Table of Contents Table of Contents
Previous Page  73 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 76 Next Page
Page Background

25

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

Holivudski šoumen

epbern

Tri i po decenije od smrti Džordža Kjukora

A

ko biste na trenutak

pokušali da zamislite

holivudsku fabriku blo-

kbastera, u periodu kada

se ovaj izraz nije koristio

u ilmskoj, već isključivo

u ratnoj industriji, na um

bi vam sigurno palo ime

Džordža Kjukora. Zahva-

ljujući istančanom stilu

i profesionalizmu ovaj

režiser obilježio je čak

pet decenija brundanja

holivudske industrije, prije

nego što je preminuo od

srčanog udara 24. januara

1983.

Režiseržena

Kjukor je počeo u teatru,

pa ne iznenađuje podatak

da je većina njegovih ilm-

skih poduhvata zasnova-

na na adaptacijama knjiga

ili pozorišnih drama.

Ovaj čuveni šoumen, kom

je organizovanje holivud-

skih žurki bio sporedan,

„neplaćeni posao“,

koristio je

poznanstva

za prave

stvari - dobru režiju, pro-

dukciju i pronalaženje

dobrih glumaca. Kjukor

je naročito volio da radi

sa Ketrin Hepbern, koja je

igrala u čak deset njego-

vih ilmova.

Kao jedan od rijetkih auto-

ra iz tadašnjeg Holivuda

koji se često bavio snaž-

nim ženskim likovima,

Kjukor je dobio simpa-

tičan nadimak - režiser

žena. Ipak, prije nego što

je stigla lavina njegovih

kvalitetnih ilmova, naišao

je na nesavladivu prepre-

ku krajem tridesetih godi-

na - uglednog producenta

Dejvida O. Selznika.

Kjukor je bio odabran da

režira jedan od ključnih

ilmova iz prošlog vijeka,

oskarovski „Gone with the

Wind“ (1939). Međutim, na

kraju je pokupio

stvari i otišao sa

seta. Godina-

ma su nizane

različite teori-

je o tome zašto je odustao

od snimanja, a kao najče-

šći razlog navođene su

njegove žustre rasprave

sa Selznikom zbog scena-

rija i režije.

Popularninaslovi

Zamišljeni zid neslaganja

na kraju nije srušen. Film

je završio Viktor Fleming,

koji je godinu kasnije

dobio Oskara za režiju.

- Dajte mi dobar scenario

i ja ću biti sto puta bolji

režiser – rekao je Kjukor.

Čuveni citat do temelja

opisuje ovog blokbaster-

skogmaestra iza kog stoje

tako popularni ilmovi kao

što su „The Philadelphia

Story“ (1940), „A Star is

Born“ (1954) i oskarovski

„My Fair Lady“ (1964).

Šteta je što će po posljed-

njemostati najviše upam-

ćen. Kjukor je ostavio

mnogo zanimljivija i važ-

nija ostvarenja od ovog

mjuzikla sa Odri Hepbern

u glavnoj ulozi.

L.M.

Dajte

mi dobar

scenario i ja ću biti

sto puta bolji režiser –

rekao je Kjukor. Čuveni

citat do temelja opisuje

blokbasterskogmaestra

iza kog stoje popularni

lmovi kao što su „The

Philadelphia Story“ i

„A Star is Born“

DžordžKjukor

FOTO: ellenandjim.com

ču „The Children’s Hour“

(1961) na male ekrane, re-

žiser je imao u vidu sjajan

glumački dvojac.Hepbern

i Širli Meklejn iskoristile

su zanimljivu dramu o ri-

vatnoj školi zaženeda lan-

siraju i debatu o LGBT

pravima, koja je šezdese-

tih godina uglavnom bila

prikrivena. Iakojefilmno-

minovan za Oskara u pet

kategorija, nijegabilo lako

nagraditi zbog kontrover-

zne teme. Tonijeumanjilo

značaj Vajlerovogostvare-

nja, niOdrinog glumačkog

doprinosa filmu.

Dodirhorora

Jedan od posljednjih važ-

nih filmova u kojima je

Hepbern igrala prije smrti

bio je psihološki horor

„Wait Until Dark“ (Terens

Jang, 1967). Čudnjikava

hororistična igra sa Odri i

Alanom Arkinom nije za-

blistala poslije premijere.

Ipak, Hepbern je naredne

godine dobila nominaciju

za Oskara, a ostvarenje je

polako počelo da se penje

na vječnoj listi filmova

ovog i njemu srodnih žan-

rova.

L.MURSELJEVIĆ

Hepbernuhororu

„WaitUntil Dark“

FOTO: dvdbash.com

Usimpatičnoj komediji

„Love in theA ernoon“

FOTO: dvdbash.com