Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 13. januar 2018.

4

Arena

Fudbal

PODGORICA-

FatosBećiraj

je stigaouMehelen, klubkoji

unjemuvidi spasioca.

,,Žuto-crveni“ su pretposljed-

nji na tabeli belgijske lige, sa

samodvabodavišeodEupena,

a crnogorski reprezentativac

je igrač od kojeg se očekuje da

povede timka luci spasa. Beći-

raj je raskinuo saradnju sa Di-

namom izMoskve, a sa četvo-

rostrukim šampionomBelgije

i nekadašnjim osvajačem

evropskog Kupa pobjednika

kupova i Superkupa potpisaće

ugovor na tri i po godine.

- Pozitivno sam iznenađen što

smodoveli takvog

igrača.On

je

agresivan napadač, ono što

nam je trebalo. Jak je, mnogo

trči, ima iskustvo, daje golove i

taktički je inteligentan.Razgo-

varao sam sa njim, izuzetna

stvar je što je želio da dođe u

Mehelen. Nije se lako odlučiti

na to jer se ugovori u Rusiji ne

mogu da se porede sa onima u

Belgiji - izjaviojetrenerMehe-

lena, srpski stručnjakAleksan-

dar Janković.

Osim za moskovski, Bećiraj je

igrao i za zagrebački i Dinamo

iz Minska. Afirmisao se u Bu-

dućnosti, a nosio je dres i kine-

skog Čangčun Jataija. Mehe-

len će mu biti prvi klub u

Zapadnoj Evropi.

Belgijski mediji bavili su se bi-

ografijommomka koji je upi-

sao 50 nastupa za reprezenta-

c i j u C r n e G o r e , a z a

sagovornika su odabrali Duja

Čopa, koji je sa Bećom igrao u

Dinamu izZagreba, a trenutno

je članStandarda izLiježa.

- Fizički je izuzetno jak. Za

svojuvisinu imaveomamoćno

tijelo, a i dalje jebrz.Možetega

uporediti sa bikom - rekao je

Čop.

,,Bikom koji izgleda imun na

povrede“ - nadovezao se bel-

gijski novinar, uzpodatakda je

Bećirajigraouprosjekuvišeod

40utakmica po sezoni.

Čop je ubijeđen da će se napa-

dač (29) dobro snaći u Župile

ligi.

- Njegovi kvaliteti će se ovdje

savršeno uklopiti. Mehelen je

odradio odličan posao njego-

vim dovođenjem, biće ga veo-

ma zabavno gledati u Belgiji.

Fatos je odličanmomak sa izu-

zetnimkarakterom,naterenui

vannjega - dodao jeČop.

Belgijski mediji opisali su Be-

ćiraja kao fudbalera koji je

ostavio trag gdje god je igrao.

Podsjetili su da je bio prvi gol-

geter u Crnoj Gori i Hrvatskoj,

da je tokomboravkauBjeloru-

siji bio najbolji strijelac raču-

najući pogotke u svim takmi-

čenjima u jednoj godini, a da je

u dresu zagrebačkog Dinama

Fatos Bećiraj stigao uMehelen, tren

Tak

na

PODGORICA-

Mirko Ivanić jebioveli-

ka željaCrvene zvezde, ali beogradski

velikannije imaodovoljno finansijskih

sredstavada se izbori zapotpis crno-

gorskog reprezentativca.

BATE Borisov je odbio ,,crveno-bijele“ i

pored visoke ponude za srpske prilike, sa-

da čeka druge ponude za svoju zvijezdu.

- Pročitao sam izjavu direktora Crvene

zvezde (Zvezdan Terzić prim. aut) da ne-

maju 1,7 miliona eura za Mirka Ivanića.

Iskreno, tu cifru koji su oni pomenuli su

predložili ljudi koji su pregovarali u ime

Crvene zvezde. Mi tražimo više - rekao je

za bjeloruske medije predsjednik BATE

BorisovaAnatoli Kapski.

Ne.K.

Predsjednik BATE Borisova o vrijednosti našeg reprezentativca

Za Ivanića jemalo

milion i 700 hiljada

MarkoMarković vraća se

uPetrovac. Iskusni vezista

tako senakonmini ek-

skurzijenaMalti, gdje je

nastupaozaNadur, vraća

seuklubukojemjeproveo

najveći periodkarijere.

Sigurno je da će Marković

(30) biti veliko pojačanje za

timRudolfaMarčića,kojisa

treninzimaopet imaMatiju

Božanovića,mladogvezista

kojijezbogudesapropustio

većidiojesenjepolusezone.

Ali, još je neizvjesno šta će

biti sa AleksandromVuja-

čićem, jer postoji moguć-

nost da visoki centarfor

ipakkarijerunastavi u ino-

stranstvu, zbog čega u klu-

bu uveliko traže nova rje-

šenja. Ipak, prioriteti su da

se nađu pojačanja u po-

sljednjoj liniji, a prvi pik

Petrovčana je doskorašnji

lijevi bek Mladosti Vuk

Martinović.

R.P.

Marković u Petrovcu

PODGORICA–

Rudar bi

u narednih nekoliko dana

mogao da dobije drugo

pojačanje u zimskomprela-

znom roku. Pljevljaci su već

predstavili Velizara Janko-

vića iz Koma, a trenutno je

u Pljevljima na probi Stefan

Petrić. Radi se od 23-godiš-

njem štoperu, koji je tokom

karijere igrao za Sigmu,

Bežaniju, Čukarički, a

posljednju polusezonu pro-

veo je u Slaviji iz Sarajeva.

Kao što je poznato Rudar su

već napustili J ovan Baošić,

Miomir Đuričković, Ivan

Mijušković, Uroš Stojanov i

Miloš Mrdak.

R.P.

Rudar

proba

Petrića