Table of Contents Table of Contents
Previous Page  74 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 74 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

26

Pobjeda

Zaglavi se

Crta:

SrđanIvanović

G

odine 1997. bioskope

je okupirala vrhunska

britanska komedija

„Do gole kože“ („The

Full Monty“), koja je

preko noći postala

fenomen. FilmPite-

ra Katanea donio

je priču o radničkoj

klasi osamdesetih

godina prošlog vije-

ka u Engleskoj, kada

su čitave industrije

masovno zatvarane.

No, ekonomski i socijalni

sloj komedija zasjenila je

priprema šest muškaraca

da se dokažu kao respek-

tabilni striperi. Naravno,

pred ženama - od kojih su

se ovim velikim junacima

tresla koljena, znojili dla-

novi i sušila usta.

Pakaoili raj

U šoping centru Mall of

Montenegro nedavno je

održano takmičenje pod

nazivom „Prva brada Pod-

gorice grada“, na koje su

se prijavili muškarci razli-

čitih godina, zanimanja,

izičke spremnosti, intere-

sovanja i stajlinga, u želji

da budu dio humanitarne

priče – jer pola prihoda

od ulaznica odvojeno je

za borbu protiv kancera

prostate. Naravno, mnoge

od njih povukla je i želja

za pokazivanjem, doka-

zivanjem i/ili dobrom

zabavom.

Pobjednici su birani u

sedam kategorija – od naj-

neobičnije brade, do naj-

boljeg stajlinga i najdužih

brkova. Najveću pažnju

privukla je kategorija naj-

ljepša brada koju je birao

ženski žiri, sastavljen od

šest dama, među kojima

je bila i moja malenkost.

Prvi kandidat izašao je

pred žiri vrlo samouvje-

reno, apsolutno siguran u

sebe i svoj brk/bradu, ali

kada je krenulo unakrsno

bombardovanje pitanji-

ma, mislimda se svaki

sljedeći učesnik zapitao:

„Štomi je ovo trebalo?“

U takvim i sličnim situ-

acijama zapravo se vidi

kolika je moć žene. Koli-

ko svojomurođenom

zavodljivošću, šarmom,

duhovitošću, sigurnošću

i stavommože da osvoji,

zbuni, zavede, „pogubi“,

izmuštra i matira muš-

karca. Da mu od života

napravi pakao ili bajku.

Vladarkesvijeta

Elem, da se vratimo bra-

donjama. Ženski žiri imao

je zadatak da odabere

najljepšu bradu, ali ocje-

njivano je sve - od stava i

osmijeha, do samopouz-

danja i osjećaja za ritam

(pobjednik je morao i da

zapleše). Pojedini kan-

didati zamoljeni su da

svuku jakne i džempere

i pokažumišiće. Da nije

bilo kamera i djece u

publici, moguće je da bi se

ponovila i scena iz ilma

„Do gole kože“ - jer žene

tomogu, a muškarci žele.

I što? Sramota je? A kad

muškarci balave nad

mladimdjevojkama u

kupaćim kostimima tokom

izbora za Mis ovoga i

onoga, to je onda okej?

Nije za poređenje, jer muš-

karci i žene nijesu jednaki?

To vam je tačno. Nijesu,

jer žena je zaslužna za to

što on jeste. Žena je naj-

moćnija sila. Ona stvara,

oblikuje i održava svijet

na nogama. Ne vjerujete?

Raspitajte se malo o starim

Crnogorkama, a bogami

i ovimnevjestama malo

novije proizvodnje, pod

uslovomda što valjaju. I

sve će vambiti jasno.

Žene znaju koliko su važne

muškarcima. I bez obzira

na to koliko se muškarci

protiv toga bunili, i oni

dobro znaju da žene vlada-

ju svijetom. Vladale su i tog

dana u Podgorici, dokazu-

jući da dame biraju. Kako

bješe ona dobra stara...

I Bog stvori ženu. A kad

napravi muškarca, samo

promrmlja u bradu: „Mogu

ja to i bolje...“

MirjanaPOPOVIĆ

PODGORI

č

ARENJE

Matirane bradonje

F

O

T

O

:

D

a

l

i

b

o

r

Š

e

v

a

l

j

e

v

i

ć

Ples jednogodbradonjanazahtjevženskog žirija

Vladimir Iličković – pobjednik

ukategorijamanajduži brkovi

i najneobičnijabrada

FOTO: Nikola Novović