Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Društvo

PODGORICA/BERANE

Lokalnevlasti uPlavu, Gusi-

nju, Beranama i Andrijevici,

opštinamakoje sunajviše

pogođene jakimzemljotre-

somučetvrtak, dobile suna-

logdauhitnoj proceduri na-

praveplanove za

interventnemjere zanaju-

groženijeporodicekakobi

Vlada štoprije reagovala.

Ministri unutrašnjih poslova,

održivog razvoja i turizma i

rada i socijalnog staranja –

Mevludin Nuhodžić, Pavle

Radulović i Kemal Purišić

obišli su juče ove opštine, a na

sastanicima je zaključeno da

jeneophodnoda svenadležne

institucije intenziviraju aktiv-

nosti sa zadatkom da se što

prijeotkloneposljedicekojeje

izazvaozemljotres.Sanjimaje

bio i direktor Direktorata za

vanrednesituacijekoji jeveću

četvrtak, nekoliko sati nakon

zemljotresa, stigao na sjever

države, gdje je, zajedno sa ti-

movima iz lokalnih službi za-

štite obišao najugroženije po-

rodice.

Pomoć

- Dogovorili smo se sa pred-

sjednicimaopštinadajeneop-

hodno da opštinske službe

zaprocjenuštojenajbrže

mogućeučineprocjenu

štete od zemljotresa i

da u koordinaciji sa

Vladinom komisi-

jom za utvrđivanje

šteta od elementar-

nih nepogoda defi-

nišu najurgentnije

slučajeve kako bi

Vlada najhitnije rea-

govala - rekao je Nu-

hodžićnakon sastanaka.

On je istakao da je najbit-

nije da nije bilo povrijeđenih

i nastradalih.

Zbog velikih oštećenja na ku-

ćama osam porodica, sedam

sapodručjaPlavaijednaizBe-

rana, kako je Pobjedi potvrđe-

no u Direktoratu za vanredne

situacije, moralo je da bude

zbrinutokodrođaka,ajednaje

smještena u hotelu u Gusinju.

Narednih dana biće donijeta

odluka kako da im se pomo-

gne.

Prema nezvaničnimsaznanji-

ma Pobjede, lokalne vlasti već

su „zatrpane“ zahtjevima za

odštetu, a „listomsu svi objek-

ti koji su oštećeni stari-

ja gradnja“.

Stručne komisije, kako je

kazao Pobjedin nezvanični

sagovornik, od jučesuna tere-

nu i prave zapisnike.

- Naredne sedmice očekuje-

mo da će uraditi procjene za

najugroženije objekte, nakon

čega ćemo donijeti odluku na

koji način je najsvrsishodnije

uputiti pomoć. Da li će to biti

daVladasnositroškovestano-

vanjaporodicamakojenemo-

gu ostati u svojim domovima

ili će podršku dobiti na neki

drugi način vidjećemo nared-

nih dana – kazao je naš sago-

vornik.

Zemljotreskoji jeučetvrtak, u

11satii46minuta,pogodioCr-

nuGorubio je jačine5,1 stepe-

ni Rihtera, sa epicentrom na

planini Visitor kod Plava, na

dubiniod14kilometara.Posli-

je njega uslijedilo je još 11 po-

tresa.

- Ono što je u ovommomentu

najvažnije je da se izađe u su-

sret onimačije sukućeošteće-

ne. Tamo gdje je najkritičnije

da se ugroženima obezbijedi

krovnadglavom, adasekasni-

je obezbijede druge vrste po-

moći - kazao je predsjednik

opštineBeraneDragoslavŠće-

kić nakon sastanka sa mini-

strima.

On je potvrdio da će Vlada

snositi troškove smještaja za

porodice koje budumorale bi-

ti iseljene iz svojihdomova.

- Građani mogu prijaviti štetu

Komisiji za procjenu koja već

prikuplja zahtjeve i na osnovu

njih će obilaziti teren - dodao

je Šćekić.

Posljedice

Prema nezvaničnim saznanji-

maPobjedekomisijiuPlavuveć

je stiglo blizu 1.000zahtjeva.

