Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Hronika

TIVAT

Osnovno državno

tužilaštvo Kotor saopštilo je

juče da nema elemenata krivič-

nog djela u slučaju napada na

Adrijana Vuksanovića poslani-

ka Hrvatske građanske inicijati-

ve u Skupštini Crne Gore.

Na njega je u petak veče dok je

šetao rivomnaletio automobil.

Povodomprijave Vuksanovića,

policija je pronašla vozilo i na

informativni razgovor privela

vozača S. R.

- U svojoj izjavi S. R. je negirao

navode Vuksanovića, te je

naveo da se vraćao iz Gornje

Lastve, ali da prolaskomnave-

denimputemnije ni primijetio

Vuksanovića. U prostorijama

OB Tivat identičnu izjavu je

dao i suvozač S. R. O događaju

je upoznat državni tužilac u

ODT Kotoru koji se izjasnio da

u opisanomdogađaju nema

elemenata bića krivičnog djela

čije se gonjenje preduzima po

službenoj dužnosti - kazali su iz

policije, uz napomenu da je o

stavu nadležnog tužioca upo-

znat i Vuksanović.

Polanik Vuksanović prijavio je

nadležnimorganima da je u

petak veče, oko 23.15 sati, doži-

vio neprijatnost u Donjoj Lastvi.

Nakon druženja sa prijateljima,

Vuksanović se, kako je izjavio

medijima, prošetao rivom,

a kada je prošao Crkvu Sv.

Roka, iz suprotnog smjera je

naišao automobil. „Vozilo je išlo

polako, ali kada sume vidjeli,

automobil je naglo ubrzao ka

meni. Prvo sampomislio da se

neko šali, da je to nekomožda

odmojih prijatelja, ali kada sam

vidio naglo skretanje automo-

bila, skočio samu stranu. Uspio

sam, međutim, da se okrenem

i vidimbroj tablica - kazao je

Vuksanović, naglašavajući da

se radilo o automobilumetalik

sive boje tivatskih registracija.

Napad na Vuksanovića najoš-

trije je osudila predsjednica

Hrvatske građanske inicijative

Marija Vučinović.

Ona je pozvala nadležne orga-

ne da utvrde je li pomenuti

događaj motivisan političkim

djelovanjemHGI-ja i njenim

predstavnikomu parlamentu

ili je u pitanju neodgovorno

ponašanje pojedinaca u kojem

je Vuksanović doživio veliku

neprijatnost.

- Očekujemo da će institucije

brzo i e ikasno riješiti ovaj

nemili događaj, imajući u vidu

i slične pojave koje su bile

upućene protiv političkih pred-

stavnika Hrvata u Crnoj Gori

– navela je Vučinović.

S.K.

Tužilaštvo saopštilo da nema elemenata krivičnog gonjenja u slučaju napada na poslanika HGI

Vozač kaže da nije vidio Vuksanovića

SKADAR/PODGORICA

RadnicaRadio-TelevizijeCr-

neGoreRajkaGardašević i

još pet osobapovrijeđeni suu

eksploziji bombe, koja sedo-

godila jučeoko 10.30časovau

centruSkadra. Gardašević je

uSkadrubilakaočlanekipe

RTCG-akoja je snimala tele-

vizijski prilog.

Albanska policija sumnja da je

meta napada bio albanski bi-

znismen Ljuljzim Kula, kome

se ljekari bore za život, kako

javljaju tamošnjimediji.

Gardašević je u toku jučeraš-

njeg dana prebačena uKlinički

centar Crne Gore gdje je i ope-

risana.

- Izvađeni su joj geleri iz noge i

grudnogdijela tijela. Vanživot-

ne je opasnosti i stabilnog sta-

nja–kazala jezaPobjeduSuza-

na Gardašević, kćerka Rajke

Gardašević.

Prema navodima albanskih

medija, bomba je aktivirana u

trenutku kada jeKula izlazio iz

automobila, ispred zgrade u

kojoj su prostorije srpsko – cr-

nogorskemanjine uAlbaniji.

Kula i još dvije osobe, koje su

teže povrijeđene u eksploziji,

transportovani su helikopte-

romubolnicuuTirani.

Reporterka Marija Radulović

bila jena licumjestau trenutku

eksplozije.

- U Skadru smo bili na radnom

zadatku, snimali priču o tome

kolikoCrnogorci kupuju u tom

gradu. Sve je obećavalo da će to

biti zanimljivdanuSkadru. Sve

je vrvilo od ljudi jer je subota

pazarni dan. No, sve se promi-

jenilo u sekundi. Odjeknula je

jaka eksplozija na par metara

od nas u trenutku kada smo in-

tervjuisali trgovce – priča Ra-

dulović.

Kako je rekla, bilo je kao u fil-

movima, a eksplozija ih je baci-

la nekolikometara.

- Odjednom su ljudi počeli da

vrište. Haotična situacija, na-

stao jemetež, nijesmoznali ku-

da bježimo. Prva pomisao je bi-

la da je riječ o terorističkom

napadu.

Tek kasnije smo čuli da je bom-

ba podmetnuta pod automobil

nekogbiznismena -kažeRadu-

lović.

Ambasador Crne Gore u Alba-

niji Dušan Mrdović obišao je

juče mjesto eksplozije u Ska-

dru. Ministarstvo vanjskih po-

slova Crne Gore je od trenutka

eksplozije bilo u komunikaciji

saGardašević i ekipomRTCG i

ispratilo je proces njihovog do-

laska uCrnuGoru.

B.R.

