Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

6, 7. i 8. januar 2018.

Ekonomija

Zbog privatizacija na kredit i nerealnih planova banke preuzimaju hotelske kapacitete

PODGORICA

Brojni supri-

mjeri neuspješnihprivatiza-

cija hotela uCrnoj Gori, koji

sudo sada promijenili dvije

ili tri ruke i na kraju završili

kodbanaka koje sukrediti-

rale vlasnike. Najsvježiji slu-

čaj je bečićki „KvinofMon-

tenegro sa četiri zvjezdice,

koji je nedavnopreuzela

OTPbanka, a sada je zatvo-

ren i kapaciteti za narednu

godinunijesuugovoreni.

Sumnjivi partneri, prazna

obećanja, pronevjereni mili-

oni i bankroti vlasnika doveli

su do toga da, umjesto nosi-

oca smještajnih kapaciteta

na primorju, imamo srušene

hotele, kao što su hercegnov-

ski ,,Igalo“, ulcinjski ,,Galeb“,

tivatska ,,Mimoza“ i ,,Plavi

horizonti“… Na mjestu nekih

od njih, kao što je novski

Tamaris novi vlasnik Vektra

Montenegro Dragana Brko-

vića ponosno je 2011. godine

izgradila – parking.

Hotel ,,Galeb“, najkvalitetniji

u Ulcinju prodat je domaćem

,,strateškom“ partneru, koji ne

samo da ga nije unaprijedio,

već ga je sravnio sa teme-

ljom. Hotel ,,As“ je prodat

ruskompartneru prije skoro

15 godina. Krenulo se u udvo-

stručavanje kapaciteta što je

izmijenilo kon iguraciju tere-

na, da bi posao stao. Hotel

danas izgleda kao ogromna

ljuštura, a na kraju je raskinut i

ugovor sa Nega tursom.

Nekadašnji direktor hotela

„Kvin of Montenegro“ Dragan

Purko Ivančević kazao je za

Pobjedu da je hotel bio imo-

vina mađarskog fonda i da je

ugovoreno korišćenje do 2021.

godine.

- Hotel je izvršavao sve svoje

obaveze, postigao je najbolje

rezultate na tržištu i bez ijed-

nog razloga prekinut je taj

ugovor. Šta će dalje da bude sa

hotelomne znam, znamda on

nije više na tržištu, za sljedeću

sezonu nije ugovoren nijedan

krevet, jer vlasnik nije želio da

ugovara te kapacitete – kazao

je Ivančević.

Iz Ministarstva održivog razvo-

ja i turizma, koje je u komuni-

kaciji „Debt manadžmentom“,

faktoring kompanijomOTP

banke, rekli su Pobjedi da su

novi vlasnici u pregovorima sa

novim zakupcemhotela oko

de inisanja buduće saradnje.

Prva banka je 2012. preuzela

kolašinski hotel ,,Lipku“, nakon

što je propala irma Bepler

investments, koja je taj objekat

kupila od Fonda PIO. Poslije

nekoliko neuspješnih pokušaja

prodaje, Prva banka je konač-

no našla kupca koji je 2016.

kupio hotel za 6,9miliona eura,

preuzeo i skijalište Kolašin

1450. Hotel je obnovljen i sada

posluje pod imenom ,,For

points by Šeraton

.

objekte u koje su neoprezno

uložile milione, od stečajne

uprave. Bankama treba koja

godina, a stečajnimupravni-

cima koja decenija, a objekat

prodaju za desetinu prvobitne

cijene. A i kad uspiju u prodaji

za sitne pare, hoteli im se znaju

vratiti. Tako je Apelacioni sud

nedavno vratio u stečajnu

masu Ski centra Durmitor

žabljački hotel ,,Planinku“. Time

je raskinut ugovor o prodaji

hotela konzorcijumu HLT fond

i HTP Primorje iz 2006. godine.

Za ovu tužnu priču neophodno

je istaći i da dobar dio krivice

za propast hotela snose opšti-

ne, jer nijesu uradile plansku

dokumentaciju i kočile su

izgradnju komunalne infra-

strukture. Neke od njih nastav-

ljaju sa takvompraksom. Najte-

že posljedice bankrota kupaca

hotela snose radnici, koji

uglavnomostaju bez posla. Dio

uspije da naplati dug iz radnog

odnosa, ali dio ne dobije ništa,

kao što je slučaj sa radnicima

hotela ,,Klub Rivijera Njivice“.

Kako je bivši vlasnik u Izraelu,

ništa imne pomaže presuda da

je dužan da im isplati dug. Sud

je blokirao zemlju, koja ionako

pripada državi, a na kojoj je

bivši vlasnik imao pravo kori-

štenja.

Primjer dobrog poslovanja je

hotel „Splendid“, čiji direktor

Žarko Radulović, koji je i pred-

sjednik Crnogorskog turistič-

kog udruženja, objašnjava gdje

investitori griješe i zašto na

kraju hoteli pripadnu bankama.

- Sve je posljedica globalne

krize. Privreda je cvjetala od

2006. do 2009. i niko nije oče-

kivao krizu, pa su se pojedini

razmahali van svojihmoguć-

nosti. Kamate kod banaka su

bile visoke, u poslu je bilo sve

više konkurencije, krediti nije-

Već 12 godina, otkako je

AD ,,Fjord“ privatizovan

kroz stečaj, ovaj hotel na

jednoj od najatraktivnijih

lokacija u Kotoru je u ruinira-

nom stanju i bez naznaka da će se

to promijeniti.

