Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 3. januar 2018.

Dosje

,,OPERACIJA16. OKTOBAR“UPETSLIKA:

Politička i špijunska pozadina pokušaja terorizma

Kako je propala urota

protiv Crne Gore

Kroz pet slika redakcija Pobjede otkriće brojne detalje akcije; razotkriti prikrivene veze aktera;

razobličiti što se krilo iza borbe za vlast i protiv vlasti... Ukazaće se i do sada nerazjašnjena uloga Srpske

pravoslavne crkve u borbi protiv, kako bi to rekaomitropolit Amfilohije, ,,fildžan Crne Gore“. Sve je to

prožeto ličnim, porodičnim i političkimomrazama; uz obilje prljavog novca i neutaživih ambicija...

K

ada je u četvrtak 13. apri-

la 2017. godine glavni

specijalni tužilac Milivoje

Katnić potpisao optužnicu

protiv 14 državljana Rusije,

Srbije i Crne Gore - tereteći

ih za teška krivična djela

uperena protiv bezbjednosti

i ustavnog poretka - Crna

Gora je zakoračila u najzna-

čajniji sudski proces u novijoj

istoriji.

Pet mjeseci kasnije, nakon

nekoliko odgađanja ročišta

6. septembra, predsjedavaju-

ća sudskog vijeća Višeg suda

sutkinja Suzana Mugoša

otvorila je ,,suđenje vijeka“.

Otvoreno je i ključno pitanje:

da li je Crna Gora spremna

da razmakne političke

koprene stranačkih, ličnih

interesa i kolektivnih pre-

drasuda koje su formirane i

prije nego su optuženi sjeli

na klupe sudnice Višeg suda

i suoči se sa utvrđenom sud-

skom istinom?

U tri mjeseca suđenja, kroz

izjave optuženih i priče svje-

doka – čak i kada nijesu još

izvođeni dokazi – uočava se

politička i špijunska igra, koja

se odvijala mimo očiju jav-

nosti, sve do izbornog dana

16. oktobra. Isprepleteni su

kao u zmijskom leglu: geo-

strategijski interesi Moskve

i domaći političari zavisni

od ruskih interesa; agenti

Federalne službe bezbjed-

nosti Ruske Federacije

(FSB) i Glavne obavještajne

uprave Generalštaba (GRU)

sa domaćim radikalnim

političarima, potpomognu-

tim članovima ekstremnih

nacionalističkih udruženja iz

susjedne Srbije...

U danima, sedmicama i mje-

secima nakon 16. oktobra

izranjali su djelići paklenog

scenarija: ,,Operacija 16.

oktobar“ bila je zamišljena

kao veliki udar na Crnu Goru

s ciljem trajne političke i

bezbjednosne destabilizacije

države i društva.

Kroz pet slika redakcija

Pobjede otkriće detalje

akcije; razotkriti prikrivene

veze aktera; razobličiti što

se krilo iza borbe za vlast i

protiv vlasti; ukazaće se i do

sada nerazjašnjena uloga

Srpske pravoslavne crkve

u borbi protiv, kako bi to

rekaomitropolit Amfilohije,

,,fildžan Crne Gore“. Sve je to

prožeto ličnim, porodičnim

i političkimomrazama; uz

obilje prljavog novca i neuta-

živih ambicija...

Duže od godine od hapšenja

državljana Srbije, ostalo

je nerazjašnjeno: kako je

posebna policijska ekipa,

na čelu sa specijalnim tuži-

ocemMilivojemKatnićem,

ostvarila i zadržala krucijalnu

taktičku prednost nad pla-

nerima terorističkog ataka.

Iz raspoloživih dokumenata,

transkripata razgovora,

objavljenih slika izvjesno

je da je postojala tehnička

i druga logistička podrška

američke i britanske tajne

službe.

Akcija ,,Tragač“, kako je glasi-

lo kodno ime policijske ope-

racije, sačuvala je konspira-

tivnost tokomdana i nedjelja

praćenja i prisluškivanja

zavjerenika. Čak ni iskusni

ruski agenti Eduard Šišma-

kov i Vladimir Popov, ni Saša

Aleksandar Sinđelić, koordi-

nator okupljanja zavjerenika,

niti bivši general srpske

Žandarmerije Bratislav Dikić,

koji je trebalo da komanduje

zavjerenicima ispred zgrade

parlamenta i uzbuni okuplje-

numasu, nijesu bili svjesni

da je akcija ,,provaljena“.

U Crnoj Gori, u kojoj se sve

zna i svako svakoga poznaje,

policijski timod dvadeset i

dva čovjeka izveo je kom-

plikovanu, rizičnu i efikasnu

kontradiverzantsku akciju,

koja je zaustavila planirano

krvoproliće na ulicama Pod-

gorice i drugih crnogorskih

gradova.

SLIKA

I

Ruska uputstva na Kalemegdanu

Zima dolazi iz Kremlja

N

akonkraćegkoračanja

u tišini, dvojica šetača

sjeli sunaklupuu sjeni veli-

koghrasta. Bilo jeprohladno

nedjeljnopopodne, kakvo

znadabudeuBeogradupo-

četkomseptembra.

Nagnuvši se lagano, čovjek u

jakni zakopčanoj do grla,

uredno štucovanih brčića, sa

naočarima na vrhu nosa, tiho

se obratio sagovorniku pored

sebe.

,,Svemorabiti završenobrzo. I

Vladimir Vladimirovič će biti

o ovom izviješten, shvataš ka-

ko je važno da tvoji ljudi budu

spremni da urade sve što tre-

ba“, procijedio je na ruskom.

Čovjekdonjega, kratkopodši-

šan, u sivom odijelu, samo je

klinuo glavom, čvrsto stežući

povećupapirnatukesu.

,,Sve idepoplanu,moji ljudi su

spremni, Paja je već sve zavr-

šio tamo dole. Dikić i njegovi

kreću.Samo,velikajenervoza,

moramo se paziti“, odgovorio

je suvonjavi čovjek.

Ubrzo su se rastali, bez po-

zdrava,svakojeotišaonasvoju

stranu. U tom času nijesu slu-

tili da su odavno pod prismo-

trom i da će uskoro njihova

imena biti poznata. Prvo uCr-

noj Gori i Srbiji, a potom i u

svjetskimmedijima.

Bio je to opis jednog od više

Piše:

DraškoĐURANOVIĆ