Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 12. januar 2018.

Politika

PODGORICA

- Za proces pregovora Crne Gore sa Evrop-

skomunijombiće važno da se u zemlji spuste tenzije i da se

vrati političkomdijalogu u parlamentu gdje je i mjesto za tako

nešto. To je u razgovoru za Dojče Vele poručila portparolka

Evropske komisije Maja Kocijančić, komentarišući progres

zemalja zapadnog Balkana na putu ka EU.

U Evropskoj komisiji kažu za DV da će upravo 2018. godina

pružiti jedinstvenu priliku da Zapadni Balkan napravi korake

koji će ga nepovratno približiti EU.

- Kako bi to postigli, zemlje regiona moraju najviši prioritet da

daju neophodnim reformama u oblasti vladavine prva, pravo-

suđa i osnovnih prava. Evropska unija neće praviti kompromi-

se oko kriterijuma za članstvo - kaže Kocijančić.

Ona objašnjava da u Evropskoj komisiji trenutno rade na dva

dokumenta koja se odnose na Zapadni Balkan.

Prvi je nova Strategija koja bi trebalo da bude predstavljena u

februaru, dok je za april planiran redovni godišnji „paket proši-

renja“ koji bi trebalo da da presjek stanja svih zemlja u procesu

evrointegracija i preporuke Evropske komisije kako i šta dalje

sa svakomod njih.

MOJKOVAC

–Nakon lokal-

nih izbora, održanih26. no-

vembra, nakojima jeDPS

osvojila 18mandata i nikad

ubjedljivijuvećinu, jedino

političkopitanjekoje je još

uvijekbezodgovora je - ko

ćebiti novi predsjednikop-

štinekoji će, kako jenajav-

ljeno iz tepartije, biti iza-

brandokrajamjeseca.

Predsjednik SO Mojkovac i

OO DPS, Dragan Mrdak, ka-

zao jedaće sjednica skupštine

na kojoj će birati prvog čovje-

ka opštine održati krajem

mjeseca, ali dase jošuvi-

jek ne zna ko će to biti.

On je naglasio da će o

tome„odlučiti organi

partije i dabi uovom

trenutku bilo neoz-

biljno i neodgo-

vorno govoriti o

imenima“.

Prema nezva-

ničnim,alipo-

uzdanim in-

formac i j a-

ma, trenutno

je najozbilj-

niji, može se

reći i jedini kan-

didat za predsjednič-

ku fotelju, direktor Komunal-

nog preduzeća „Gradac“,

Ranko Mišnić. O njemu kao

budućempredsjednikuumoj-

kovačkoj javnosti se govori

kao o „završenom poslu“, bu-

dući da, prema nezvaničnim

informacijama, Mišnić ima i

nepodijeljenu podršku parti-

je.

KaoniMrdak,nionnije

želio da komentariše te

nezvanične informacije.

-Organipartijećeodlučiti

ko će biti predsjednički

kandidat. Ja ću, naravno, kao

i svi u DPS-u poštovati tu od-

luku, kratko je kazaoMišnić.

On je za direktora Komunal-

nog izabran sredinomfebrua-

ra 2015. godine. Za relativno

kratko vrijeme od te firme, za

koju se ranije govorilo da joj

„ni bečki ljekari ne mogu po-

moći“, uspio da napravi

uspješno i ugledno predu-

zeće, čiji rad se vidi na

svakomkoraku uMojkovcu, a

često se i udržavnimokvirima

pominjekaodobarprimjer.To

ga,tvrdedobripoznavaocipri-

lika u mojkovačkomDPS-u, i

preporučuje za predsjednič-

kog kandidata.

Od kraja avgusta 2011. godine,

funkcijupredsjedikaopštine, i

to vrlo uspješno, obavljao je

Dejan Medojević. UMojkov-

cusevjerovalodajeon,budući

da je bio nosilac izborne liste,

zainteresovanzanovimandat.

Medojević je, međutim, tu

mogućnost odbacio iz privat-

nih razloga i o tome, navodno,

nedugo nakon izbora obavije-

stionajbližesaradnikeulokal-

noj upravi.

Izbor novog predsjednika,

prema nezvaničnim informa-

cijama, neće biti i jedina po-

stizborna kadrovska novost u

Mojkovcu. Do promjena će,

kažunaši izvori izDPS-a, doći

i uCentru za kulturu, lokalnoj

turističkoj organizaciji ali i lo-

kalnoj upravi. Naravno, i u ko-

munalnom preduzeću, ukoli-

ko Mišnić bude izabran za

predsjednika opštine.

R.Ć.

Evropska komisija pozvala

opoziciju da se vrati u Skupštinu

Spustiti tenzije u

Crnoj Gori i vratiti se

političkomdijalogu

Mojkovčani će do krajamjeseca dobiti novog predsjednika opštine

Mišnićmijenja

Medojevića

MajaKocijančić

RankoMišnić