Table of Contents Table of Contents
Previous Page  70 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 70 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

22

Pobjeda

PRUSTOV UPITNIK

Kukali smo Enisi

Harović da će nje-

govo visočanstvo

čitalac sigurno

biti zbunjen kada

pored njenog

imena i prezime-

na u Prustovom

upitniku vidi titulu

„Zemljanka“. Tražili

smo joj da se titu-

liše malo konkret-

nije, ali odbila je,

ne odstupajući od

stava da smo „pre-

tjerani formalisti“ i

da čovjeka nikako

ne može da odre-

đuje njegovo zani-

manje. Na koncu,

malo su popustile

obje strane. Haro-

vić je dozvolila

da dodamo „veb

administratorka“,

a mi smo upisali i

„Zemljanka“. Dragi

čitaoci, molimo

vas da nastavite

da čitate njene

odgovore. Samo

tako vammože

postati potpuno

jasno zbog čega

smo odlučili da

napravimo izuze-

tak, odustanemo

od „pretjeranih for-

malnosti“ i pusti-

mo našu gošću,

u nekomparalel-

nomuniverzumu

poznatiju kao

Barbaru, da istjera

svoje u jednomod

najslobodarskijih

Prustovih upitnika

koje smo objavili

do sada.

Čovjekmog

života sam ja!

Istorijat pitanja

iz spomenara

„Prustov upitnik“ je

posebna forma intervjua

sa takozvanim „spome-

narskim“ pitanjima. Ime

duguje francuskom knji-

ževniku Marselu Prustu,

koji je umladimgodina-

ma odgovorio na ova pita-

nja u „Albumu osjećanja“

svoje prijateljice Antoa-

nete. Krajem 19. vijeka, u

Francuskoj je ovaj upitnik

bio veoma popularan za

razotkrivanje karaktera,

Enisa Harović, veb

administratorka

i Zemljanka