Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 52 Next Page
Page Background

Srijeda, 27. decembar 2017.

12

Arena

Sportski miks

Teniski savez proglasio najbolje u 2017.

Priznanje za

Danku i Ljuba

PODGORICA

Ljubomir

Čelebić iDankaKovinić

najbolji sucrnogorski te-

niseri u2017. godini, u tra-

dicionalnomizboruTeni-

skog savezaCrneGore.

- Zamene je 2017. bila teška

godina, imao sam nekoliko

povreda i manje-više sam

na istom rangu kao prošle.

Novost je da samnakon de-

set godina boravka u Italiji

promijenio državu i sada

sam član Teniske akademi-

je Janka Tipsarevića uBeo-

gradu. Uslovi su odlični,

trenirao samdobro i nadam

sedobrimrezultatimauna-

rednoj sezoni.

Čelebićjegodinuzavršiona

547.mjestuATPlistenajbo-

ljih tenisera svijeta. Od 5.

januaraočekujuga tri veza-

na fjučersa uTunisu.

- Cilj mi je da do maja bu-

dem među 250 i obezbije-

dim kvalifikacije za gren

slemove.

Zbog obaveza, svečanoj ce-

remoniji dodjele nagrada

nije prisustvovala Danka

Kovinić, koja je godinu za-

vršila na 123.mjestu.

Teniski savez proglasio je

najbolje u kategorijama do

deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

Jovivić (Dadeks) i Tea Nik-

čević (AS).

U kategoriji do 14 godina

Matija Samardžić (Ma-

sters) i Divna Ratković

(Bar) imali su najbolji naci-

onalni rang, dok su Danilo

Raičević (Eminent) i Divna

Ratković (Bar) imali najbo-

lji plasman na rang listi

Evropske teniske asocijaci-

je (ETA).

Do 16 godinaMladen Novo-

vić (Čelendž) ima najbolji

nacionalni, a Danilo Raiče-

vić(Eminent)iDivnaRatko-

vić (Bar) najbolji ETArang.

U kategoriji do 18 godina

Bodin Aleksić (Eminent)

ima najbolji nacionalni

rang,dokjeStefanDragović

ostvario najbolji plasman

na ITF listi.

Savez je za doprinos razvo-

ju tenisa u Crnoj Gori uru-

čio zahvalnicu Blažu Šara-

noviću.

- Imali smo tenisere u te-

niskomtimuEvrope, ado-

bar radSavezaprepoznala

je i Svjetska teniska fede-

racija dodjeljivanjem tur-

niraFederejšn i Dejvis ku-

pa - kazao je predsjednik

Teniskog saveza, Dimitri-

jeRašović.

R.A.

Među nagrađenima je i

Pavle Rogan iz Eminenta,

osvajač seniorskog prven-

stvaCrneGore.

Ukategorijidodesetgodina

najbolji su Skender Katana

(Belvi) i Iva Lakić (Emi-

nent), a do 12 godina Emil

Dapčević (Top spin) i Anja

D. MALIDŽAN

PODGORICA

U izazov-

nimvremenima za stoni

tenis uCrnoj Gori, Stono-

teniski klubBudućnost

juče je obilježiogodinu

izuzetnih rezultata.

Najveći klub u državi je u

2017. godini bio seniorski

prvak i u ženskoj i umuškoj

konkurenciji - umuškoj bez

ijednog seniora u timu! U

čast najboljih i najtalento-

vanijih igrača, u prisustvu

Predsjednika Stonoteni-

skog saveza Crne Gore

Ratka Dedića i generalnog

sekretara STSCG Nenada

Raičevića, juče je organizo-

vana svečanost u Restora-

nu ,,Njujork“ u Podgorici.

- To što smo dominantni

na državnimprvenstvima

ove godine, rezultat je niza

godina temeljnog i kvali-

tetnog rada. Sa ponosom

možemo istaći da smo

seniorski prvaci u obje kon-

kurencije, muškoj i ženskoj

- istakao je Saša Milačić,

direktor STK Budućnost.

Mladi sastav do titule su

predvodili: kadet Filip

Radulović i juniori Mato

Stojović, Haris Taljanović i

Boris Đukanović. Za dame

su do titule došle Neda

Milačić-Bogdanović, Nađa

Sekulović, i Snežana Ćula-

ić.

- Posebno smo ponosni jer

smo naš kvalitet ugradili u

uspjehe reprezentacije na

Balkanskom šampionatu

i Igrama mladih zemalja

Evrope. Takođe, velika

satisfakcija je šest osvo-

jenihmedalja na jakom

međunarodnom takmiče-

nju u Dubrovniku, čime je

godina zaokružena na lijep

način - rekao je Milačić.

Snežana Ćula ić je srebrom

i bronzomna Igrama malih

zemalja Evrope u San

Marinu bila najuspješnija

takmičarka Budućnosti.

Filip Radulović je oprav-

dao vrhunski potencijal

bronzama na balkanskim

prvenstvima za kadete i

mlađe seniore, te dva zlata

na međunarodnom turniru

u Dubrivniku, singl i dubl sa

BorisomĐukanovićem.

- Godina je bila izuzetno

uspješna za klub, a nadamo

se još uspješnijoj narednoj,

u kojoj će naši rezultati biti

prepoznati u javnosti, na

način koji talenat i rad naših

mladih takmičara zaslužuju

- rekao je Milačić.

Najbolji veteran kluba

ponovo je Milutin Mico

Maraš, zaslužni sportski

radnik u državi.

S. S.

Rezultati ishod temeljnog rada

STK Budućnost sa ponosomobilježio godinu za nama