Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

7

ja u Crnoj Gori u 2017. godini

orke

jvodić

mović koji je odmah potom

podnio i ostavku.

Nova uprava Univerziteta,

na čelu sa predsjednikom

Upravnog odbora Duškom

Bjelicom i rektoromDanilom

Nikolićem (koji je, iako ne

i formlano, Bjeličin izbor)

ekspresno se obračunala sa

kadrovima Radmile Vojvo-

dić – većina ih je smijenjena,

a neki od njih podnijeli su

ostavke odmah nakon što je

rektorka razriješena.

Danilo Nikolić za rektora je

izabran 28. novembra. Stvar

je završena, kako to vole reći

operativci.

rio

ski jezik

OstavkaLjumovića,

izbor Bogdanovića

Uprava Nacionalne biblio-

teke istakla je da je dobija-

njekodaveomavažna stvar

za crnogorski identitet, bu-

dući da je ovim činom ko-

mitetizVašingtonapriznao

postojanje crnogorskog je-

zika.

- Crnogorski jezik, dakle,

ima svoju lingvističku pre-

poznatljivost – rekao je di-

rektorNacionalnebibliote-

ke Bogić Rakočević, na

konferenciji za novinare

povodomdobijanja koda.

Ministar kulture uVladi

CrneGore Janko Ljumović

podnio je ostavkuna tu

funkciju, nakon što se pri-

družiogrupi svojih kolega

i javnopodržao rektorku

UniverzitetaCrneGore

RadmiluVojvodić, koja je

smijenjena odlukomUprav-

nogodboraUCGnakon

višemjesečne oštre pole-

mike saVladomCrneGore

oko statusaVišemedicin-

ske škole uBeranama.

Ostalo je nerazjašnjeno: da

li je odluci Ljumovića pret-

hodio poziv da podnese

ostavku zbog nepoštovanja

odluka Vlade ili je on podno-

seći ostavku preduhitrio tu

inicijativu premijera Marko-

vića? Od funkcije ministra

oprostio se riječima:

„Želim svaki uspjeh da

podijelim sa svima, od

predsjednika Vlade

do svih zaposlenih u

Ministarstvu kulture,

a svaki neuspjeh je

samomoj“.

Njegovu ostavku

javnost je dočekala

sa simpatijama.

Ostavka ministra,

naročito ako je

posljedica principi-

jelnih neslaganja sa

aktuelnim „poslo-

davcem“, u Crnoj

Gori je presedan.

Prije Ljumovića, svoje-

vremeno je takav potez

povukao samo Branimir

Popović, iskazujući na

taj način nezadovoljstvo zbog

budžeta namijenjenog funkci-

onisanju sistema kulture.

Nijedna od te dvije ostavke

nije imala tretman događaja

koji je pretjerano uznemirio

javnost. Ne čudi, ali bi trebalo

da uznemiri.

Ostavke jesu, tamo gdje se

osjećaj odgovornosti podra-

zumijeva, očekivana stvar.

Ali, začuđujuće je što nikoga

još nije začudila činjenica da

sindrom „čekajući novogmini-

stra“ posljednjih godina osvaja

Ministarstvo kulture.

Imenovanjuministra kulture

Pavla Goranovića, koga je u

tom resoru naslijedio Janko

Ljumović, prethodio je „vakum

prostor“ duže od 10mjeseci.

Od odlaska Janka Ljumovića

protekla su skoro tri mjeseca.

Onda je za ministra izabran

bivši gradonačelnik Cetinja

Aleksandar Bogdanović. Da

li je odlazak sa pozicije

prvog čovjeka crno-

gorske prijestonice na

mjestoministra kul-

ture njegov uspon ili

pad njegovi Cetinjani

tek će iskristalisati

duhovite odgovore.

Bogdanovićevi

prethodnici koji su

iz svijeta politike

dolazili da uprav-

ljaju resorom

kulture nijesu se

proslavili.

To ne znači da

treba biti pesi-

mist. Uvijek posto-

je izuzeci.

NEPODOBNA:

RadmilaVojvodićna

sjednici SenataUniverzitetaCrneGore

BIVŠIISADAŠNJIMINISTAR:

JankoLjumović i Aleksandar Bogdanović

Kultura i njeni ministri