Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 29. decembar 2017.

CrnomGorom

TivaT:

Potpredsjednik opštine Siniša Kusovac o komunalijama za nautički sentar

U januaru o otpisu 5,5miliona duga PortoMontenegru

TIVAT

– Ugovor o poravnanju

komunalija za Porto Montene-

gro vrijedan 5.500.000 eura

naći će se na januarskom zasi-

jedanju lokalnog parlamenta

– najavio je potpredsjednik

opštine Siniša Kusovac.

On je tokom radnog ručka

sa novinarima, koji je prire-

dila lokalna uprava, kazao

da je ukupno utvrđeni dug

za komunalije vezane za

nove sadržaje ,,Ridžent pul“

rezidencije u Porto Monte-

negru vještak procijenio na

7.500.000 eura, a 5.500.000

duga biće otpisano zbog

ranijih ulaganja investitora u

infrastrukturu.

- Ulagano je u skladu sa čla-

nom 18 C ugovora Adriatik

marinas o izgradnji marine

i naselja Porto Montenegro

u stavke: ekologija, zaštita

podmorja, rušenje starih zgra-

da Arsenala izgrađenih prije

1945. godine i poslije i u dijelu

saobraćajnica, vodovoda,

kanalizacije i ostalog. Uoči

zasijedanja odbornici će dobi-

ti precizan izvještaj sa svim

uplatama Porto Montenegra

opštini na ime naknade za

građevinske radove - kazao je

Kusovac.

Predsjednica opštine Snežana

Matijević očekuje polemiku

tokom rasprave o toj tački

dnevnog reda.

- Raspravljaće se o tome da

li je „prebijanje“ komunalija

opravdano i da li je navedeni

iznos tačan.... Tivćani trebaju

biti ponosni što je Porto Mon-

tenegro sagrađen u našem

gradu i što u njemu posluje

kompanija Adriatik marinas -

poručila je Matijević.

S.K.

OPŠTINAPONOSNANAPROJEKAT: PortoMontenegro

Čelnik grada pod Trebjesomnajavio investicione planove za 2018. godinu

Grbović: Nastavićemo

da razvijamoNikšić

NIKŠIĆ

– Finansijska situa-

cijauopštini je zadovoljava-

juća, nemamo tekućihdugo-

va. Uspjeli smočakda

obezbijedimoznačajnedepo-

zitekoji ćenamomogućiti da

narednihnekolikomjeseci,

kada imamomanjeprihode,

možemo redovno servisirati

sveobaveze - kazao jepred-

sjednikopštineVeselinGrbo-

vić sumirajući učinak lokalne

uprave.

On jenanovogodišnjemkokte-

lu, koji je okupio privrednike,

čelnike javnih preduzeća, kul-

turne i sportske poslenike ka-

zao da je Nikšić ove godine bio

veliko gradilište, a da će tako

nastaviti i u2018.

Vodovodi

-Radilo sena rekonstrukciji tr-

ga koji će na proljeće biti zavr-

šen, a samo za izgradnju vodo-

v o d a u Lu k o v u , Žu p i ,

Banjanima... uloženo je više od

1.000.000 eura, koliko, vjero-

vatno, za takve projekte nije

izdvojila ni jedna opština uCr-

noj Gori. Napravili smo i neko-

liko vještačkih akumulacija, a

brojne seoske vodovode i vo-

dopoje imamo u planu i za go-

dinu koja dolazi - kazao je Gr-

bović. Urađeno je, kazao je on,

mnogo i kada je riječ o putnoj

infrastrukturi.

- Završena je rekonstrukcija

magistralnogputaodVilusado

Ilina brda, zatimput odVraće-

novića do graničnog prelaza

prema Bileći, a vjerujem da će

do ljetnje sezone biti okončani

PRivREDNiCiDaLiDOPRiNOSRaZvOJUGRaDa:

SakoktelauSportskomcentru

Privredna slika grada ohrabruje

Predsjednik opštine Veselin Grbović zadovoljan je napret-

komostvarenimu privredi.

- Stečaj je prošlost u gotovo svimnikšićkim firmama. Rade

Željezara i Boksiti, Metalac, Javorak, Monteživ, Nika... Riješen

je i problem sa Sindčelom i sada umjesto njega imamo pre-

lijepi hotel ,,Jugoslavija“. Zahvaljujući novom vlasniku hotel

,,Nikšić“ postao je prepoznatljiv i kao turistička destinacija.

Učinak privatnika je izvanredan. Nedavno je otvoren Logi-

stičko-distributivni centar NTC – kazao je Grbović.

Opozicija ,,zakukala“ nakon bojkota izbora

Predsjednik opštine Veselin Grbović osvrnuo

se i na političku situaciju u gradu.

