Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 20. januar 2018.

Hronika

Na prelazu Sukobin – Murićani kontrolisan albanski državljanin

Pokušao 4,4 kilograma heroina

da prošvercuje u točkovima

BEOGRAD

- Miloš Vojnović

bio je uračunljiv kada je u

Budvi 2. jula 2013. godine ubio

Miloša Vidakovića, a uračunljiv

je i sve vrijeme trajanja sud-

skog postupka i ne boluje od

duševne bolesti. To su juče

pred Specijalnim sudomu Beo-

gradu saopštili psihijatar Bran-

ko Mandić i psiholog Ana Naj-

man, koji su vještačili Vojnovi-

ćevo psihičko stanje – prenose

srpski portali. Vojnović se tereti

da je dio grupe koju su organi-

zovali sada pokojni Slobodan

Šaranović iz Danilovgrada

i Miloš Delibašić iz Beograda,

s ciljemda se ubije Vidaković.

Optuženi Vojnović je priznao

da je ubio Vidakovića i osuđen

je na dest godina zatvora.

Psihološko i psihijatrijsko

vještačenje Vojnovića tražio

je Delibašić, nakon što je Voj-

nović sklopio sporazum sa

Tužilaštvom. Delibašić tvrdi da

je „riječ o narkomanu i čovjeku

koji nije stabilna ličnost“.

Vještaci su u nalazu istakli da

je Vojnović „osoba sa normal-

nomorganizacijom ličnosti“,

dok je sa druge strane stručni

savjetnik koga je angažovao

Delibašić to pobijala.

Međutim, vještaci su ostali pri

onome što su konstatovali.

Prema pisanju srpskihmedija,

Delibašić nije želio da postavlja

pitanja vještacima, jer stručni

savjetnik nije pozvan da pri-

sustvuje pregledu Vojnovića

u pritvoru. Optuženi Delibašić

svom advokatu nije dozvolio

da ispituje vještake.

Umomentu kada je advokat

ustao, Delibašić mu je rekao:

„Sjedi, bre“, zbog čega ga je

opomenuo sudija.

C.H.

ULCINJ

– Albanski državljanin

Graku Patrač (56) uhapšen je na

Graničnomprijelazu Sukobin

– Murićani jer je u njegovom

vozilu pronađeno 4,4 kilograma

heroina.

U zajedničkoj akciji policije, cari-

nika i kolega iz Albanije sprije-

čeno je krijumčarenje heroina.

Ulcinjska policija je na inicijativu

kolega iz Albanije kontrolisali

Patrača prilikomulaska u Crnu

Goru.

Patrač je bio u vozilu „reno

megan“ albanskih registarskih

tablica i nakon detaljnog pretre-

sa pronađena je droga.

Heroin je bio sakriven u dodat-

noj oplati sve četiri felne, u

posebnomotvoru.

- Shodno protokolu o radu

osumnjičeni, vozilo i heroin

predati su službenicima granič-

ne policije Albanije radi daljeg

postupanja i procesuiranje

krivične prijave – navodi se u

saopštenju carinika i policajca.

C.H.

PODGORICA

–Crnogorska

policija juče jeuakciji „Boka

8“ zaplijenilaoružje,munici-

ju, luksuznavozila, sredstva

komunikacije, novac i doku-

mentaciju. Istražitelji su

uhapsili jednuosobudok su

protivdvijepodnijeli prijave

–krivičnu i prekršajnu.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, u Podgorici,

Baru, Ulcinju i Tivtu pretrese-

no je šesnaest lokacija.

Uakciji„Boka8“,jučesunapo-

dručjuTivtapretreseni objekti

koje, kako se navodi u saopšte-

njupolicije,koristebezbjedno-

sno interesantne osobe i njiho-

vi saradnici.

Kontrola

Kontrolisani su Dragan Pupo-

vić, BožidarVukotić, JovanSa-

mardžić i Veselin Bećir. Od

Pupovića je oduzet „merce-

des“,metak kalibraM44, biber

sprej, dok jepretresomVukoti-

ća zaplijenjeno 18.700 eura, a

od Samardžića pištolj „ma-

gnum 357“ sa dozvolom, 127

metaka od „magnuma 357“,

vozilo „džip vrangler“, tri lap-

topa, 11 telefona sa karticama,

3.300 eura, vazdušna puška,

startni pištolj, rokovnici sa

novčanimpotraživanjima i po-

slovna dokumentacija.

Od Bećira su oduzeta dva pi-

štolja,116metaka,dvatelefona,

laptop,USBmemorija, ugovori

o kupoprodaji, dva „BMWX5“

i „golf 7“, motor „beverli“ i

1.000naočara.

Barski inspektori su sa kolega-

ma iz Podgorice i Ulcinja, na-

kondobijenenaredbesudijeza

istrage, pretresli 11 lokacija u

Baru i Ulcinju.

Pretreseni sustanovi kojekori-

ste Baranin Alan Kožar (37) i

AleksandarJovetić(25)izPod-

gorice. UUlcinju su pretreseni

stanovi koje koriste Enver Ko-

vačević (44), Samir Ustabećiri

(33), Mensud Gusinjac (33),

GzimBogdani(31),Aleksandar

Kožar (37) i Tihomir Orlandić

(43).

Nalog

Oduzetisu:pištolj„CZ“kalibra

6,35, 11 komada lovačke muni-

cije kalibra 12milimetara, nož,

devet mobilnih telefona, četiri

vozila i četiri rokovnika. Tuži-

lac u Ulcinju je naložio da se

Orlandić uhapsi zbog osnova-

ne sumnje da je počinio krivič-

no djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija,

a da se protiv S. J. (23), brataA.