U eksploziji bombe u Skadru ranjeno šest osoba, namjestu

događaja zadesila se i ekipa crnogorske državne televizije

Radnica RTCG-a

teško povrijeđena

Albanska policija

saopštila da je

meta napada

bio biznismen

LjuljzimKula,

kome se ljekari

bore za život

Podgoričanke ni bomba

nije omela u trgovini

Osim televizijske ekipe iz Crne Gore u centru Skadra , na mje-

stu gdje je eksplodirala bomba našle su se i tri Podgoričanke

koje su došle radi trgovine.

- Bile su uplašene, ali poslije nekog vremena udaljile su se od

mjesta gdje je bomba eksplodirala i nastavile planiranu trgo-

vinu – ispričala je novinarka Marija Radulović.

PODGORICA

Suđenje

odbjeglomStevanuStama-

toviću i petočlanoj grupi ko-

ju je, prema sumnjama istra-

žitelja, onorganizovao radi

likvidacijeRadojiceZekovi-

ća, počinje 20. februara,

pred sutkinjomspecijalnog

odjeljenjaAnomVuković.

Na optuženičkoj klupi naći će

sePodgoričaniMilanLješnjak

(30) i Đorđije Božović (27) i

Beranci Dejan Deletić (25),

Aleksandar Bojović (24) i Ste-

fanBalević (25).

Prema navodima optužnice,

Stamatovićjekrajem2016.go

-

dine sa osobom čiji identitet

još nije otkriven na teritoriji

Podgorice i Berana organizo-

vaokriminalnugrupu, čiji čla-

novi su postali ostali optuženi

i druge neidentifikovane oso-

be.

Stamatovićeva grupa je razot-

krivena hapšenjem Dejana

Deletića20.majakoji je saMi-

lanom Lješnjakom postavio

900 grama eksploziva ispod

„golfa 5“ naZabjelu, sanamje-

rom da likvidiraju Radojicu

Zekovića.

Policiji su se nakon toga dva

dana predali Božović i Lješ-

njak, a uhapšeni su Aleksan-

dar Bojović i Balević.

Specijalno tužilaštvo Deletića

i Lješnjaka tereti za stvaranje

kriminalneorganizacije,teško

ubistvo u pokušaju i nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplo-

zivnihmaterija.

Bojović se tereti za stvaranje

kriminalne organizacije i ne-

legalno držanje oružja, dok se

Baleviću i Božoviću na teret

stavlja učešće u kriminalnoj

organizaciji.

Za Stamatovićemjeu julu ras-

pisana crvena Interpolovapo-

tjernica i jedno vrijeme, pre-

ma operativnim saznanjima

policije, boravio je uSrbiji.

Stamatovića,kojislovizavođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatoviće-

va grupa, blizak je kavačkom

kriminalnom klanu. Radojica

Zeković je iz zatvora, gdje slu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo. On izdržava kaznu

zbog ubistva i ranjavanja u ba-

šti restorana „Jadranska stra-

ža“ u Budvi, septembra 2007.

godine. Tada su ubijeni Vladi-

mirRakočevićiAdalbertŠut,a

ranjeni Vladimir Janković i

Željko Janković.

M.L.

Zakazano suđenje okrivljenimza stvaranje kriminalne organizacije

Stamatoviću i saradnicima

sudiće se 20. februara

PODGORICA

Državljanin

KosovaValtonDuraj (21) sa-

slušavan je sinoćuVišemdr-

žavnomtužilaštvuuPodgo-

rici zbog sumnjeda jeu

četvrtakvečepokušaoda

ubijeBaraninaNusretaMali-

keLičinu (41) unaselju Ilino.

Osimnjega, uTužilaštvo je

privedena iNusretova su-

pruga, SabihaLičina zbog

sumnjeda jepomoglaDuraju

u izvršenjukrivičnogdjela.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Sabiha Ličina nije

prošla testiranje na poligrafu.

Sabihu Ličinu i Duraja su

prethodno saslušali barski in-

spektori, koji su ostali zateče-

ni međusobnim optužbama

osumnjičenih.

Sagovornik iz istrage navodi

da su oni prebacivali odgovor-

nost s jednog na drugo.

Nekoliko činjenica navelo je

istražitelje da posumnjaju u

pričuSabiheLičine, koja jena-

kon ranjavanja njenog supru-

ga ispričala da je bila u kupati-

lukada se zločindogodio.

Prema nezvaničnim informa-

cijama,osnovanosesumnjada

je Sabiha ostavila otključana

vrata i to je bio trag koji je na-

veo inspektoredaposumnjaju

u njen iskaz. Otkrili su da su

Ličina i Duraj bili intimni pri-

jatelji.

Istražitelji supronašlipištolju

kući Duraja, koji je poslat na

vještačenje. Prema sumnjama

policije, ona je otvorila vrata

Duraju.

NusretLičinajeranjenpreksi-

noć ubarskomnaselju Ilino.

Napadač je imao kapuljaču,

ušao jeuLičininukuću i unje-

ga ispalio više hitaca.

Ličina je u pucnjavi zadobio

više prostrijelnih rana, ali mu

život nije uopasnosti.

Napadač je ispalio pet hitaca

od kojih su tri pogodila Ličinu

– jedan u obraz, drugi u lijevi

lakat, a treći u desnu šaku. Ka-

ko je Pobjedi saopšteno od

izvora istrage, SabihaLičina je

u vrijeme napada na njenog

supruga bila ukupatilu.

B.R.

Osumnjičeni za pokušaj ubistva Baranina Nusreta

Ličine privedeni u Više državno tužilaštvo

Supruga žrtve i njen

prijatelj saslušavani

Samjestaeksplozije

AdrijanVuksanović

SaprivođenjaDuraja

SNIMAK KAMERMANA RTCG