Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 48 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Subota, 13. januar 2018.

Oglasi i obavještenja

Poslovni broj Iv.br.2484/2017

Javni izvršitelj Ljiljana Vladičić iz Podgorice,

Ulica Balšića br.28, u

pravnoj stvari izvršnog povjeriocaD.O.O. „Dulović“Mojkovac, kogazastu-

pa adv.Milovan Nišavić iz Bijelog Polja, protiv izvršnog dužnika D.O.O.

“Timi“ iz Podgorice, Ul.8.marta b.b., PIB:0295168, radi naplate novčanog

potraživanja, dana 12.01.2018.godine, u smislu člana 5 Zakona o izmje-

nama i dopunama ZIO-a, donio je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku D.O.O. “Timi“ iz Podgorice, Ul.8.marta b.b.,

PIB:0295168 vrši se dostavljanje rješenja o izvršenju Iv.br.2484/2017 od

22.12.2017.godine, radi naplate novčanog potraživanja.

Izvršni dužnik D.O.O. “Timi“ iz Podgorice, Ul.8.marta b.b., PIB:0295168

može se obratiti javnom izvršitelju Ljiljani Vladičić na adresi Ulica Balšića

br.28, u Podgorici radi podizanja rješenja o izvršenju Iv.br.2484/2017 od

22.12.2017. godine.Upozorava se izvršni dužnik D.O.O. “Timi“ iz Podgo-

rice, Ul.8.marta b.b., PIB:0295168 da se ovakav način dostave smatra

urednim i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom

dostavljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim u roku od osam dana od dana isticanja

pismena na oglasnoj tabli suda uz napomenu da je prethodno izvršeno

objavljivanje u dnevnom štampanommediju „Nova Pobjeda“.

JAVNI IZVRŠITELJ

Podgorica,12.01.2018.godine

Ljiljana Vladičić

Poslovni broj Iv.br.2468/2017

Javni izvršitelj Ljiljana Vladičić iz Podgorice

, Ulica Balšića br.28, u

pravnoj stvari izvršnog povjerioca „NARODNAKNJIGA“DOOPodgorica,

Ul. Novaka Miloševa 12, protiv izvršnog dužnika „EUROPE CARDS“

DOO, Podgorica, Ul.Dalmatinska br.174/a, PIB:03104605, radi naplate

novčanog potraživanja, dana 12.01.2018.godine, u smislu člana 5 Zako-

na o izmjenama i dopunama ZIO-a, donio je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku „EUROPE CARDS“ DOO, Podgorica, Ul.Dalmatinska

br.174/a, PIB:03104605 vrši se dostavljanje rješenja o izvršenju Iv.

br.2468/2017od21.12.2017.godine, radi naplatenovčanogpotraživanja.

Izvršni dužnik „EUROPE CARDS“ DOO, Podgorica, Ul.Dalmatinska

br.174/a, PIB:03104605možeseobratiti javnom izvršiteljuLjiljani Vladičić

na adresi UlicaBalšića br.28, uPodgorici radi podizanja rješenja o izvrše-

nju Iv.br.2468/2017 od 21.12.2017. godine.Upozorava se izvršni dužnik

„EUROPE CARDS“ DOO, Podgorica, Ul.Dalmatinska br.174/a,

PIB:03104605 da se ovakav način dostave smatra urednim i da će nega-

tivne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostavljanja snositi

sama stranka, odnosno izvršni dužnik. Dostavljanje se smatra izvršenim

u roku od osamdana od dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda uz

napomenuda jeprethodno izvršenoobjavljivanjeudnevnomštampanom

mediju „Nova Pobjeda“.