PredsjednikopštinePlavOrhan

ŠahmanovićkazaojeradijuAn-

tena M da je još nezahvalno

procjenjivati koliko novca će

morati da se izdvoji za pomoć.

- Popisujemo štetu, idemo od

kuće do kuće, ima i nerealnih

zahtjeva - rekao je on i istakao

daćeopštinavrlobrzopomoći

porodicama koje sumorale da

isele iz kuća, a njih je sedam.

Uzemljotresuje,premaprvim

procjenama, oštećeno više od

100 objekata. Stariji mještani

sjevernih opština tvrde da ne

pamate jači zemljotres i da

„takonije tresloni ’79“.

Premapodacimakojesmodo-

bili od službi zaštite u većini

kućakojesupretrpjeleošteće-

nja došlo je do pucanja zidova

i plafona. Na nekim kućama

oštećeni sukrovovi i dimnjaci.

A osim štete na kućama, ze-

mljotres je izazvao i veći

odron u mjestu Sućeska, iz-

međuAndrijeviceiPlava,alije

brzosaniran i saobraćajnica je

otvorena. Odron je registro-

van i na putu ka Albaniji, u

mjestu Grnčar, na teritoriji

Gusinja.

Manjih zemljotresa bilo je i

juče, a zbog procesa smiriva-

nja tla, kako su Pobjedi kazali

u Zavodu za seizmologiju, do

krajamjeseca biće ih još nižeg

intenziteta.

MarinČaveliš izZavodazase-

izmologijukazao je u četvrtak

za Pobjedu da je ovaj zemljo-

tres sa najizraženijim dej-

stvomna objekte uCrnoj Gori

nakon 1979. godine.

K.K./V.J.

Predstavnici Vlade juče obišli opštine pogođene jakimzemljotresom, pomoć stiže

Kočanovići se vraćaju uMurino

Porodica Kočanović iz Murina, sa bebomod 20 dana, smje-

štena je u četvrtak u hotel „Rosi“ u Gusinju, jer je njihova stara

kuća u zemljotresu znatno oštećena i sada nebezbjedna za

život.

- Zahvalni smo svima koji su nam izašli u susret, posebno

Mirzu Medunjaninu (načelnik Službe zaštite i spašavanja u

Plavu), Aneli Čekić (predsjednica opštine Gusinje) i Mirsadu

Muliću (direktor Direktorata za vanredne situacije) koji su nas

obišli već u četvrtak i uvjerili se i lično da naša kuća više nije za

život. No, bez obzira na to, mi planiramo da se vratimo. Tamo

mi je ostao otac, on neće da ide, a i niđe nije k’o u svojoj kući.

Ne možemo više ovdje da izdržimo. Pa što bude da bude –

kazao je juče za Pobjedu Veselin Kočanović.

On se nada da će njegova porodica ući u programpomoći

Vlade i, kako kaže, to je jedini način da riješe svoje probleme.

- Mi nemamo nikakvih primanja osim 77 eura koje ja zbogmog

invaliditeta dobijam. Udarila sume kola prošle godine i tada

sam teško povrijeđen. Živimo od onoga što ja zaradimproda-

jući drva, a odavde ne mogu ništa. Moramda hranim familiju i

da brinemo starom i bolesnomocu – kaže Veselin.

Bio je juče i u opštini i u Socijalnom. Rekli su da se javi sljedeće

sedmice.

- Da smo samo žena i ja, lako bi. Ne bih sjekirao. Ovako,

moramo da

obezbijedimo

uslove za

našu bebu –

zaključuje

Veselin.

Dogovorili smo

da opštinske službe

za procjenu što je najbrže

moguće učine procjenu

štete i da u koordinaciji sa

Vladinomkomisijomde nišu

najurgentnije slučajeve kako bi

Vlada najhitnije reagovala

- rekaoMevludin

Nuhodžić

Navećini oštećenihobjekatapopucali zidovi i plafoni

KućaKočanovića

uPlavuvišenije

uslovnazaživot

Od jačinezemljotresapoispadali artikli sa rafova

Vladini zvaničnici tokomrazgovora savlastimauPlavu

Osamporodicamoralo

je da napušti svoje kuće