Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 96 Next Page
Page Background

Podgorica •

Crna Gora •

31. decembar, 1. i 2. januar 2018.

Godina LXXIV/ Broj 18684

Cijena 0,70 eura

Pobjeda

74. GODINA

Rukepune sreće

Pregled dešavanja u Crnoj Gori u 2017. godini

ČlanstvouNATO-u

najznačajniji događaj

od referenduma

Za praznični broj govore

IvanBrajović,

predsjednik

Skupštine

Momčilo

Otašević,

glumac

ZoranPažin,

potpredsjednik

Vlade

MilivojeKatnić,

glavni specijalni

tužilac

Dioopozicije

svoje „šupljine“

skriva iza

bojkota

Str.8.i9.

Str.61.

Vladavina

prava

prioritetni

cilj

DarkoRadunović,

ministar nansija

Str.16.i17.

Str.20.i21.

Str.2,3,4,5,6.

Povećanje

PDV-a

podići će

cijene0,9

odsto

Str.12.i13.

Spriječili

smokrvavi

zaplet u

Crnoj Gori

Radujemse

praznicima

jer sam

jedino tada

saporodicom

U posjeti porodicama koje su dobile troje djece u prošloj godini

p p p

Str.58. i59.