Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 15. januar 2018.

Svijet

ANKARA

-Avion turskeniskotarifnekompanijePegazus

skliznuo je sinoć sapistepo slijetanjuu turskoj pokrajini

Trabzon, što je izazvalopanikumeđuputnicima, a fotografi-

je incidentaobišle su svijet.

Pilot je izgubio kontrolu nad avionom sa 162 putnika i članova

posade, izletio je sa piste, zaglavio se u blatu i malo je falilo da

sklizne umore, prenijeli su turskimediji.

GuvernerTrabzona Judžel Javuz rekao jeda su svi putnici i čla-

novi posade bezbjedno evakuisani. Javuz je rekao da su tokom

noći izvršene provjere piste.

Uzroknesreće nije poznat.

Saopštenje izraelske vojske

Srušen tunel Hamasa

uPojasuGaze

JERUSALIM

- Izraelski borbeni avioni

srušili su juče tunel koji je izgradio ekstre-

mistički Hamas duž granice s Pojasom

Gaze, saopštila je vojska te zemlje.

Tunel dugačak 1,5 kilometara prostirao

se ispod graničnog prelaza Kerem Šalom

na jugu Pojasa Gaze, glavnog punkta za

humanitarnu pomoć u Gazi i ispod strateš-

kih cjevovoda za gas i gorivo.

Taj prelaz je glavna linija snabdijevanja

Pojasa Gaze i preko njega prelazi oko 500

kamiona dnevno, noseći robu s druge

palestinske teritorije Zapadne obale preko

Izraela.

Kako se navodi u saopštenju, borbeni avi-

oni su srušili dio tunela, a novo ,,so isticira-

no“ oružje je uništilo ostatak.

Izraelska vojska saopštila je da je već neko

vrijeme pratila izgradnju tunela.

Napetost je pojačana kraj granice s Gazom

od kako je predsjednik Donald Tramp 6.

decembra saopštio da priznaje Jerusalim

samo kao izraelski glavni grad.

U neredima koji su izbili poslije Trampo-

vog priznanja ubijeno je 14 Palestinaca, a

još dvojica su ubijena u sukobim s izrael-

skom vojskom.

Napetost na granici je pojačana i zato što

Izrael gradi zid na granici kako bi spriječio

napade kroz tunele.

Pokrenuta istraga

o lažnoj uzbuni

HONOLULU

-AmeričkaFe-

deralna agencija zakomuni-

kacijepokrenula je sveobu-

hvatnu istraguo lažnoj

uzbuni, koja jeu subotuupo-

zorila stanovnikeHavajana

opasnost odnavodnog ra-

ketnognapada.

Uzbuna je izazvala panikuko-

ja je trajala oko 40 minuta, a

jošnijesasvimjasnokakojedo

nje došlo.

Dok je predsjednik parlamen-

taHavajaSkotSaikirekaodaje

„neko pritisnuo pogrešno du-

gme“,izBijelekućejesaopšte-

nodaseradilo isključivoo ,,dr-

žavnoj vježbi“, prenosi Radio

SlobodnaEvropa.

Guverner Havaja Dejvid Idž

izvinioseza ,,bol izabunu“ko-

je je izazvalo lažno upozore-

nje.

Početkom decembra, na Ha-

vajimaseoglasilasirenazanu-

klearnu opasnost, prvi put od

Hladnograta,kakobiupozori-

la građane i turiste na mogući

nuklearni napad SjeverneKo-

reje.

Potonuo iranski na ni tanker

ŠANGAJ

- Iranski naftni

tanker koji seprijenedjelju

dana zapalioposlije sudara s

kineskimplovilomkodoba-

leŠangaja juče jepotonuo, a

zvaničnici navodedanema

nadeda sunestali članovi

posadepreživjeli, javili su

kineskimediji.

Šef Iranske pomorske agenci-

jeMahmudRastad rekao jeda

najvjerovatnije nema preži-

vjelihmeđu29nestalihčlano-

va posade, prenijela je iranska

državna televizija.

Tanker ,,Sanči“ sa 136.000 to-

na lake nafte zapalio se prošle

nedjelje kada se sudario sa ki-

neskim teretnimbrodom, oko

300kilometara odŠangaja.

Uzrok sudara nije poznat. Od

32 člana posade, 30 Iranaca i

dvojeBangladešana, pronađe-

na su tri tijela.

Tanker je plovio pod panam-

skom zastavom i bio je u vla-

sništvu iranske kompanije

NITCkojaupravlja tankerima

te zemlje.

Spašen je 21 član posade kine-

skog broda koji je učestvovao

u sudaru.

Poruka hrvatskog novinara Aleksandra Stankovića

Stopmržnji umedijima

ZAGREB

-Autoremisije ,,Ne-

deljomudva“Hrvatskera-

dio-televizijeAleksandar

Stankovićzavršio je jučeraš-

njuemisijuapelomdasesuz-

biješirenjemržnjeumediji-

ma.

Stanković poručujedanijenor-

malnodazapsovanje i prijetnje

smrćunadruštvenimmrežama

i u javnomprostorunikone od-

govara.

- Država može i mora sankcio-

nisati medije koji dopuštaju i

podstičuiživljavanjenaddrugi-

ma. Portali koji u komentarima

prenose prijetnje moraju biti

kažnjeni - rekao jeStanković.

- Evo predloga, kada se prijeti,

kada se huška i drastično vrije-

đaju drugi ljudi - zabranite sve

komentare ispod tekstova na

mjesec dana. Ako se to opet po-

novi, kaznite sa 100.000 kuna,

neće se ponavljati - smatra

Stanković.

Osim toga, Stanković je apelo-

vao na Sabor, hrvatsku Vladu,

političkestrankeiHrvatskono-

vinarskodruštvoda zakonskim

predlogomo elektronskimme-

dijima stanu na kraj ,,netrpelji-

vosti umedijima“.

Nakrajuemisijepodigaoplakat

na kojem je pisalo “Zaustavite

mržnjuumedijima”.

Neobičan incident u blizini turskog aerodroma u Trabzonu

Putnički avionumalo završio umoru

BUDIMPEŠTA

- PremijerMađarskeViktorOrbanrekao

je jučedaEvropskaunija trebadapomaže izbjeglicama,

ali, kako jenaveo, nemožetepomoći nekomedokuništava

sopstvenuzemlju.

Orban je, u intervjuu za konzervativni njemački list Velt, re-

kaodajesaglasansapapomFranjomdaEUtrebadapomogne

izbjeglicama ,,iz hrišćanske, bratske ljubavi“, ali da je pitanje

na koji način to treba uraditi.

Prema njegovim riječima, Mađarska ima mnogo senzibilniji

pristup premamigraciji odNjemačke, jer se nalazi u opasnoj

zoni.

KakoprenosimađarskaagencijaMTI, Orban je rekaodaMa-

đarska ne dozvoljava da joj iz Brisela bude diktirano kome

treba da pruži utočište i da je to isključivona njoj da odluči.

-Akosetajfundamentalniprincippoštuje,mismospremnida

učestvujemou izbjegličkoj šemi - kazao jeOrban.

On je ocijenio da je šengenski režimnajveće dostignuće EU,

posebnozaMađarekoji, kako jenaveo, dolaze izdiktatorskog

režima i zbog toga izuzetno cijene slobodu.

Poruka premijera Viktora Orbana

o pomoći izbjeglicama

OdlučićeMađarska,

a ne stav Brisela

Avijacija izraelskevojske

Aleksandar Stanković

NARUBU:

Avionnakonizlijetanjasapiste

Pokušaj gašenjazapaljenog tankera

ViktorOrban