Table of Contents Table of Contents
Previous Page  68 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 68 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

20

Pobjeda

d

ž

uboks

Dunja Ercegović blista u

novomautorskomprojektu

Telefonska

šaputanja

Alhemičari

Gregg Allman

Bad Daughter

S

plićanka Dunja Erce-

gović zaslužila je oreol

promišljene, strastvene,

karakterne muzičarke

sasvimosobenog stila

stvarajući pod pseudo-

nimom Lovely Quinces.

Novimprojektom, pod

alijasomBad Daughter,

malo je skrenula sa glav-

nog kolosijeka.

Nostalgičnafuga

Dunju Ercegović prati

vrlo čest usud u svijetu

muzičara: šira publika pre-

poznaje je više po pojavi

nego po autorskimpje-

smama. Album „Bad Dau-

ghter“, iako zaokružen u

samo pet numera, jeste

dokaz koliko je ovoj autor-

ki stvaranje važnije od bilo

kakve sebicentrične slike.

Dunji nije bilo nimalo lako

da to dokaže, s obzirom

na to da njena nova ploča

ima vrlo hermetičan kon-

cept – kontempliranje nad

ljubavnim rastankom.

Slušaoci koji su upoznati

sa radom Lovely Quinces

lako će utvrditi koliko se

Bad Daughter“ razlikuje

od prvobitnog Dunjinog

zvuka. Ipak, istovremeno

je vrlo dosljedan onome

što se prepoznaje kao

njeno stvaralaštvo. Dok

čekamo njen prvi LP, EP

album „Bad Daughter“

pruža nam izvanredan

nagovještaj potencijala

mlade autorke.

Ono što Dunja ima snage

da pusti da iskrvari nakon

velikog ljubavnog poraza

u pjesmi „Phillipe Go“, pre-

lijepo se smiruje, poput

klasične muzičke fuge, u

nostalgičnoj „When I Was

a Kid“. Najupečatljivija je

numera „May irrationally

rational noise ail“, izuzet-

no cinična prema jedinom

izboru nakon raskida - da

reaguje ledenomuzdrža-

nošću u trenutku najveće

slabosti.

Sputaneemocije

Interesantan je Dunjin

izbor da snimi album

smartfonom. Kakav

pogodak! Baš zbog toga

njene pjesme djeluju

poput tihih, pomirljivih

ponoćnih šaputanja

tokomneočekivanog

telefonskog poziva dale-

ke osobe od koje ste se

davno oprostili.

Stilski, Bad Daughter

može se smjestiti negdje

između stvaralaštva

pokojnog Marka Linkusa

u bendu Sparklehorse i

onoga što Mark Kozelek

godinama stvara u pro-

jektu Sun Kil Moon. Dunja

Ercegović inspirisana je

alternativnim američkim

folkom, koji je lišen bluz

ukusa Juga ili hipi tonova

Kalifornije. Instrumenti su

tihi i diskretni - pojačavaju

efekat izuzetno emotiv-

nog glasa, koji zvuči dis-

tancirano i sputano samo

na prvu loptu.

Dunja Ercegović je kroz

projekat Bad Daughter

vrlo studiozno analizirala

sopstveno sputavanje

emocija, i to gotovo do

nivoa fetišizacije. Isto-

vremeno, u toj gluvoj

praznini samotnih zidova,

najviše odjekuje tišina

neprolaznog bola. Neg-

dje u inišu čeka i rijetki

pomirljivi momenat, baš

kao najbolja najava rada

na novommaterijalu.

Bad Daughter je sjajan

zalog za vjeru da će prvi

LP Dunje Ercegović biti

albumčina potpuno ostva-

rene i zrele autorke.

S. S.

Ocjena: 75/100

Ploča „Bad

Daughter“

Dunje

Ercegović

sjajan je zalog

za vjeru da će

njen prvi LP

biti albumčina

potpuno

ostvarene i

zrele autorke

Omot albuma

R

egionalnimuzičarikoji

su pokušavali da kon-

ceptualno zaokruže albu-

me elektronike do sada su

žigosani, skoro bez izuzet-

ka, prilično tačnom etike-

tom - da je njihova muzika

dosadna. Ipak, trojac The

Fogsellers pripada grupi

rijetkih alhemičara iz regi-

ona koji imaju uspješnu

formulu za „pametnu za-

bavu“.

„SmoothSimplicity“jeprvi

album trojice Dalmatinaca

iz Šibenika, koji su i prije

objave prvijenca imali za-

vidnu reputaciju na Balka-

nu. Dalmatinski „prodavci

magle“ (eng. fogsellers)

uspjeli su da ponude publi-

ci duboko meditativno

iskustvo. Diskretna gitara

(Ivan Ković) i raspištoljen

bubanj(SašaĐurica)najče-

šće su samo pučina kojom

na ovom albumu znalački

brodi basista i meštar za

laptopom,MirkoRak.

Nizom kompozicija, kao

FOTO: ravnododna.com

Ploča „Souther

P

Prije nego što je preminuo, Olman se s

očekivani susret i putovanje sa pokoj

Na širokomdrumu američkog juga sa

duhova američkih velikana – od Dilan

The Fogsellers

Trojka iz Šibenika is

GregOlman

(FOTO:

ajc.com

)