Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 5. januar 2018.

Hronika

Povodom teksta ,,Nijesampio, samo dvije šljive“, objavlje-

nog 3. januara, redakciji se obratiomladić sa jedne od foto-

gra ija kojom smo ilustrovali reportažu. Mladić smatra da

se naslov mogao odnositi i na njega i kaže da je prethodno

prošao alkotestiranje.

Ekipa Pobjede koja je pripremila ovu reportažu pitala je

prethodno sve vozače da li pristaju na fotogra isanje, a

mladić koji nam se juče javio takođe je odgovorio potvrdno.

Objašnjenje

PODGORICA

Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomje tridesetdevetogodiš-

nji PodgoričaninZoranBa-

trićevićoslobođenoptužbe

zapokušaj ubistva sugrađa-

naDraganaKovačevića i

MladenaBoričića. Prvoste-

penupresudu izrekla je sut-

kinjaVišeg sudauPodgorici

VesnaPean.

Sud jenakonvijećanjautvrdio

da Tužilaštvo nije ponudilo

dokaze na osnovu kojih bi se

mogli potvrditi navodi optuž-

nice da je Batrićević počinio

krivično djelo ubistvo u poku-

šaju.

Prema navodima optužnice,

Batrićević je 17. januara 2015.

godine, dva sata iza ponoći u

lokalu „The Daltons brothers

pub“ čiji je zakupac, sa umi-

šljajempokušaodaubijeBori-

čića i Kovačevića i tom prili-

kom sa umišljajem doveo u

opasnost život oštećenog Go-

ranaBatrićevića.

B.R.

Potvrđena presuda Zoranu Batrićeviću

Nema dokaza da je htio da

ubije nekadašnje prijatelje

ZgradaSuda

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija 1.150 osoba

PODGORICA

UZavodu

za izvršenjekrivičnih sank-

cijanalazi se 1.150osobaod

čegapravosnažnukaznu

služi 829zatvorenikau

spuškomi bjelopoljskom

zatvoru, au istrazi je 321

pritvorenik. Četiri zatvore-

nika služemaksimalnuka-

znuodpo40godina.

Prema podacima koje je Po-

bjedidostaviotimzaodnoses

javnošćuZavoda za izvršenje

krivičnih sankcija, od uku-

pnog broja osoba koje su na

izdržavanju kazne 759 je u

Spužu, dok je 70 u zatvoru u

Bijelom Polju. Pritvorenika

protiv kojih nije okončan

istražni postupakuPodgorici

je 290, a uBijelomPolju 31.

Protekle godine, kako se na-

vodiuodgovorima izZIKS-a,

poboljšani su uslovi u toj

ustanovi, renovirani subrojni

objekti, izgrađen je novi ma-

loljetnički zatvor, a u planu je

i gradnja novog zatvora u Bi-

jelomPolju.

- Strategijom izvršenja kri-

vičnih sankcija za period od

2017. do2021. godineplanira-

na je izgradnja specijalne

zdravstvene ustanove za iz-

vršenje mjera bezbjednosti

obaveznog psihijatrijskog li-

ječenja i čuvanjauzdravstve-

noj ustanovi. Takođe, gradiće

se i prijavnica koja obuhvata

prostorije za kontrolu i pre-

tres osoba, stvari i vozila koja

ulazeuzatvor,zasprovodnič-

ku i interventnu službu - sa-

opšteno je izZIKS-a.

Kako su naveli, u narednom

perioduuplanujedaseizgra-

dimultifunkcionalniobjekat

zavjerske, sportske, kulturne

i radne aktivnosti zatvoreni-

U spuškom i bjelo

zatvoru je 829 os

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

Za krađe

kaznu služi

229 osoba

Zbog krađe u ZIKS-u je 66

osoba, a za tešku krađu

osuđeno je 163. Za krivič-

na djela krađa u produ-

ženom trajanju i krađa

u pokušaju ukupno je 11

osuđenika. Zbog razboj-

ničke krađe u pokušaju

dvije osobe su na odslu-

ženju kazne, a za teške

krađe u saizvršilaštvu je

njih osam.

Za krivično djelo silova-

nje 13 osoba je zatvoru,

a za pokušaj silovanja

dvije.

Prema

podacima koje je

Pobjedi dostavio tim

za odnose s javnošću

Zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija

u istrazi je 321

pritvorenik