Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

6, 7. i 8. januar 2018.

12

Arena

Međunarodni fudbal

UEFAnije imalamilosti -

Crvena zvezda ćeupr-

vommeču šesnaestine fi-

nalaLigeEvrope, 13.

februara, dočekatimo-

skovski CSKApredpra-

znimtribinama stadiona

,,RajkoMitić“, amoraće i

daplati 50hiljada eura.

Disciplinska komisija

Evropske fudbalske unije

kaznila je beogradski klub

zbog transparenta posve-

ćenog nekadašnjem ko-

mandantu Vojske Repu-

b l i ke S r ps ke , Ra t ku

Mladiću,iskandiranjanje-

govog imena tokom uta-

kmice u Bjelorusiji protiv

BATE Borisova, dan na-

kon što je uHaškomtribu-

nalu osuđen na doživotnu

kaznu zatvora. ,,Delije“ su

tokommeča razvile tran-

sparent na kojemje pisalo:

,,Hiljadu doživotnih da su

ti dali častan Srbin tebe

slavi“.

- Kada namUEFA dostavi

obrazloženje odluke, a to

se očekuje u narednih pet

dana,mi ćemourokuod72

satapodnijetižalbudrugo-

stepenoj komisiji UEFA.

Postoji argumentacija koja

UEFA kaznila b

Zvez

Klauzula u novomugovoru sa Barselonom

Mesi ide iz Barse ako se

Katalonija osamostali

LionelMesi jenedavnopotpisao

novi ugovor saBarselonom, ali će

moći da ga raskineu slučajudaKa-

talonijapostanenezavisna, piše

MundoDeportivo.

U ugovoru postoji klauzula da će biti

igrač Barselone ako se taj klub bude

takmičio u španskoj, engleskoj, nje-

mačkoj i francuskoj ligi.Otkupnakla-

uzulaod700milionaeuraprestaćeda

važiukolikoproglašenjemKatalonije

kao nezavisne države ,,blaugrana“ ne

bude nastupala u španskoj Primeri, a

ne dobije dozvolu za nastup u najja-

čimevropskimligama.

-Mesi potpunorazumije situaciju, ali

vodiračunaokarijeriismatradaigra-

nje u katalonskoj ligi ne bi bilo pri-

hvatljivozanjega - navodi seu tekstu.

Dodaje se da bi u slučaju formiranja

katalonske lige Barselona ostala bez

mnogih zvijezda koje bi pošle stopa-

maArgentinca.

Ne.K.

Još jednanekadašnjave-

lika zvijezdanapustila je

evropski fudbal - iskusni

vezistaVesli Snajder (33)

prešao jeuAl Gafaru iz

Katara.

Holanđanin je dobio ,,čiste

papire“ u Nici, imao je po-

nudu Los Anđeles Galaksi-

ja, ali je ponuda sa Bliskog

istoka bila primamljivija.

Snajder je u Nicu stigao

proteklog ljeta, takođe kao

slobodan igrač, ali je odi-

grao svega osam zvaničnih

mečeva.

- Predivna avantura i zaba-

van izazov. Veoma samsre-

ćan što odlazim tamo sa

svojom porodicom - rekao

je Snajder holandskimme-

dijima povodom odlaska u

Katar.

Poslijemedicinskihpregle-

da potpisaće ugovor na go-

dinu i po.

Snajder je ponikao u Ajak-

su, odakle je 2007. prešao u

RealMadrid, anastupao je i

zaInteriGalatasaraj.

Ne.K.

Snajder

u Kataru

Pitanje je trenutka

kada ćeKarlosTevez

ponovoobući dres

Boke juniors! Agent

Argentincadogovo-

rio je juče raskid sa-

radnje saŠangaj Šen-

huomiako je ,,Apač“

udrugoj godini ugo-

voramogaoda zara-

di još 38miliona eu-

ra.

Tevez je, ipak, odlučio

danapustiKinuukoju

je došao iz Boke pri-

hvativši astronomski

vrijednu ponudu. U

Šangaju nije ostavio

dubok trag, postigao je

samo četiri gola u 16

mečeva tokom 2017.

Karlos Tevez raskinuo ugovor sa

Apač se