Table of Contents Table of Contents
Previous Page  58 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 58 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

10

Pobjeda

serije

Sezona peta,

epizoda osma

Sezona osma, epizoda deseta

Vikings

Shameless

Young Sheldon

’Oće kaki,

neće kaki

Zgodni gej Isus

Simpatični prikvel serije

O

stale su još dvije epizode do

inala polusezone, a serija

„Vikings“ nikako da se iščupa

iz iznenađujuće lošeg pisanja.

Tokom cijele pete sezone sve

vrijeme trpimo dosadne dijaloge,

nepotrebne podzaplete i neispla-

tive odluke Majkla Hirsta, u nadi

da će nešto konačno eksplodirati.

No, sudeći po spetljanomosmom

nastavku, čini se da čekamo

badava.

Epizoda „The Joke“ konačno

je okupila sve važne likove na

istommjestu, ne računajući

Flokija. No, njega bolje i da ne

gledamo s obziromna to koliko

je dosadan rukavac priče o nase-

ljavanju Islanda.

Umjesto da sučeljavanje Ajvara

i Haralda sa Bjornom i Lagertom

bude ekstemno uzbudljivo, uz

koji dobar obrt ili makar pamtljiv

dijalog, epizoda je većimdijelom

utrošena na besmislenu raz-

mjenu talaca i „’oću kakim, neću

kakim“ pregovore o obustavi

borbe. Kao da svi znamo da rata

mora da bude. Čemu onda Ajva-

rovo nećkanje?

Neka što su pregovori bili

nezanimljivi, nego i bitka. Jedini

zanimljiv dio bilo je Ajvarovo

odbijanje da se vrati i pomogne

Hvitserku i Haraldu. Da li je to

dio njegovogmajstorskog plana

da ostavi obje strane da se tuku

da bi lakše oborio izmorenog

pobjednika? Ovo je za sada

jedino svijetlo pitanje koje ostaje

u susret polu inalu. Možda ovo

ipak bude korisno za zaplet.

Sve ostalo je svedeno na Ragna-

rove sinove koji šetaju naokolo

kriveći glave, misleći da djeluju

prijeteće ludo poput oca, dok

izgledaju jednostavno – kao

budale. Žali bože serije koja je

nekad bila dobar primjer zani-

mljivog pisanja i akcije.

M. I.

Štomislite, da li je Ijan prestao da

uzima ljekove? Izgleda da jeste,

sudeći po desetoj epizodi serije

„Shameless“. Ijan je tokomosme

sezone imao nekoliko hiperemo-

tivnihmomenata koji upućuju na

to da ne drži bipolarni poremećaj

pod kontrolom. Ipak, ništa što smo

vidjeli ranije ne može da se upore-

di sa njegovom transformacijomu

epizodi „Church of Gay Jesus“.

Ijan je dobio armiju pratilaca zbog

uspješno obavljene akcije oslo-

bađanja LGBTIQ osoba iz kandži

homofobnih sveštenika koji žele

da ih izliječe. Masa se lako zapali

i počne da klanja novim idolima.

Vrlo dobro smo znali da će gej Isus

brzo dobiti gomilu pratilaca, ali ne i

crkvu. Niti da će mu se sve to toliko

svidjeti.

Prije nego što je održao „propovi-

jed“ Ijan je bio užasno nervozan

i oduzet od treme. Čak je poveo i

Fionu u crkvu da mu pruži podršku.

Međutim, nešto se promijenilo u

njegovimočima kada je stao na

scenu. Masa ga je ponijela. Govorio

je lijepo, ali jednako ostrašćeno i

slijepo kao sveštenici sa kojima je

ušao u verbalnu bitku. Ijan je izgle-

dao zastrašujuće.

Približno ubjedljivu scenu donio je

momenat kada je Lipu saopšteno

G

ledajući seriju „The Big Bang

Theory“ morali ste da se zapi-

tate kako je ekscentrični Šeldon

Kuperizgledaokadajebiomali.Da

lijeitadaimaomatematičkiizra-

čunato savršeno mjesto, jedino

nakommožedasjediuprosto-

riji? Koliko je teško, kao mali

naučnik i veliki ateista, pod-

nosio odlaske na misu? Kada

je prvi put izgovorio čuveno

„bazinga“?I,štojenajvažnije,

kako su članovi Šeldonove vr-

loreligiozne teksaškeporodice

odgajaliitrpjelizahtjevnogvun-

derkida?

Savršenamjera

Neke od odgovora na ova pitanja

pružio je „Young Sheldon“, spin-of

i prikvel serije „The Big Bang The-

ory“. Slatki serijal kreatora Čaka

Lorija, koji se upravo emituje na

TVCBS, privukao jeveliki broj gle-

dalaca – čak i onih koji su odavno

prestali da prate i dalje aktuelnu

priču o četiri štrebera, čija je 11. se-

zona u tokuna istoj televiziji.

Naslovnuulogu igraIjanArmitidž,

kojijeimaozapaženuuloguuproš-

Manje

bazinga,

više srca

logodišnjoj mini-seriji „Big Little

Lies“. Pronaći dijete koje je dovolj-

nodopadljivodamožedaglumi iri-

tantnog pametnjakovića jeste

umjetnost sama po sebi, ali posao

producenata dodatno je otežao i

DžimParsons–naratoriproducent

„Sheldona“ i glavni glumac serije

„TBBT“.

Zbog sjajnog Parsonsa u ulozi

Prikvel

popularnog sitkoma

imamana, ali zaslužuje

šansu zbog vrlo toplih

momenata i slatkog načina

na koji prikazuje radosti

i probleme u sasvim

prosječnoj porodici koja

odgaja natprosječno

dijete

HaraldLjepokosi

u „žaru“ bitke

FOTO: dailymotion.com