Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 48 Next Page
Page Background

13

Subota, 13. januar 2018.

Arena

Intervju

PODGORICA

MiodragMirović na

novom je zadatku, dok

ne počnu obaveze sa

mlađimreprezentativ-

nimselekcijama.

Trener koji je vaterpolo

reprezentaciju Crne

Gore odveo do titule

šampiona Evrope u

kadetskoj konkurenciji

(2000. godište i mlađi),

radi u Nikšiću na projek-

tu Vaterpolo plivačkog

saveza vezano za proši-

renje vaterpolo i plivač-

ke baze u Crnoj Gori.

- Pokušavamo da

oformimo takmičarske

selekcije, podignemo

nivo rada, uključimo što

više djece, ne bi li Nikšić

u budućnosti bio grad

vaterpola i plivanja. Ima

mnogo talentovane

djece, a kada bi u Nik-

šiću i Podgorici napra-

vili bazu, to bi već bilo

nešto ozbiljno.

Rad sa djecom je

zahtjevan, ali Mirović

trenutno ne bi mijenjao

zanimanje trenera mla-

đih kategorija.

- Savez i Vladimir Goj-

ković sumnogo uradili

do ostanemu Crnoj

Gori. Porodica mi je tu,

budućnost vezujem za

Crnu Goru, tako da je

super ispalo. Iskreno

da vam kažem, u ovom

momentu draže mi je

raditi sa klincima. Situa-

cija je u većini klubova

nesređena. A koliko god

da je sa jedne strane

teško, draže mi je radi-

ti sa mladima. Stvara-

nje daje draž našem

poslu. Ništa nema

ljepše nego kada

vidiš da djeca napre-

duju, u tome nalazim

motiv i ljepotu.

Kakve su vamobaveze

u reprezentaciji?

- I dalje vodim 2000.

godište, u istom smo

sastavu, odnosno sa

istim stručnim štabom,

dok sampomoćni

trener za godište '99.

Osvajanjem zlatne

medalje na EP konačno

smo izbjegli kvali ika-

cije, smanjili troškove i

maltretiranje.

Lijepa prošlost, kako

sada gledate na EP na

Malti, da li je hemija raz-

drmala ekipu i izazvala

najbolje?

- Realno, bez hemije ne

bi bilo ništa. Mislimda

smo prvo našli hemiju,

uložili mnogo, a onda

nas je Bog pogledao.

Realnost je da nije-

smo najbolja selekcija

po igračima, ali smo

najbolja ekipa. U tom

momentu smo bili naj-

bolji. Mislimda je više

od rezultata bitan kva-

litet rada i da sumomci

napredovali. Iz ove

generacije, smatram, da

bi moglo u

budućnosti da se nađe

nekolikomomaka koji

će biti ozbiljna okosnica

reprezentacije.

Gdje su sada kadeti, da

li igraju u svojim klubo-

vima?

- Imamomalo problema

i situacija je šarolika.

Momci iz Kotora nemaju

bazen, osuđeni su da

treniraju neredovno u

Budvi, momci iz Jadra-

na, ipak, ne mogu blizu

prve ekipe. Jadran je

trenutno preozbiljan za

njih. Vidimda u Budvi

neki igraju.

Momci kadetskog uzra-

sta nastupaju za neke

od seniorskih ekipa u

španskoj, mađarskoj i u

ligi Srbije, zar ne?

- U najlošijempoložaju

smo od glavnih kon-

kurenata, a moramo

stvarati prave, zdrave

ljude sa pravim

rezonima.

Kako gledate na

klupsku situaciju?

- Jadran je najsta-

bilnija i najozbiljnija

ekipa, sa stručnim

štabom koji ima naj-

bolji sistem rada i to

se vidi. Kao što se vidi

da Vladimir Gojković

drži konce i ide pra-

vimputem. Narav-

no, bilo bi lijepo kad

bi imali veću inansij-

sku podršku. Budva

je ove godine krenu-

la da radi kvalitetnije

i rezultati će se u

budućnosti sigurno

vidjeti. Imamo situa-

cija u Kotoru sa baze-

nom, Primorac mora

pojačati rad umla-

đim kategorijama, a

Kataro je obično klub

za prodavanje

magle.

A.MARKOVIĆ

MiodragMirović vaterpolo trener koji je

kadete odveo do krova Evrope

- Savez

i Vladimir

Gojković sumnogo

uradili da ostanemu

Crnoj Gori. Porodicami

je tu, budućnost vezujem

za Crnu Goru, tako da

je super ispalo

Draži mi

je rad sa

mladima

i