JAVNI IZVRŠITELJ

Podgorica,12.01.2018.godine

Ljiljana Vladičić

UNIVERZITET CRNEGORE

FILOZOFSKI FAKULTET NIKŠIĆ

OBAV J E Š T E N J E

MrAdnan Prekić javno će braniti doktorsku disertaciju

Političke ideje i ideologije u Crnoj Gori 1945-1955. godina,

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr ŽivkoAndrijašević, Filozofski fakultet Nikšić

2. Prof. dr Đorđe Borozan, Univerzitet Donja Gorica

3. Prof. dr Nenad Perošević, Filozofski fakultet Nikšić

Javna odbrana obaviće se 19. 01. 2018. godine u 12.00

sati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

OPŠTINADANILOVGRAD

Sekretarijat za urbanizam, komunalne,

stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list

RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/13 i 52/16 ), Se-

kretarijat za urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i za-

štitu životne sredine opštine Danilovgrad

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta, Poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge

„OSMANAGIĆCO“ d.o.o. Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi

procjeneuticajanaživotnusredinuprojekta „Izgradnjaposlovnogobjekta,

namjene Auto-centar “, čija se izgradnja planira na kat. parcelama br.

424/1, 426, 427 i 428 KO Jastreb, opština Danilovgrad.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u

dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za urbanizam,

komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, rad-

nim danima od 11,00 do 13,00 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanjeprimjedbi imišljenja je18.01.2018. godine,

na adresu Opština Danilovgrad, Ul. Blaža Mrakovića bb, Sekretarijat za

urbanizam, komunalne, stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne

sredine, kao i na e-mail

[email protected]

i br. tel. 020 812 040.

Potreban graficki

dizajner –

operater

. Poznavanje Adobe

paketa. Priprema fajlova za

offset i digitalnu štampu veli-

kog formata. Rad sa klijentima,

praćenjemontaze grafika. Pla-

ta450+bonusi. CV i obavezno

referentne radove poslati na:

[email protected]

.

Biće kontaktirani samo kandi-

dati koji uđu u uži izbor. Probni

rad obavezan.

NekretNiNe

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja.

Hitno 10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

CENTAR Podgorice – lokal

415m2(sa sut.) nov izuzetan u

svim aspektima sa prostranim

parkingom,samo 30mod glav-

ne ulice Slobode i u blizini važ-

nih institucija.Veoma komforan

poslovni ambijent. Prodajem.

Tel.069/867-791

IZMEĐU Bara i Sutomora ispod

magistrale,prva linija na obali –

kaskadan plac 799m2 između

dvije prirodne plaže Crvene

i plaže Kadice.Jedinstven.

Dozvola za komercijalne djelat-

nosti.Prodajem.

Tel.069/867-791

IZDAJEM poslovni prostor od

35m2 u Bulevaru Jola Piletica

br.6 – Podgorica.

Tel. 067/201-259 , 067/640-256

USLUGe

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el.sajlom, zamjena dotraja-

lih cijevi, sve sitne popravke.

Podgorica-Primorje. Tel

069/269-550 , 067/579-709

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

MaLi oGLaSi

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no. Vukcević.

Tel. 069/991-999,

067/000-008, 068/654-474

KLIMEMišković prodajamonta-

za, servis, nove, polovne dezin-

fencija čišćenje, opravka, otkup

polovnih.

Tel, 067/358-100

VODOINSTALATER – insta-

lacija, adaptacije kupatila,

sve vrste popravki.Garancija.

Tel.069/286-359

PoLJoPriVreDa

Režem voćke i vinovu lozu.

Nudimo i savjet agronoma.

Tel. 020/260-793

068/ 527-312

raZNo

Firma CMC Group d.o.o. Her-

ceg Novi oglašava potrebu za

angažovanjem radnika i to:

4 električara -SSS i

2 vodoinstalatera -SSS.

(oba profila moraju imati barem

5 godina radnog iskustva) na

terenskimposlovima na odre-

đeno vrijeme od 6mjeseci.

Kontakt telefon 077 273 980

Informativni razgovori će se

obavljati u prethodno zakaza-

nim terminima u prostorijama

CMC Group, Sutorina bb, Igalo.

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramafonske

ploče, umjetničke slike i druge

starine.

Tel. 069/019-698 , 067/455-713