- Opozicija nije izašla na izbore umartu. Poslije

nekolikomjeseci počeli su da kukaju, shvatili

su da su pogriješili, ali bilo je kasno. Na izbore

u Herceg Novom svi su izašli, spremni da pobi-

jede, iako razuman čovjek ne može naći razlog

šta je izazvalo takve odluke. Sa SD smo formi-

rali vlast, zasukali rukave i nastavili domaćinski

da radimo– rekao je Grbović.

radovi i nadionici odPetrovića

do Vraćenovića, dugoj devet

kilometara. Naredne godine će

naprogramubitirekonstrukci-

jamagistrale od Vilusa ka Tru-

bjeli, a radi se projekat novog

putaodNikšićakaCetinju - re-

kao jeGrbović.

Onjekazaojeizgrađeno75sta-

nova za penzionere, da se pri-

vode kraju radovi na još jednoj

zgradi, zatim grade stanovi za

zdravstveneradnike,aujanua-

ru očekuju i višespratnice za

zaposlene u MUP-u, Upravi

policije i ANB-u.

Govoreći o planovima Grbović

jekazaodaćeuskoropočeti re-

konstrukcijaDoma revolucije.

Planovi

- Krajem januara očekujemo i

tender za izgradnju doma za

stare. Naravno, posebno radu-

je da će zahvaljujući kroz taj

Nikšićki Centar bezbjednosti proglasio najbolje

Opština Tivat nagradilamarljive visokoškolce

NIKŠIĆ

– Centar bezbjednosti Nikšić juče je upriličio svečanost

na kojoj su sumirani ovogodišnji rezultati, ali i nagrađeni službe-

nici koji su se istakli.

Za najboljeg službenika kriminalističke policije u 2017. godini pro-

glašen je Mlađen Čvorović, stariji policajac prve prve klase, dok

je u Stanici policije za najboljeg službenika proglašen Vladimir

Ivanović, takođe stariji policajac prve klase.

Mlađenu Čvoroviću i Vladimiru Ivanoviću uručene su plakete i

ručni sat, a prigodne poklone dobili su i od lokalne uprave.

Ra.P.

Nagrađeni policajci

Čvorović i Ivanović

Najbolji studenti

dobili po 511 eura

ZaPRiMJER:

Čvorović i Ivanović

TIVAT

– Sekretarijat za kul-

turu i društvene djelatnosti

organizovao je juče prijem

za šest najboljih studenata

iz Tivta u akademskoj 2017.

godini: Anu Paškalj, Vilmu

Petković, Jelenu Lekić, Ivanu

Kovačević, Petra Subotića

i Ljubicu Samardžić. Oni su

tokom studija ostvarili pro-

sjek veći od 9,5.

Diplome i novčane nagrade

u iznosu od po 511 eura, kao

priznanje za izuzetan uspjeh,

uručila im je predsjednica

opštine, dr Snežana Matijević.

- Dodjelomovih nagrada

lokalna uprava stimuliše

studente da postižu odlične

rezultate i pokazuje da vred-

nuje znanje i trud. Svojim

uspjehompromovišete Tivat

i sve njegove ljude, a znanje

koje stičete niko vamne

može oduzeti - kazala je Mati-

jević.

S.K.

PONOSGRaDa:

Matijević sa studentima

projeka posao dobiti stotinu

mladihNikšićana,odčeganjih

60 sa srednjom stručnom

spremom- istakao jeGrbović.

Najavljena je i gradnja zapad-

ne tribine na stadionu kraj Bi-

strice.

- EPCG bi trebala da pokrene

projekat prevođenja Zete u

Krupac,počećegradnjavjetro-

elektrane na Gvozdu, vrijedne

70.000.000 eura, a postojeća

na Krnovu već je priključena

na sistem- rekao jeVeselinGr-

bović.

R.PEROŠEviĆ

KOLAŠIN

-Gradska fontanaponovo radi nakon što je

preduzećeVodovod i kanalizacijauspjelodaotkloni

kvar.

Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija objasnili su da je or-

marićukojemsenalazeelektro-instalacijekoroziraoipao.

- Fontana je totalnobilabezelektričnognapajanja i kvar je

bilo kompleksno popraviti. Ispod fontane se skupljala vo-

da tako da je i to otežalo otklanjenje. Sada smo postavili

plastični ormarić koji će duže trajati i koji je sigurnije

„sklonište“ za elektro-instalacije. Takođe, postavljena je i

pumpa koja će izbacivati nakupljenu vodu - objasnili su iz

preduzeća.

Dr.D.

Kolašin

Proradila fontana