J, podnese krivična prijava

zbogosnovane sumnjeda je ta-

kođepočiniokrivičnodjelone-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Podgorička policija je od Alek-

sandra Jovetića iz Podgorici

oduzela dva startna pištolja,

okvire za startne pištolje sa

metkom i kutiju za startni pi-

štolj sa priborom za čišćenje.

Zbog prekršaja iz Zakona o

oružju, Jovanoviću je izdat na-

log za naplatunovčane kazne.

Akciju su realizovali Sektor

kriminalističke policije, centri

bezbjednosti Podgorica i Bar i

odjeljenja bezbjednosti Tivat i

Ulcinj,posebnejedinicepolici-

je u saradnji saTužilaštvom.

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektorkriminalističkepolicije,

su do sada, u 22 akcije sprove-

dene od početka oktobra proš-

legodine, pretresli 303 lokacije

na jugu i sjeveru i u centralnoj

regiji, i to na lokacijama koje

koriste bezbjednosno intere-

santne osobe i njihovi saradni-

ci. Priveden je veliki broj oso-

ba, a oduzeti su oružje i

municija, skupocjeni automo-

bili, droga, sredstvakomunika-

cije, ugovori i druga dokumen-

ta, novac i druge stvari. Više

osoba jeuhapšeno zbog krivič-

nihdjelauvezisazelenaštvom,

ilegalnim posjedovanjem

oružja i zloupotrebomopojnih

droga. Sve što je oduzeto biće

vještačeno u Forenzičkom

centru radi utvrđivanja porije-

kla odnosno eventualne pove-

zanosti sa počinjenim krivič-

nimdjelima.

-Aktivnostipolicijenaotkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju – napominju iz po-

licije.

A.G.

Pretresi u Podgorici, Tivtu, Ulcinju i Baru, jedna osoba uhapšena, protiv dvije podnijete prijave

BIJELOPOLJE

- Tijelo Stan-

ka Krunića iz Bijelog Polja

pronađeno je juče, skoro pet

mjeseci nakon nestanka, u

blizini naselja Rasovo prema

planini Vlah.

Kako je potvrdila tužiteljka

Višnja Medojević, uzrok

smrti će utvrditi obdukcija.

Krunić je 29. avgusta prošle

godine, oko devet sati, napu-

stio radnomjesto u kafe-

baru ,,Autsajder“ u Rasovu,

i od tada mu se gubio svaki

trag.

V. Šb.

Bijelo Polje:

Pronađeno

tijelo Stanka

Krunića

PODGORICA

–Suđenje

MarkuLaševiću (22) izPod-

goricekoji se tereti da je 27.

oktobraprošle godineubio

godinu starijegMomiraZe-

čevića, zakazano je za 23. fe-

bruar. Proces ćevoditi sudi-

jaVladimirNovović.

Laševiću se na teret stavlja da

je počinio krivično djelo ubi-

stvou sticaju sa krivičnimdje-

lom nedozvoljeno držanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Prema navodima optužnice,

Laševićje27.oktobraoko17.50

ubioZečevića.

-Nakonkraćeprepirke i svađe

sa M. Z. okrivljeni je izvadio

pištolj a zatimuglavuM. Z. is-

palio hitac. Nakon toga okriv-

ljeni je pobjegao - piše u op-

tužnici.

Lašević je ranije na saslušanju

kodtužiocatvrdiodanijeimao

namjerudaubijeZečevića, te i

da je pištolj slučajno opalio.

On je tokom istrage ispričao

da je razlog njihove svađe to

štojeodbiodaZečevićupozaj-

mi novac. Naveo je i da ga je

dva puta udario drškomodpi-

štolja, da je krenuoda ga udari

i treći put, ali seZečević izma-

kao i glavomudario u cijev pi-

štolja koji je u tom trenutku

opalio.

B.R.

SaprivođenjaLaševića

Zakazano suđenje

optuženomza ubistvo

Momira Zečevića (23)

Lašević 23.

februara

u sudnici

Zaplijenjeno oružje,

automobili, novac...

Brendirane naočare

vrijedne 100.000 eura

U jučerašnjoj akciji policija je u Tivtu od Veselina Bećira zapli-

jenila 1.000 komada brendiranih naočara, čija se vrijednost

procjenjuje na više desetina hiljada eura.

Protiv Bećira je podnijeta prijava zbog nedozvoljene trgovine.

BEOGRAD: Suđenje za ubistvo srpskog državljanina u Budvi 2013. godine

Vojnović je bio uračunljiv

kada je pucao u Vidakovića

CETINJE

-VasilijeVujović zvani Štene saCetinjauhap-

šen je jučeujutro jer senedoličnoponašaopremapolicij-

skimslužbenicimaucetinjskomOdjeljenjubezbjednosti.

Vujović je priveden nakon fizičkog obračuna sa Cetinjani-

nomFilipomPetričevićem.

Kako nezvanično saznajemo, Vujoviću je određeno zadrža-

vanje.

On je u novembru prošle godine, u Bajovoj ulici blizu bivšeg

Austrougarskog poslanstva, nakon svađe sa nekadašnjim

rukometašemDejanom Stanojevićem pucao kako bi ga za-

plašio.

Dva mjeseca ranije, na kućnom pragu Vujovića poginuo je

njegovsugrađaninMarkoMartinović, usljed, kako jepolicija

nezvanično saopštila, nestručnog rukovanja eksplozivnom

napravom.Martinović je, prema tvrdnjamapolicije, planirao

da aktivira bombuudvorištukućeVujovića.

Nakon te nesreće, Vujović je tražio odpolicije zaštitu.

A.G.

Cetinje: Uhapšen

Vasilije Vujović

Drogabilau felnama

SamjestaubistvauBudvi