Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 14. januar 2018.

Svijet

Mektić: „Srbska čast“

je posao za tužilaštvo

Ministar bezbjednosti BiH potvrdio da imaju saznanja o stvaranju paravojske u RS

SARAJEVO

Ministar be-

zbjednosti BiHDragan

Mektić je jučepotvrdioda

državnebezbjednosne

službe imaju infor-

macijedaudruže-

nje ,,Srbska čast“

radi na formira-

njuparavojnih

formacijauRe-

publici Srpskoj, o

čemućedetaljan

izvještaj biti do-

stavljenTužilaš-

tvuBosne iHer-

cegovine.

- Pos j edu j emo

određena sazna-

nja o postojanju

parabezbjednosne

grupe, neka smo

dokumentovali, i sve što

imamo i čime raspolažemo

dostavićemoTužilaštvu - re-

kao je Mektić za regionalnu

televizijuN1.

On je pitao kome je bitno da

postoji jedna takva parabe-

zbjednosna grupa, ko ju je

opremio, za koje potrebe,

prema kome je usmjerena i

z a -

š t o

j e

učestvovalaudefileu9. janu-

ara, povodomDanaRS.

- To znači da neko želi da je

pokažeidastavidoznanjada

raspolažegrupomkojaseek-

sponira i sa oružjem i sa uni-

formom i s nekom vrstom

unutrašnje organizacije; ko

je finansira - dodao je Mek-

tić.

Dodik demantuje

Kabinet predsjednika RS Milo-

rada Dodika je demantovao

formiranje paravojnih jedinica,

nazivajući te informacije ,,opa-

snim“.

Predsjednik Republike Srp-

ske Milorad Dodik odbacio

je medijske navode da

se u tombosanskom

entitetu formiraju

određene paravojne

formacije.

- Republika Srpska

ima svoje Ustavom

i zakonima predvi-

đene institucije koje

su u službi stabilnosti

svih njenih građana, a kon-

strukcije koje su se pojavile na

pojedinimportalima da ‘pred-

sjednik Republike Milorad Dodik

uz podršku Moskve formira

paravojne jedinice’ su izuzetno

opasne i nijesu u funkciji infor-

misanja građana - saopštio je

kabinet predsjednika RS.

Da je to tako, dodaje se u saop-

štenju, ,,svjedoči i činjenica da

se autor spornog teksta nije

pozvao ni na jednu provjerljivu

činjenicu koja bi ukazivala na

tačnost njegovih navoda o for-

miranju takvih jedinica u Repu-

blici Srpskoj“.

Sarajevski portal ,,Žurnal“

objavio ječlanakoudruženju

,,Srbska čast“ koji, kako jena-

veo, ,,regrutuju“ osobe iz

,,kriminalnog miljea“ koje će

činiti okosnicu buduće para-

vojne formacije.

Na Dan Republike Srpske

pripadnici te jedinice su bili

na ulicamaBanjaluke.

Utekstusenavodidaoniima-

ju direktnu podršku iz Mo-

skve, te da su se prošlog mje-

seca sastali s predsjednikom

RS Miloradom Dodikom i

slikali seusaliNarodneskup-

štine Republike Srpske.

Članak o toj paravojnoj jedi-

nici objavio je i londonski list

,,Gardijan“.

MOSKVA

Rusija je juče na Krimpostavila novu jedinicu projektila

zemlja-vazduh ,,S 400“.

Ruska novinska agencija RIA Novosti navodi da će nova jedinica biti

stacionirana kod grada Sevastopolja i da će kontrolisati vazdušni pro-

stor iznad granice sa Ukrajinom.

Ruski vojni zvaničnik Viktor Sevostjanov istakao je da novi protivvaz-

dupšni sistemmože biti spreman za dejstvovanje za manje

od pet minuta.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da

sistem ,,S 400“, poznat kao ,,Trijumf“ može

da gađa mete u vazduhu u dometu od 400

kilometara i balističke projektile na

razdaljini od 60 kilometara. Sistem je u

upotrebi ruske vojske od 2007. godine.

SEUL

Sjeverna i Južna Koreja saglasile su se da 15. januara održe

pregovore na radnomnivou, u Tongilgaku, na južnokorejskoj

polovini graničnog naselja Panmundžom, izvijestila je juče agen-

cija Jonhap. Tokom razgovora održanih u utorak, Sjeverna Koreja

je saopštila da će njeni sportisti učestvovati na Zimskimolimpij-

skim igrama koje se narednogmjeseca održavaju u Južnoj Koreji.

Rojters prenosi da su se dvije strane takođe dogovorile da rje-

šavaju probleme putemdijaloga i obnove konsultacije na nivou

vojski kako bi se izbjegao slučajni sukob.

Iz Plave kuće, rezidencije južnokorejskog predsjednika Mun

Džae-ina, saopšteno je da je predsjednik Kine Si Đinping podržao

Munov stav da bi napredak umeđukorejskim vezama i denuklea-

rizacija poluostrva trebalo da ,,teku paralelno“.

Pregovori Pjongjanga

i Seula 15. januara

Priredila:

M. JOVIĆEVIĆ

KEJPTAUN

Članovi jedne

opozicione južnoafričke partije

upali su u neke radnje švedske

modne kompanije Henes i

Moric (H&M) iz protesta zbog

reklamne fotogra ije na kojoj

crni dječak nosi majicu s natpi-

som ,,Najbolji majmun u džun-

gli“ (Coolest monkey in the jun-

gle). Pomedijima, članovi partije

Borci za ekonomsku slobodu

(Economic FreedomFighters

- EFF) pozvali su tržne centre

da isele tu švedskumodnu

kompaniju, iako se izvinila zbog

reklame, ali tek poslije talasa

kritike da je reklama rasistička

i neumjesna. Jučerašnji snimci

prikazuju razbacanu odjeću u

jednoj od prodavnica H&M u

Južnoafričkoj Republici. Lokalna

televizija prenosi da je vođa

stranke EFF Džulius Malema

rekao da ne žali zbog te akcije.

Upali u

H&Mzbog

reklame s

majmunom

MiloradDodik

Članovi udruženja ,,Srbskačast“

Sa Krima uperen

„S 400“ ka Ukrajini

DraganMektić