Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Magazin

Subota, 20. januar 2018.

PODGORICA

Utoppet

izvođačakoji će se takmičiti

navečeriMontevizije 17. fe-

bruaraprošla je i crnogorska

pjevačicaNinaPetković-Ko-

pitović. Kako jekazala zaPo-

bjedu, presrećna je što se

njenapjesma ,,Dišem“dopa-

la stručnomžiriju, kao i da će

dati sveod sebeda sepred-

stavi unajboljemsvjetlu.

- Pjesmu prati interesantna

priča. Kada je krenula cijela

stvar saMontevizijom, namo-

ju adesu stigao je veliki broj

numera. Ipak, suđeno je bilo

da prvu koju odslušam i oda-

berem. Kompletnu produkci-

ju, muziku i aranžman uradio

jeMajklDžejmsDaunizŠved-

ske sa timom. Kada sam je do-

bila bila je na engleskom jezi-

ku pod nazivom ,,Lifesaver“.

Budući da je na konkursu koji

je raspisan bilo naglašeno da

takmičarska pjesma mora da

budenaslužbenomjeziku, na-

pisala samnovi tekst, donekle

prateći temu engleske verzije.

Doslovanprevodpjesmenika-

ko nije mogao da se izvede -

pojašnjava pjevačica.

Dodajedajestihovenapisalau

posljednjem trenutku, jer je

novu verziju teksta koju je na-

pisala morala da prevede na

engleski i pošalje toga dana ti-

mu iz Švedske.

- Sve je prošlo kako treba, pje-

sma se dopala saradnicima iz

Švedske, ali i stručnomžiriju -

rekla je naša sagovornica.

Kada je u pitanju scenski na-

stup, ističe da još uvijek nije

stigladarazmišljalao tome, ali

da će svakako biti nešto krea-

tivno i drugačije.

- S obzirom na to da je još sve

svježe i da namje žiri prije ne-

koliko dana saopštio da ćemo

da se takmičimo na Montevi-

ziji, nemam još uvijek jasnu

vizijukakoćesvetodaizgleda.

Slijedi mnogo rada. Treba da

ispunimo obaveze prema

RTCG, produciranje pjesme i

slično - kazala jePetković-Ko-

pitović.

Na pitanje kakva su joj očeki-

vanja od Montevizije, Nina

odgovara:

- Očekujemda sve prođe kako

treba, da pjesmu izvedemnaj-

bolje što mogu, kao i da sebe i

tim predstavim u naboljem

svjetlu - zaključila je pjevači-

ca.

B.V.

Egzit je zvanično najbolji

festival Evrope, objavljeno je

na dodjeli Evropskih festival-

skih nagrada u Holandiji.

Egzit je pobijedio u glavnoj

kategoriji u konkurenciji 350

festivala iz više od 35 zema-

lja, uz prekomilion glasova

publike i mišljenje stručnog

žirija sastavljenog od naje-

minentnijih ljudi svijetske

muzičke industrije, saopštili

su organizatori.

-Zaista je nevjerovatan

uspjeh nakon samo četiri

godine ponovo osvojiti naj-

važniju festivalsku nagradu

na svijetu! I to u najtežoj

kategoriji, gdje su najveći

evropski i svjetski festivali

sa budžetima i preko deset

puta većimod našeg. Osje-

ćaj je neopisiv, izuzetno smo

ponosni što smo najveće

priznanje vratili u naš Novi

Sad, evropsku prijestonicu

kulture, u našu Srbiju, u naš

region! Upravo Balkanu

ovomprilikomposvećuje-

mo ovu nagradu sa željom

da Egzitovih pet festivala u

Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj

Gori i Rumuniji doprinesu

da se našim regionom šire

poruke ljubavi i prijateljstva

i da ,,Tiha balkanska većina“

prevlada i osigura trajni mir

i sigurnost na ovimprosto-

rima. Izuzetna je godina iza

nas, a u ovoj pred nama su

još veći planovi koje će sad

biti puno lakše pretvoriti u

stvarnost-rekao je osnivač

Egzit festivala Dušan Kova-

čević.

Pobjednike bira publika iz

cijele Evrope, zajedno sa

stručnim žirijem, koji čine

istaknuti pojedinci iz svije-

ta festivalske industrije, a

lista dobitnika nalazi se na

zvaničnom sajtu, navode iz

organizacije Egzita.

Pored Egzita, inalisti u svo-

jim kategorijama bili su još i

Si dens, Si Star i Revolušn.

Švedski

timviza

za uspjeh

NinaPetković-Kopitović

Pjevačica Nina Petković -Kopitović učestvuje naMonteviziji

Egzit najbolji

evropski festival