Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 27. decembar 2017.

Svijet

KIJEV

- Lider ukrajinskog

opozicionog Pokreta novih

snaga Mihail Sakašvili najavio

je da će tužiti ukrajinsku služ-

bu bezbjednosti u Evropskom

sudu za ljudska prava, zato što

su ga, kako tvrdi, „nelegalno

oteli“.

- Spremamo se da se žalimo

na Službu bezbjednosti zbog

razbojništva, napada i otmice.

Oni sume oteli i sada je to

potvrđeno u sudu. Spremamo

se i da se žalimo Evropskom

sudu za ljudska prava. Tražiću

kompenzaciju za otmicu - izja-

vio je bivši gruzijski predsjed-

nik Mihail Sakašvili novinarima

nedaleko od zgrade gdje je bio

na saslušanju, prenosi Tas.

Sakašvili je uhapšen 8. decem-

bra i prebačen u zatvorsku

samicu zbog sumnje da je

od Rusije primio više od pola

miliona dolara za inansiranje

protesta kojimbi srušili vlast u

Ukrajini.

Tužioci su tražili od suda da se

Sakašvili stavi u kućni pritvor i

da bude pod prismotrom. Sud

ga je, međutim, 11. decembra

oslobodio.

Sakašvili tvrdi da je otet,

tražiće odštetu u Strazburu

Rusija spremna da posreduje u pregovorima između Sjeverne Koreje i SAD

Spremnost

Rusije da utaba

stazu prema

deeskalaciji je

očigledna - rekao

je novinarima

portparol

Kremlja Dmitrij

Peskov

MOSKVA

–Rusija je spremna

daposredujeupregovorima

izmeđuSjeverneKoreje i Sje-

dinjenihAmeričkihDržava,

saopšteno je juče izKremlja,

prenosi Tas.

- Spremnost Rusije da utaba

stazu prema deeskalaciji je oči-

gledna - rekao je novinarima

portparol Kremlja Dmitrij Pe-

skov.

Amediji uJužnojKoreji objavi-

li su juče da se Sjeverna Koreja

priprema za lansiranje satelita

u svemir.

Cilj toga, prema mišljenju

stručnjaka, je dalji razvoj teh-

nologije balističkih raketa. Juž-

nokorejske vlasti prognoziraju

da će Pjongjang već naredne

godinetražitipregovoresaSAD

o svomprogramunaoružanja.

- Sjeverna Koreja možda pri-

prema lansiranje satelita u sve-

mir–naveo je južnokorejski list

Jongang Ilbo pozivajući se na

neimenovanog zvaničnika juž-

nokorejske vlade.

Kako prenosi Rojters, stručnja-

ci navode da će takvo lansiranje

imati za cilj dalji razvoj tehno-

logije balističkih raketa Sjever-

ne Koreje i da će kao takvo biti

zabranjeno rezolucijama Uje-

dinjenihnacija.

Sjevernokorejski list Rodong

Sinmunpišedaje,,miranrazvoj

u svemiru legitimno pravo su-

verene države“.

Južna Koreja, kako se navodi,

takođe predviđa da će Sjeverna

Koreja sljedeće godine željeti

da započne pregovore sa SADo

svojimoružanimprogramima i

da će se makar malo približiti

zvaničnomSeulu.

- Sjeverna Koreja će zatražiti

pregovore sa SAD, istovremeno

nastavljajući sa naporima da

bude priznata kao de fakto dr-

žava koja posjeduje nuklearno

oružje - navodi se u zvaničnom

izvještaju Ministarstva za uje-

dinjenje Južne Koreje. U tom

dokumentu, međutim, ovaj za-

ključaknije obrazložen.

Savjet bezbjednosti Ujedinje-

nih nacija jednoglasno je u pe-

tak uveo nove sankcije Sjever-

noj Koreji zbog posljednjeg

testa balističke rakete koji je

izvela 29. novembra, navodeći

da je bio uspješan i da takva ra-

keta može da pogodi američko

kopno.

Uvođenje novih sankcija zva-

nični Pjongjang okarakterisao

je kao ekonomsku blokadu i akt

rata.

LIMA

–Zbogodlukeperu-

anskevlasti dapomilujebiv-

šegpredsjednikaAlberta

Fudžimorija izbile suma-

sovnedemonstracijeuLimi,

tokomkojih jedošlo i do su-

koba sapolicijomkoja je is-

palila suzavac.

- Ne pomilovanju - uzvikivali

su demonstranti okupljeni u

prijestoniciPerua,tokomdru-

gogdananemirakoji supočeli

naBadnje veče, prenosi BBC.

Aktuelni predsjednik Perua

Pedro Pablo Kučinjski pomi-

lovao je Fudžimorija zbog lo-

šeg zdravstvenog stanja.

Kučinjskijerekaoidarazumi-

je gnijev naroda zbog svoje

odluke, ali i dodao da nemože

da dozvoli da Alberto Fudži-

mori umre u zatvoru.

Fudžimori je, sa druge strane,

zatražio da mu građani opro-

ste za sva razočarenja koja su

doživjeli za vrijeme njegove

vladavine.

- Svjestan sam da su pojedini

dobroprihvatili rezultatemo-

je vlade, ali priznajemda sam,

takođe, razočarao druge su-

građane. Odnjih tražimopro-

štaj izdubine svogsrca - rekao

je Fudžimori (79) u video-

snimku objavljenom na

Fejsbuku.

Ovo je, kako navodi Rojters,

prvo javno izvinjenje Fudži-

morija građanima Perua, ot-

kada je napustio poziciju

predsjednika 2000. godine.

