Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 96 Next Page
Page Background

Pobjeda

31. decembar 2017, 1. i 2. januar 2018.

U fokusu

3

noj Gori u 2017. godini

niji događaj od referenduma

budućnost

poziciju, bezbjednosnu

zaštitu i zakoračila na

zapadni civilizacijski krug.

Strategijski posmatrano,

Crna Gora je napravila veliki

politički zaokret i de initivno

se okrenula zapadnoe-

vropskim civilizacijskim

vrijednostima i principima,

bez želje da kida tradiciju i

odnose sa Istokom.

Biti dio NATO porodice

znači garanciju nepovredi-

vosti granica i vjetar u leđa

prijatelja, prema ispunjenju

drugog strateškog cilja -

članstva u Evropskoj uniji.

NATO i EU dijele iste vri-

jednosti, principe i ciljeve

pa smo ispunjavanjem

kriterijuma za članstvo u

Alijansi u velikoj mjeri ispu-

nili i standarde potrebne za

članstvo u EU, pogotovu

u pogledu stabilnosti i

bezbjednosti, vladavine

prava i borbe protiv orga-

nizovanog kriminala i

korupcije.

Crnogorski put na Zapad

nije prošao bez unutraš-

njih, ali i inostranih protiv-

ljenja, pritisaka i smicalica.

Iznutra Demokratski

front, predvodnik anti-

NATO kampanje, a spolja

,,majčica“ Rusija - nijesu

birali sredstva da ospore,

odugovlače ili da pokušaju

zaustaviti učlanjenje u

Alijansu.

Uzalud, Crna Gora je odo-

ljela pritiscima, iako nijesu

zamireni unutrašnji raskoli,

niti ih NATOmože pomiriti.

To je ipak samo crnogor-

ska stvar koja se jedino

unutar Crne Gore može

riješiti.

DPS: pet odpet

Lokalni izbori

Pet puta suove godine

građani CrneGore izlazili

nabirališta: prvo 12.mar-

tauNikšiću, potomsu, 26.

novembra, vlast i opozici-

jaodmjeravali snageuče-

tiri opštine -Mojkovcu,

Petnjici, Cetinju i Tuzima.

Nikšićke izboreopozicija je

bojkotovala i tako drugi po

veličini grad u Crnoj Gori

bez borbe prepustilaĐuka-

novićevom DPS-u koji je

osvojio 37 mandata, dok je

SD-u Ivana Brajovića pri-

palo četiri mandata. U na-

redne četiri godine vlast će,

bez ikakvih smetnji, graditi

strategiju razvoja i usvajati

odluke. Bojkotom izbora u

Nikšiću, opozicija je sebe

isključilaizsastavabudućih

izbornih komisija, jer ne-

majuni jednog odbornika u

parlamentu grada pod

Trebjesom.

Iako su Front i ,,građanska

opozicija“ nastavili bojkot,

odlučili su da se pojave na

megdanvladajućoj koalici-

juu izbornoj trci za upravu

na Cetinju, u Mojkovcu,

Petnjici i Tuzima. Najavlji-

vanje ,,početakkrajadikta-

tureĐukanovića i satelita“,

vodila se bespoštedna

kampanja, sa mnogo inci-

denata, teških riječi i uvre-

da između opozicije i DPS.

Unutar opozicijevođena je

bitka za naklonost ,,tuđih“

glasača,učemusuprednja-

čile Demokrate Alekse Be-

čićačija sumetabili glasači

iDPS-a, ali iDF-a. Nakraju

izbornog dana brojke su

govorile više od riječi po-

bjednika ili žalopojki gu-

bitnika: DPS je osvojila ap-

solutnu vlast uMojkovcu i

Petnjici, dok je na Cetinju i

uTuzimaubjedljivonajjači

politički subjekat i formi-

raće lokalne vlasti sa tradi-

cionalnimpolitičkim save-

znicima.

heroji

aobrazovanja

gašenje požara.

Vatrogasci su spasili dese-

tine građana i turista koji

su bili zarobljeni u plame-

nimpojasevima. Rizikuju-

ći živote uspjeli su da zau-

stave vatru koja je prijetila

kućama i naseljima... Niti

jedna ljudska žrtva, niti

jednouništenonaselje...

Vlada je izdvojila 230.000

eura kako bi ih novčano

nagradila.

nu i koji su uz nesebičnu

pomoć vojske, policije i

dobrovoljaca uspjeli da

obuzdajuvatru.Podrška je

stiglaiodNATO-aiEvrop-

ske unije koji su poslali le-

tilice specijalizovane za

Ugodini koja jeveć izma-

kla intenzivirani surado-

vi naprioritetnoj dionici

autoputaBar –Boljare, od

SmokovcadoMateševa.

Do sada je izdato 17 građe-

vinskih dozvola za izvođe-

nje građevinskih radova i

devet za izgradnju odlaga-

lišta viška materijala iz

iskopa.

Od 16 tunela radovi se izvo-

de na 15. Probijena su četiri

tunela Jabučki krš, Klopot,

Vilac i Mrke. Radi se na 15

od20mostova na prioritet-

noj dionici, a do sada je

izvedeno 37 odsto radova

namostovima. Intenzivira-

ni su i radovi na otvorenoj

trasi autoputa, na kojoj je

izvedeno 30odsto radova.

Od početka realizacije pro-

jektaizvođačuradovakine-

skojkompanijiCRBCispla-

ćeno je 345,6 miliona eura,

dok je u toku ove godine

isplaćeno 176,3 miliona eu-

ra, odnosno realizovano je

97,7 odsto planiranih sred-

Zaautoput

utrošeno345,6

milionaeura

Građevinski gas do daske

stavakapitalnimbudžetom

za 2017.

U decembru 2017. godine

bilo je angažovano 3.048

radnika od čega 1.162 do-

maćih.

Ministarstvo saobraćaja u

svojstvu investitora do sa-

da je izdalo 76 prethodnih

saglasnosti za angažovanje

podizvođača, kojima je

obuhvaćeno 95 preduzeća.

Iz Crne Gore je 77 predu-

zeća, a ostali su iz Hrvat-

ske, Slovenije, Srbije, Bo-

sne iHercegovine, Italije.

Gradnja prioritetne dioni-

ce Smokovac –Mateševo,

dugačke 41 kilometar, po-

čela je 11. maja 2015. godi-

ne, od kada kreće rok od

četiri godine za završetak

radova.

Izgradnja autoputa košta-

će državu 809 miliona eu-

ra. Od kineske Eksim ban-

ke pozajmljena su 944

miliona dolara na 20 godi-

na, sa kamatom od dva od-

sto, uz grejs period od šest

godina.

Podizanjecrnogorskezastave

usjedištuNATOuBriselu

Đukanovićna izbornoj

konvenciji naCetinju

KAKODOBOLJEGOBRAZOVANJA:

Učenici ispredškole ,,PavleRovinski“

IMPRESIVNAGRAĐEVINA:

Most naMoračici