Table of Contents Table of Contents
Previous Page  33 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 33 / 52 Next Page
Page Background

33

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Obavještavamo braću, rođake, kumove, prijatelje i poznanike da je 25. decembra 2017. u 20 časova, u 75. godini, poslije kraće i teške bolesti, pre-

minula

DANICAAndrijinaJABUČANIN

rođenaKaluđerović

Saučešće primamo na Cetinju u kući žalosti, Ulica jabučka 107, 25. i 26. decembra do 12 časova, a potomu gradskoj kapeli do 16 časova, kao i 27.

decembra od 11 do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana na staromgrobljupredkapelicom.

Ožalošćena porodica: suprugANDRIJA, sinovi ČEDOMIR i RADOMIR, šćeri VJERA, RADMILA i JOVANKA, braćaBLAGOTA, NIKOLA,

ĐORĐIJE i JOVAN, sestreMILEVA, STANKA, ROSE i VUKICA, snaheBEBA, SLAVICA, SLOBE i SLAVICA, unučad i ostalamnogobrojna

rodbina JABUČANIN i KALUĐEROVIĆ

1305

Posljednji pozdrav poštovanoj

DANICI

OdOSOBLJARESTORANA ,,KOLE“

1326

UJNA

Hvalatizasvudobrotuipažnjukojusipružalameniimojojporodi-

ci.

Počivaj umiru.

MIŠKOMARKOVIĆsa porodicom

1349

NEBOJŠAMILOŠEVIĆ

Velikohvala našemiskrenomprijatelju, za sve što je učinio za nas.

NATAŠA, VASILIJE, ISIDORA i IVAVUJADINOVIĆ

1350

Posljednji pozdrav dragoj ujni

DANICI

OdBEĆAsa porodicom

1336

Posljednji pozdrav dragoj ujni

DANICI

OdMACAsa porodicom

1337

Posljednji pozdrav dragoj snahi, jetrvi i strini

DANICIJABUČANIN

Počivaj umiru, dobra, plemenita i iskrena dušo.

KOSTABOGDANOVIĆsa porodicom

1343

Posljednji pozdrav dragoj prijateljici

DANICIJABUČANIN

Počivaj umiru, plemenita dušo.

Porodica pok. VOJISLAVAMIJAČA

1344

Posljednji pozdrav

DANICI

BRANIMIRRUDOVIĆ

sa porodicom

1339

Posljednji pozdrav dragoj

DANICI

SAŠAIVANIŠEVIĆ

sa porodicom

1338

Posljednji pozdrav voljenoj tetki

DANICI

MIRAĐONOVIĆ

sa porodicom

1324

Posljednji pozdrav voljenoj sestri

i svastici

DANICI

OdMILEVE i VELJKA

RAMADANOVIĆA

1323