Fudžimori seuvideo-snimku,

takođe, zahvalio Kučinjskom

na pomilovanju zbog lošeg

zdravstvenog stanja.

-Nemogu, a da ne izrazimve-

liku zahvalnost za ovaj kom-

plikovani korak koji je pred-

sjednik načinio. Tome, u ovoj

novoj etapi života, obavezuje

da potpuno podržim njegov

poziv za pomirenje - rekao je

Fudžimori, misleći na poziv

Kučinjskog građanima da

“okrenunovi list”.

Fudžimori koji je na odsluže-

nju 25-godišnje zatvorske ka-

znezbogkršenja ljudskihpra-

va i korupcije, prošle nedjelje

jepremješten izzatvoraubol-

nicu.

On ima nizak pritisak i neu-

ravnotežene orkucaje srca.

Kučinjskiporičeda jepomilo-

vanje Fudžimorija bilo dogo-

vorenosanjegovomstrankom

prošlenedjeljeucilju izbjega-

vanja svoje smjene za navod-

no primanje ilegalnih novča-

nih isplata od brazilskog

graditeljskog giganta “Ode-

breht”.

DvačlanaKučinjskovepartije

u Kongresu Perua, Visente

Zebalos iAlbertodeBelaunde

podnijeli su ostavku u znak

protesta zbog pomilovanja. U

međuvremenu, pristalice

Fudžimorija, koji je Peruom

vladaood1990. do2000, godi-

ne, slavili su ispred gradske

bolnice u kojoj je hospitalizo-

van.

Demonstracije u

Peruu, policija se

branila suzavcem

MOSKVA

-Ministar odbra-

neRusijeSergej Šojgu izja-

vio jeda je ta zemlja započe-

lauspostavljanje trajnog

vojnogprisustvauSiriji, po-

što je gornji domruskogpar-

lamenta juče ratifikovao

sporazumdvije zemljeo

proširenjupomorskebazeu

sirijskoj luci Tartus.

Sporazum Rusije i Sirije biće

na snazi 49 godina, uzmoguć-

nost produženja. On predviđa

daseumediteranskojluciTar-

tus istovremenomoženalaziti

11 ruskih ratnih brodova, uk-

ljučujući i brodove na nukle-

arni pogon, navode RIAnovo-

sti.

Savjet Federacije juče je ratifi-

kovao sporazum potpisan u

januaru, dok je donji dom ru-

skogparlamenta,Državnadu-

ma, to učinila prošle nedjelje.

Da bi sporazumstupiona sna-

gu, treba da ga potpiše pred-

sjednikRusijeVladimirPutin.

Odlukaoproširenju jedineru-

skepomorskebazenaMedite-

ranu uslijedila je pošto je vr-

hovnikomandantruskevojske

Putin naložio povlačenje dije-

la ruskih trupa iz Sirije.

Rusija je 2015. pokrenula vaz-

dušnu kampanju u Siriji koja

je dovela do preokreta u gra-

đanskom ratu u toj zemlji, u

korist predsjednika Bašara

Asada, dugogodišnjeg save-

znikaMoskve.

BRISEL

- Odluka ruskeDr-

žavne izbornekomisijeda

diskvalifikujeopozicionog

lideraAleksejaNavaljnog iz

predsjedničkih izborabaca

sumnjunapolitički plurali-

zamuRusiji, saopšteno je ju-

če izEvropskekomisije.

U saopštenju se navodi da po-

litički motivisane optužbe ne

smiju da se koriste za zabranu

učešća upolitici.

-Očekujemoda će ruskevlasti

obezbijediti postojanje ravno-

MOSKVA: Parlament ratifikovao sporazum

Ruska vojska trajno

ostaje u Siriji

EU kritikuje

Rusiju zbog

Navaljnog

pravnih uslova, što se odnosi i

na predsjedničke izbore 18.

marta iduće godine - navela je

portparolka Evropske službe

za spoljne posloveMaja Koci-

jančič.

EK očekuje i da Kancelarija

OEBS -a za demokratske

institucije i ljudskapravabude

pozvana da posmatra izbore.

Ruska Državna izborna komi-

sija je formalno diskvalifiko-

vala Navaljnog iz izbora zbog

ranije sudske presude za ko-

rupciju, nakon čega je on po-

zvao svoje pristalice da bojko-

tuju glasanje.

Kremljjejučesaopštiodanad-

ležni organi treba da ispitaju

da li jepozivopozicionog lide-

ra na bojkot u suprotnosti sa

zakonom.

Priredila:

Đ.ĆORIĆ

Pjongjangpriprema

lansiranje satelita

Zaev: Prva polovina iduće godine

prilika za dogovor sa Grčkom

SKOPLJE

- Prva polovina

2018. godine biće dobra pri-

liku za rješavanje problema

sa grčkomoko imena Make-

donije, izjavio je makedonski

premijer Zoran Zaev.

- Prvih šest mjeseci 2018.

godine biće dobra prilika

da nađemo rješenje za ovaj

problem i da Makedonija

konačno krene dalje, da

dobije datum za početak

pregovora o pristupanju

Evropskoj uniji i automatski

aktivira poziv za pristupanje

NATO-u - rekao je Zaev.

Uprkos tome što pregovori

o imenu Makedonije još

uvijek nijesu počeli, kako je

rekao Zaev, uspostavljeni

su kontakti sa posrednikom

Ujedinjenih nacija Metjuom

Nimicom i to pokazuje da

postoji odlučnost za rješenje

problema sa obje strane.

KimDžongUn