Previous Page  39 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 39 / 48 Next Page
Page Background

7

Utorak, 9. januar 2018.

Arena

Međunarodni fudbal

Napadajume jer nijesam

Anderson ili Svenson

Nije tačno da

samodbio Real

Zlatan Ibrahimović o odnosu sa švedskimmedijima

Mladi napadač RafaMir otkrio

Najskuplje pojačanje:

Filip Kutinjo predstavljen u Barseloni

Vrijeme je za trofeje

Saga je gotova - FilipKu-

tinjo juče jepredstavljen

kaonovi fudbalerBarse-

lone. Brazilac jena ,,Nou

Kamp“ stigao izLiverpu-

lau transferuvrijednom

160miliona (120plus 40

krozbonuse), štoga je

učinilonajskupljimpoja-

čanjemu istoriji ,,blau-

grane“.

- Od početka sam bio po-

šten prema Liverpulu i

hvala svima na ,,Enfildu“

koji su razumjeli moju že-

lju da pređemuBarselonu.

Samo želim ponovo da

igram fudbal. Liverpulu

samdaosveštosammogao.

Nažalost, nijesmo osvojili

nijedan trofej, ali uživao

samuproteklihpet godina,

bio sam srećan sa porodi-

com- izjavio jeKutinjo.

Dodao je da je veoma emo-

tivnonositi dres ,,najvažni-

jeg kluba na svijetu“.

-Nikadanijesamimaodile-

mu da li želim da dođem u

Barselonu.Častmi ještoću

igrati sa mojim idolima.

Nadam se da ću uživati i

osvajati trofeje. Sanjao sam

o tome da dođem ovdje i

ovakve prilike su jedinstve-

ne. Lako je izabrati Barselo-

nu jer ima najbolji tim na

svijetu. Žao mi je što u na-

stavku sezone neću igrati

Ligušampiona, ali vjerujem

da ću tokomnarednih imati

mnogoprilika za to.

Kutinjojeistakaodamunije

bitno na kojoj ga poziciji vi-

di trener ErnestoValverde.

- Želimda navijače učinim

srećnim.Trenerćeodlučiti

gdje ću igrati, moj posao je

da radim naporno i pomo-

gnemtimu. Biću srećan što

ću moći da kažem da sam

igrao zajedno sa Luisom

Suarezom i LionelomMe-

sijem. Mesi je spektakula-

ran igrač, a veliko mi je za-

dovoljstvo što ću ponovo

biti u istom timu sa Suare-

zom, koji jedobarprijatelj i

dostami je pomogao.

NaKutinjovdebi,ipak,mo-

raće da se pričeka. Ljekar-

ski pregledi u Barseloni

pokazali su da je dvadeset-

petogodišnji Brazilac sti-

gao povrijeđen iz Liverpu-

la. Zbog povrede butnog

mišića pauziraće naredne

tri sedmice, a prvi nastup

za novi klub mogao bi da

upiše4. februaraprotivEs-

panjola.

Ne.K.

Španskimediji nedavno suobjavili nesvakidašnjuvijest

kako jemladi napadač RafaMir odbioponuduReal

Madrida i potpisao za engleskogdrugoligašaVulver-

hempton.

Doskorašnji fudbaler Valensije poručio je da nije on taj koji

je rekao ,,ne“ kraljevskom klubu.

- Real je slao tri ponude, Valensija nije željela da me pusti.

Nijesammogao više da ostanem, jer nije bilo budućnosti

za mene. Pojavio se ambiciozni Vulverhempton i prihvatio

sam - rekao je Mir, za koga je član Čempionšipa platio dva

miliona i 300 hiljada eura.

Ne.K.

Zlatan Ibrahimović je

najbolji švedski fudbaler

svihvremena. Smatra,

međutim, daudomovini

nijedovoljnocijenjen

zbogporijekla.

- I dalje me švedski mediji

napadaju, pošto ne mogu

da prihvate da sam Ibrahi-

mović. Da neki drugi šved-

ski fudbaler napravi greške

kao ja, oni bi ga branili. U

pitanju je rasizam! Ne mo-

gu da kažemda je baš ogo-

ljeni, već više prikriveni

rasizam! Topostoji uŠved-

skoj, uvjeren sam 100 po-

sto. I tosvezatoštonijesam

Anderson ili Svenson. Da

se prezivam tako branili bi

me, vjerujtemi, i da opljač-

kambanku- izjavio je Ibra-

himović za francusku tele-

vizijuKanal plus.

Ibrakadabra kaže da je kao

dječak imao problema u

Malmeu.

- Desio se incident na tre-

ningu kada samudario sai-

grača koji je jako startovao

na mene. Njegov otac poli-

cajac je pisao klubu da me

izbace i dao saigračima da

to potpišu. Sve se to deša-

valo u mlađim kategorija-

ma, možete li misliti kako

sam se osjećao... - ispričao

je Zlatan, sin jugosloven-

skih gastarbajtera. - Nije-

sambio plav, nijesam imao

bijelu kožu kao ostali Šve-

đani. Imao sam osjećaj da

moramdabudemdesetpu-

ta bolji od svih da bi me

uopšte primijetili.

Ne.K.