se za oba trofeja u Crnoj

Gori, sa primarnimciljemda pono-

voizađemonaevropskupozornicu,

jer je to u interesu kluba, grada i sa-

me Crne Gore - rekao je Dejan

Stjepčević.

U Tivtu se već uveliko razmišlja o

nastavku-većuprvomkoludrugog

dijela sezone uoči Superlige igra se

derbi naCetinju.

- Biće promjena u sastavu tima, ali

je rano za tu priču. Počeli smo pri-

preme i imamo vremena da složi-

mo kockice u željeni mozaik, kako

za pomenuti duel sa Lovćenom,

tako i za Superligu. Ponavljam, cilj

Partizana je kao i u prethodne dve

sezone, borba za trofeje u Crnoj

Gori - naglasio jeDejanStjepčević.

R.P.

Rukometaši Partizana počeli pripreme za nastavak sezone

Šampion upaliomotore