Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 76 Next Page
Page Background

Četvrtak, 18. januar 2018.

8

Pobjeda

FESTIVALI

Najzanimljiviji filmovi na

predstojećemSandensu

Opasna petorka

L

jubiteljima filma koji-

ma je na početku godi-

ne, u moru blokbastera,

Zlatnih globusa, BAFTA

nominacija i potencijalnih

lovaca na Oskare, potrebno

nešto alternativnije, stiže

festival Sandens. U četvr-

tak, 18. januara u Park sitiju

u Juti počinje najveći ame-

ričkinezavisnifilmskifesti-

val, pod strogim ali pravič-

nim nadozorom majstora

RobertaRedforda.

- Radovi nezavisnih film-

skih naratora mogu da iza-

zivaju, ali i da promijene

kulturu, naglašavajući ne-

savršenostialiimogućnosti

čovjeka, a time i svijeta - ka-

zao je glumački maestro i

osnivač Sandensa najavlju-

jući ovogodišnje izdanje.

Do 28. januara, kada će fe-

stival biti zatvoren, bi-

će predstavljeno 110

filmova, od čega

čak 47 radova re-

žisera debitana-

ta. Filmovi će se

boriti u desetak

kategorija, ali

sveoči suuglav-

nom upr t e u

„američku dra-

mu“ u kojoj nas

ove godine očekuju

više nego zanimljive

priče.

Izdvajamo pet filmova od

kojihnasnajvišesvrbelijevi

dlanovi uoči početka festi-

vala. Nemojte se iznenaditi

ako neki od njih obilježe

ovu filmsku godinu. Ipak

uključuju imena kao što su

Lora Dern, Džejk Džilen-

hol i KeriMaligan.

Blaze

Film koji najviše odskače

saspiskaovogodišnjihpre-

mijera je „Blaze“, priča o

kantri pjevaču i tekstopis-

cuBlejzuFolijuurežiji Ita-

naHoka. Pored režije, Hok

je napisao i scenario sa Si-

bil Rosen, Blejzovom du-

gogodišnjom djevojkom.

Iako se popularni glumac i

scenarista već oprobao u

ginalnosti ili zbogkastinga,

budućidajeodabraopopu-

larne karakterne glumce

kaoštosuArmiHamer, Sti-

ven Jan i sve prisutnija Te-

saTompson.

TheTale

Da ovogodišnjem Sanden-

su sigurno neće faliti isku-

stva dokazuje povratak

Dženifer Foks, koja se do

sadaigralaisključivodoku-

mentarnomformom.Reži-

serka ovog puta donosi za-

nimljivo ostvarenje „The

Tale“ouspješnoj novinarki

čija majka slučajno prona-

lazi priču o njenom uzne-

mirujućemprvomseksual-

nomiskustvukada je imala

13 godina. Fenomenalna

LoraDernvodiglavnuriječ

uigranomdebijuvećpopu-

larne autorke, čiji je doku-

mentarac„Beirut:TheLast

HomeMovie“osvojiodvije

nagrade na Sandensu 1988.

godine.

Wildlife

Još jedan debi i potencijal-

ni dobitnik na ovogodiš-

njemSandensu leži na sto-

lu sjajnog glumca Pola

Dana, koji ovom prilikom

predstavlja fenomenalan

duo – Džejka Džilenhola i

Keri Maligan. Njegov film

„Wildlife“, zansovan na

istoimenom romanu Ri-

čarda Forda, donijeće pri-

ču o dječaku koji pokušava

da se izbori sa raspadom

brakaroditeljanakonštose

njegova majka zaljubi u

drugog čovjeka.

L.M.

režiji, sve su prilike da će-

mo najviše pamtiti ovaj

Hokov film.

Lizzie

Dok Hok kuva dopadljivu

dramu, mladi režiser Kreg

VilijamMeknil, kog pamti-

mo po ostvarenju „Boy“ iz

2015. godine, lansira dra-

mu epohe pod nazivom

„Lizzie“.Njegovfilm,foku-

sirannaistinitupričuodje-

vojci koja je sjekiromubila

oca i maćehu 1892. godine

u Masačusetsu, izazvao je

najviše šuškanja uglavnom

zbog talentovane, popular-

ne mlade glumačke ekipe.

Nju prevode Klo Sevinji i

KristenStjuart.

Sorry

U moru debitantskih na-

slovanajinteresantnijedje-

luje film„Sorry to Bother

You“ u režiji Butsa Rajlija,

popularnog američkog re-

pera. Iako je naizgled riječ

o „prekorporativnoj“ temi

(telefonski prodavac pro-

valjuje magični način da

uspije u biznisu i raskrinka

mutno djelovanje šefova),

Rajli je režirao i napisao

djelookojemsesvakomalo

pričaloprošle godine.

Vidjećemoda li jeprivukao

pažnju zbog kvaliteta i ori-

F

O

T

O

:

s

u

n

d

a

n

c

e

.

o

r

g

F

O

T

O

:

s

u

n

d

a

n

c

e

.

o

r

g

Izdvajamo naslove od kojih nas najviše svrbe

lijevi dlanovi uoči početka festivala. Nemojte se

iznenaditi ako neki od njih obilježe ovu lmsku

godinu. Ipak uključuju imena kao što su Lora Dern,

Džejk Džilenhol i Keri Maligan

Kadar iz lma „Blaze“

u režiji ItanaHoka

LoraDernsamladom

koleginicomu

ostvarenju „TheTale“

FOTO: sundance.org

FOTO: imdb.com

FOTO: sundance.org

KeriMaliganu lmu

„Wildlife“

Kadar iz lma

,,Lizzie“

Lejkit Stan ld i Tesa

Tompsonu lmu

„Sorry toBotherYou“