Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 2. februar 2018.

Politika

MOSKVAIDALJENEMIRUJE:

Predsjednik Rodine Aleksej Žuravljev pozvao vlast

u Crnoj Gori da „prekine političke procese protiv lidera DF-a“

Rogozinova stranka traži da

se zaštiteKnežević i Mandić

PODGORICA

- Predsjednik

Rodine i poslanikuRuskoj

državnoj dumi Aleksej Žu-

ravljevpozvao je juče crno-

gorskevlasti da, kako jeka-

zao „prekinupolitičke

proceseprotiv lideraDemo-

kratskog fronta“.

Žuravljevje,kakojeobjavljeno

na sajtu Rodine, na Kongresu

svoje strankekazaoda seobra-

tio vlastima Crne Gore da se

„zaustavipolitičkiprogonpro-

tiv lidera Demokratskog fron-

taMilana Kneževića i Andrije

Mandića koji su lažno optuže-

nizapokušajdržavnogudara“.

Osnivač i finansijer Rodine je

potpredsjednik ruske Vlade

Dimitri Rogozin koji je jedan

od saradnika ruskog predsjed-

nikaVladimiraPutina.

- Lideri crnogorske opozicije i

Demokratskog fronta Andrija

Mandić i Milan Knežević su

optuženi za pokušaj državnog

udara. Optužbe su lažne jer su

se oni zalagali protiv članstva

Crne Gore u NATO i za čvrste

odnose saRusijom, ustvrdio je

Žuravljev.

Ruski deputat je u govoru na

Kongresu naveo i da paralelno

sa ovim procesom u slučaju

DF-a ,,viseoptužbe“ iudrugim

slučajevima,asveje,kakotvrdi

Žuravljev, u vezi sa ,,borbom

patriotske crnogorske opozi-

cije protiv zapadnih sila“.

- U posljednjih godinu dana

Milan Knežević osuđen je pr-

vostepenomodlukomsuda na

sedam meseci zatvora zbog

navodnognapada na policajca

tokomrazbijanja protesta pri-

stalica DF-a ispred Skupštine

Crne Gore 17. oktobra, 2015.

Nedavno je drugostepeni sud

skinuo Kneževiću tri meseca,

ostavljajući na kraju četiri

mjesecazatvora.Asada, usva-

kom trenutku, jedan od lidera

Demokratskogfrontamožeda

ide u zatvor, stoji u izjavi Žu-

ravljeva.

PredsjednikRodine je iskazao

zabrinutost da bi osuđujuća

presudaprotivKneževićamo-

gladaizazovečakinestabilno-

sti uCrnoj Gori.

- Boravak popularnog politi-

čara u zatvoru mogao bi da

izazove nove nerede na ulica-

ma i do intenziviranja unu-

trašnjepolitičkekrize-zaklju-

čio jeŽuravljev.

U pitanju nije prvo miješanje

Rodineuunutrašnje stvariCr-

ne Gore. Sredinom decembra

u Crnoj Gori je boravila tročl-

na delegacija Rodine koja je

pružujaći podrškuMandiću i

Kneževiću ustvrdila da se

„Rusija ne bavi organizacijom

državnihudara“.

N.Z.

Lavrov potvrdio da je

Šišmakov koristio

lažno prezime Širokov

Žuravljevjeuoktobruprošlegodinezatražioodruskogministra

inostranih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih

državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koje Crna

Gorapotražujezbogoptužbizapokušajterorizmanadanparla-

mentarnih izboraprošlegodine. Žuravljev jezatražioodLavro-

va informacijuštoMinistarstvo inostranihposlovaRuskeFede-

racije radi na zaštiti ruskih državljana Eduarda Šišmakova i

VladimiraPopovakojisuoptuženizapokušajpučauCrnojGori.

U svomodgovoru Lavrov je potvrdio identitet dvojice ruskih

državljanja. Ruski šefdiplomatije jeotišaokorakdalje i potvrdio

teze Tužilaštva da su Eduard Šišmakov i Eduard Širokov ista

osoba i dasudržavljani RuskeFederacije.

Tekst

objavljen

nasajtu

Rodine

Predsjednik

Rodine je iskazao

zabrinutost da bi

osuđujuća presuda

protiv Kneževićamogla

da izazove čak i

nestabilnosti u

Crnoj Gori