Irski biznismen Majkl Finglton kupio ga je 2005.

godine za 5,5 miliona eura. Najavio je ulaganje od

200miliona i zapošljavanje 1.500 radnika, a onda

je završio na sudu sa partnerom i kod nas i kod

kuće.

Grčki biznismen Petros Statis

je zaokružio najekskluzivniju

turističku zonu kupovinom 75

odsto akcija ,,Hit Montenegra“, u

čijem sastavu je i hotel ,,Maestral“.

Hotel je ponovo rekonstruisan i dobio

je nagradu NTO kao najbolji u Crnoj Gori. Slovenačka irma

Hit iz Nove Gorice kupila je hotel 2001. godine za 4,8miliona

eura. Prodala ga je Statisu u ljeto 2015. godine zbog inansijske

konsolidacije. Grčki biznismen je time postao zakupac najelit-

nije zone na jugu Jadrana - hotela ,,Sveti Stefan“, vile ,,Miločer“,

hotela ,,Kraljičina plaža“ i hotela ,,Maestral“ u Pržnu.

Ministarstvo održivog razvo-

ja izdalo je prošle godine

građevinsku dozvolu tivatskoj

kompaniji Katari Diar za izgrad-

nju dvije rezidencijalne vile u uvali

Pržna, međutimdo početka gradnje

još nije došlo. Po najavama iz 2010. godine, kada je Hotelsko-

turističko preduzeće Primorje prodalo katarskoj kompaniji

kompleks ,,Plavi horizonti“ za 24miliona američkih dolara, novi

vlasnik je trebalo da uloži 250miliona eura do 2014. godine. Od

rušenja hotela, prije sedamgodina, dalje se nije stiglo. Razlog -

neriješeni imovinskopravni odnosi sa građanima i državom.

Hotel ,,Fjord“

karcinom

Kotora

,,Maestral“ dobio

novog vlasnika i

bolje kapacitete

,,Plavi

horizonti“

na čekanju

.

.

.

sumogli da se servisiraju i

banke preuzimaju objekte –

objašnjava Radulović.

Direktor i osnivač kompa-

nije Komp komerc Ranko

Jovović kaže da mnogi

misle da je lako investirati,

uzmu kredit i onda srljaju.

- Od 2007. preuzeli smo

hotel ,,Onogošt“, ski-centar

Vučje, Forest, Lajthaus,

Gradsku kafanu i kafe

Pasend. Osimmoje, i dosta

drugih porodica radi u

našim irmama i mislim

da je to ključ uspjeha. Iako

imamo 350 zaposlenih,

ostali smo u okvirima poro-

dičnog biznisa – kazao je

Jovović i naglasio da treba

raditi postepeno, a ne odjed-

nom, jer je teško obezbije-

diti prihode za servisiranje

velikih kredita.

N.KOVAČEVIĆ–

J. RABRENOVIĆ

Većina

hotela

prošla

kroz tri

ruke

Privreda je cvjetala od 2006. do 2009. i niko nije

očekivao globalnu krizu, pa su se pojedini razmahali

iznad svojihmogućnosti, smatra Žarko Radulović,

a Ranko Jovović preporučuje da se radi fazno

Ulcinjski hotel ,,Otrant“, koji je

prvobitno 2004. godine za 2,5

miliona eura kupila moskov-

ska kompanija Barkli, prešao je

u ruke NLB Inter inanz banke

krajemnovembra 2011, zbog

duga od 10,6miliona eura.

Godinu kasnije hotel je zakupi-

la ulcinjska kompanija Argos,

koja je 2013. od banke i otku-

pila ovaj hotel za 10,6miliona,

otplativo za 20 godina.

Hercegnovski hotel ,,Rivijera“

2004. godine kupila je izrael-

ska kompnija JT Investment,

da bi nakon 13 godina napustili

objekat zbog duga od 11 milio-

na eura Hipo banci. Kupac za

hotel je nađen iz drugog poku-

šaja – kupila ga je kompanija

Montenegro hotels Kotor čiji

je vlasnik Branko Ćupić, suvla-

snik kompanije Iberostar bele-

vi za 6,8miliona eura. Ćupić je,

međutim, 2006. privatizovao

bivšu fabriku tekstila Jadran

Perast, zajedno sa palatom

Smekja za pet miliona eura, sa

namjeromda napravi moderni

hotelski kompleks. To se još

nije desilo.

Hotel ,,Mediteran“, koji je 2003.

privatizovao Maestralturs

Blaža Dedića za 1,2 miliona

eura, stečajna uprava prodaje

od septembra 2012. godine,

kad je ponuđen za 62 miliona

eura. Umeđuvremenu se

cijena prepolovila, a kupca još

nema. Banke, kako se isposta-

vilo, e ikasnije nalaze kupce za

Hotel ,,For points by

Šeraton“ uKolašinu

Hotel ,,Kvinof

Montenegro“ uBečićima

Parkingnamjestusrušenog

,,Tamarisa“ u Igalu

Hotel ,,Planinka“ naŽabljaku

Hotel ,,Onogošt“ uNikšiću

Hotel ,,Otrant“ uUlcinju

Hotel ,,Rivijera“ uNjivicama

Hotel ,,AS“ uPerazićaDolu

Hotel ,,Splendid“ uBečićima