Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Hronika

Kolašin: Dojava o bombi

u kafe-baru „Balkan“

Zaplijenjeni kokain

i četiri automobila

KOLAŠIN

- Kafe-bar „Balkan“ ispražnjen je 31. decembra uveče

jer je stigla dojava da je postavljena eksplozivna naprava.

Policija je odmah nakon poziva pošla u kafe-bar ,,Balkan“ i nakon

detaljne kontrole utvrđeno je da je dojava bila lažna. Zabava je

nastavljena, a policija traga ko stoji iza poziva.

Dr.D.

CETINJE:

Kontrolisani bezbjednosno interesantni

CETINJE

- Cetinjska poli-

cija je u noći 31. decembra

u ugostiteljskim objektima

„Akapulko“ i „Krigla“ oduzela

kokain. Takođe, inspektori su

od bezbjednosno interesan-

tnih osoba zaplijenili i četiri

automobila.

Kako se navodi u saopštenju

policije, prilikom kontrole u

lokalu „Krigla“ pretresla je V.

K. (40) kod kojeg je prona-

đen zamotuljak sa kokainom.

Droga je poslata u Forenzički

centar na vještačenje.

Takođe, kontrolisano je osam

bezbjednosno interesantnih

osoba sa Cetinja od kojih su

oduzeta četiri vozila: „BMW

X3“ cetinjskih registarskih

tabli od P. Ž., „ iat 500“ pod-

goričkih registarskih oznaka

od T. J. (39), „suzuki swift“

beranskih registracija od

dvadesetdevetogodišnjeg M.

V. i „reno megan“ bjelopolj-

skih tabli od S. L. (22).

Iz policije navode da će pro-

vjeriti zaplijenjene automobi-

le.

C.H.

Policijau jednoj od ranijihakcija

NASTAVAKOBRAČUNA:

Član „kavačkog klana“ Davorin Baltić ubijen

Rafalima un

Zvicerovog s

Sauviđaja

BEOGRAD

– Istražitelji tra-

gajuzaubicomKotoranina

DavorinaBaltića (41), koji je

usmrćen izvatrenogoružja 1.

januara, skoro sat prijepono-

ći uUlici internacionalnih

brigada 50naVračaru.

Povodomubistva crnogorskog

državljanina oglasio se direk-

tor srpske policije Vladimir

Rebić, koji je kazao da sve uka-

zuje da je u pitanju obračun

kriminalnihgrupa.

Ubica nije pronađen, ali se,

zbogmnoštvapodataka i činje-

nice da je Baltić bio najbliži sa-

radnik vođe „kavačkog klana“

Radoja Zvicera, počinilac zlo-

čina traži među redovima

„škaljaraca“.

Sumnje

- Radimo na identifikaciji po-

činioca ubistva, ali druge in-

formacije ne bih smio da dam

zbog istrage. Činjenica je da je

posljednjih mjeseci bilo pove-

zanihslučajevauobračunukri-

minalnih klanova u Beogradu,

ali statistika pokazuje da je u

2017.godinibilo30odstomanje

ubistava nego u prethodnoj go-

dini - rekao jeRebić.

Ubice su pucale iz automat-

skog oružja uBaltića dok je bio

u vozilu i nijesu ostavile šansu

da preživi.

Kako je srpskimmedijima ka-

zala portparolka Hitne pomo-

ći Nada Macura, policija je u

23.15 sati Hitnoj pomoći pre-

dala poziv za intervenciju u

Ulici internacionalnihbrigada

50, zbog upucavanja, a ljekar-

skaekipa jena licumjestakon-

statovala smrt.

Tokomuviđaja, utvrđeno je da

je riječ oBaltiću, čovjekukojeg

su, prema pouzdanim sazna-

njima Pobjede, srpske vlasti

potraživale zbog ubistva Ceti-

njaninaGoranaRadomana,ko-

ji je likvidiran u februaru 2015.

godine uBeogradu.

Samo dva mjeseca kasnije - 17.

aprila u Budvi se dogodio još

jedan zločin.

Prema informacijama crno-

gorskih bezbjednosnih službi,

Baltić je već tada bio nedostu-

pan.

Crnogorskiistražiteljivjerova-

li su da iza likvidacije Saše

Markovića stoji upravo Davo-

rinBaltić, ali nikada nijesu pri-

kupljeni dokazi za to.

Vlasti Crne Gore ostale su na

operativnim saznanjima o

ovomzločinu, ali suzatonjiho-

vekolege izSrbijeBaltića sum-

njičile za ubistvo Radomana,

koji je bio član „škaljarske gru-

pe“.

Nakon ubistva Markovića, cr-

nogorski istražitelji su došli do

informacija da je Baltić blizak

sa Južnoafrikancem Gregori-

jemFerarisom,kojijeosumnji-

čenzaplaniranjeubistvabizni-

smena Gorana Đuričkovića.

Osim Ferarisa, uhapšen je i

Aleksandar Marković iz Pod-

gorice i oni su pravosnažno

osuđeni na ukupno jedanaest

godina zatvora. Marković je

dobiošestgodina,aFerarispet.

Promjena identiteta

Feraris je, prema operativnim

podacima crnogorske policije,

putovao sa Baltićem u Južnu

Ameriku, o čemu postoje i do-

kazi.

Izvori iz crnogorskih bezbjed-

nosnih službi tvrde da je bilo

neizvodljivodoći doBaltića jer

je koristio lažna dokumenta i

skrivao se.

Baltića su,

prema pouzdanim

saznanjima Pobjede,

srpske vlasti potraživale

zbog ubistva Cetinjanina

Gorana Radomana,

2015. godine u

Beogradu