Table of Contents Table of Contents
Previous Page  55 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 55 / 76 Next Page
Page Background

7

Četvrtak, 18. januar 2018.

Pobjeda

IN MEMORIAM

Režija: Giljermodel

Toro

Uloge: Sali Hokins,

DagDžouns,Majkl

Šenon, Ričard

Dženkins, Oktavija

Spenser

Trajanje: 123min

Prapotopska vila

Dolores O’Riordan (1971 - 2017)

S

a čaršavompreko lica, nijemu

i stisnutu uz drhtava kolje-

na, majka Ajlin našla je Dolores

O’Riordan u pritvorskoj jedinici aero-

droma Šenon u Dablinu prije tri godi-

ne. Zagrljaji i riječi nijesu dopirali do

vokalistkinje benda The Cranberri-

es. Toliko o njenoj „neočekivanoj

smrti“... Već tada je Dolores umirala i

opraštala se od ovog svijeta.

Buntovnabajka

„Dolor“ je španska riječ koja ozna-

čava bol i mučeništvo neraskidivo

vezane za tugu, melanholiju i

neprilagođenost svijetu. U Irskoj

takva patnja nosi oreol posebnog

dostojanstva i otmenosti, a vezana

je za Bogorodicu (La Virgen Maria

de los Dolores). Godine 1989. kada

je Dolores O’Riordan imala 18, našla

se na audiciji benda The Cranberries

u rodnom Limeriku. Nije imala ni

trunku šminke na licu jer joj to nije

dozvoljavala majka. Kao prećutni

znak da je primljena, od gitariste

Majka Hogana dobila je martinke.

Godinama kasnije pričala je kako ih

nikada ranije nije vidjela izbliza.

Četvrt vijeka kasnije njen život bio

je nalik bajci. Dolores O’Riordan bila

je buntovnica koja ipak nikad nije

odstupila od strogog vaspitanja i

katoličkih ubjeđenja. Senzacija čiji su

se hitovi već do sredine devedesetih

brojali prstima dvije ruke. Muzičar-

ka toliko bitna, da je dvije sedmice

nakon antiratnog hita „Zombie“

Irska Republikanska

Armija prestala sa

terorističkimdjelo-

vanjem! I tu nije kraj.

Dolores je bila majka

dvoje djece, u savršenombraku sa

producentombenda Duran Duran,

sa kojim je brižno čuvala privatnost

na pastoralnim imanjima u Irskoj i

Kanadi.

Ehosalitica

Dolores je mogla i morala sve, ali

velika životna priča bila je nevažna

nasprammomenta kada postanete

svjesni njenog prisustva na bini.

Tako kontradiktorna: dok sijeva iz

kumulonimbusa pod obrvama, poni-

znomoleći odlazeću ljubav da se

vrati. Ili dok sićušnim ramenima gos-

podari za dva broja većomgitarom.

Nježna i ranjiva, a strašna i okrutna

u isti mah.

The Cranberries je jedan od ben-

dova čije melodije nepogrješivo

znate, ali ne i tekstove. No, riječi i

nijesu toliko bitne – dovoljno je da

se jedan prapotopski, vilinski eho

obruši sa visokih irskih litica, pa da

gitare opale gorku paljbu, za rane

krvave od šumskih brusnica (eng.

cranberries).

Zbog glasa, koji je sanjivost i uzviše-

nost američkog drimpopa uspio da

veže za nevini, naivni, „evrovizijski“

irski rok, pred Dolores je jednom

klečao i Pavaroti. I upravo u njenom

glasu bila je „dolor“, vanvremenska i

plemenita patnja, sve ono sa čime se

borila, izmaštanim svijetom iz bajke

irske sirotice.

Ispušteneuzde

Prije tri godine, Dolores je prošla

kroz razvod. Velika bajka o savrše-

noj porodici prosula se poput nadi-

ruće magle koja svakog novembra

proždire Limerik. Proljeća za irsku

vilu više nije bilo - osjetilo se to u

nizu nezainteresovanih i mlakih

nastupa. Prošlogodišnje priznanje

da se bori sa bipolarnimporemeća-

jem i da su joj uzde života izmakle

iz ruku, samo je upotpunilo ovu

mučnu sliku.

Dolores je doživjela da postane

tragična junakinja svojih najvećih

hitova o ostavljenoj ženi, kao što

su „Linger“ i „Promises“. Ipak, sada

je jasno da je „Ode To My Family“

njena ključna pjesma - suočavanje

sa realnim svijetom, sobom i nespo-

sobnošću da se ostvare snovi.

Dolores O’Riordan znala je da samo

jednim „du du du du“ na početku

pjesme „Ode To My Family“ obuhva-

ti svu tugu skupljenu na rascjepu

dva svijeta, bajkovitog i realnog,

koje nije uspjela da sastavi - ali i da

ispjeva savršenu uspavanku. Valja

se nadati da se upravo takvommoli-

tvomoprostila od

ovog svijeta i ugra-

bila ka onoj bajci,

gdje joj je vječno

mjesto.

S. STAMENIĆ

Vokalistkinja benda

The Cranberries bila

je kontradiktorna

na bini, dok je

sićušnim ramenima

gospodarila za

dva broja većom

gitarom. Nežna i

ranjiva, a strašna i

okrutna u isti mah

Dolores

O’Riordan

FOTO: pinterest.com

je ikada zapisao: „I sve što

samvolio / volio samsam“.

Odausamljenicima

Del Toro je napisao ljubav-

nopismosvimosobamako-

je se osjećaju kao beskrajni

usamljenici, uspijevajući

da ulovi onaj najužasniji

oblik samoće, kada čovjek

ima ljude pored sebe - a i

dalje se osjeća kosmički

usamljeno. Zatim, kada je

uspio da pokaže kako to

izgleda kada su osobe „za-

jedno same“, Del Toro se

pretvorio u čudovišnog ro-

mantika.

Zapanjujuće jekako je reži-

ser uvjerljivo prikazao ra-

đanje ljubavi između nije-

me djevojke i vodozemnog

čovjeka. Njihov odnos mo-

gao je da djeluje smiješno,

tragično neuvjerljivo s ob-

zirom na to koliko je ap-

straktan.Ipak,fenomenalni

dizajnamfibijskogčovjekai

sitni detalji kojima je izgra-

dio lik neobične djevojke

omogućili su Del Toru da

uvjeri gledaoce da je ova bi-

zarna fantazija dio najčisti-

je realnosti – i to bez ijedne

jedine riječi. Jer u filmu

„Oblik vode“, ljubav ne go-

vori. Ona samo pliva krvo-

tokom. I tjera i vas da zapli-

vate. I prepustite se filmu,

iako ne znate gdje može da

vasodnese,baškaovoda-ili

poezija.

Del Toro je već osvojio ne-

koliko važnih nagrada za

„Oblikvode“, odGlobusado

Zlatnog lava u Veneciji. Ko-

liko god ih film uzeo, svaka

će biti zaslužena i nijedna

neće biti dovoljna. Nemo-

guće je dovoljno nagraditi

čovjeka koji je autorskim

filmom uspio da vam stvori

osjećaj kao da plutate u vo-

di, konačno u spokoju sa

ovako ružnimsvijetom. Ko-

načno nečiji i svoji. I nikada

više zajedno sami.

Ocjena: 10/10