Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Svijet

RIM

–PoglavarRimokatolič-

ke crkvepapaFranjo, tokom

tradicionalnebožićnemiseu

bazilici SvetogPetrauVati-

kanu, pozvao jenapregovo-

rekakobi se zaustavio izra-

elsko-palestinski konflikt.

-Pomolimosedameđustrana-

ma prevlada volja za nastavak

dijaloga, da bi se konačno kroz

pregovore došlo do rješenja

kojebi omogućilomirnukoeg-

zistenciju dvije države sa uza-

jamno dogovorenim i među-

narodno priznatimgranicama

- rekao je papa, a prenio Roj-

ters.

Vjernike je pozvao da se mole

za nastavakmirovnog procesa

i konačno postizanje dogovo-

ra.

- Vidimo Isusa u djeci Bliskog

istoka koja i dalje pate zbog ra-

stućih tenzija između Izraela i

Palestine - rekao je papa.

Rojters podsjeća kako je ovo

drugi put dapoglavarRimoka-

toličke crkve poziva na mir u

odnosima Izraela i Palestine

otkako je američki predsjed-

nikDonaldTrampdonioodlu-

ku da Jerusalimprizna za pri-

jestonicu Izraela.

-Naovaj posebandan, zatraži-

mo od Boga mir za Jerusalim i

cijeluSvetuzemlju. Pomolimo

se da dijalog pobijedi i da mi-

rovni pregovori konačno daju

rezultate,kakobiseomogućila

mirna koegzistencija i moguć-

nost formiranja dvije države u

skladu sa granicama koje bi bi-

le dogovorene i međunarodno

priznate - poručio je papa Fra-

njo.

Govorio je i o tenzijama i rato-

vimanaBliskomistoku, uAfri-

ci i na Korejskom poluostrvu,

navodeći kako, „vjerovi rata

duvajuu svijetu“.

- A zastarjeli model razvoja

unazađujeljude,društvoieko-

logiju.DjecanaBliskomistoku

nastavljaju da pate zbog sve

većihtenzijaizmeđuIzraelaca

i Palestinaca. Sirija ostaje obi-

lježena ratom, a sukobi u Je-

menu su uveliko zaboravljeni

– naveo je papa i pozvao na

molitvu kako bi sukobi na Ko-

rejskompoluostrvu bili preva-

ziđeni.

Papa se tokom božićne mise

osvrnuo i na izbjeglici čije je

patnje uporedio sa mukama

Josifa iMarije.

- Izbjeglice bježe iz svojih do-

mova isto kao Josif i Marija

pred Hristovo rođenje. Toliko

je koraka skriveno u koracima

Josifa iMarije.Vidimo tragove

porodicaprimoranihdabježei

na današnji dan. Umnogim je

slučajevima odlazak ispunjen

nadom, nadom u budućnost,

ali zamnoge druge taj odlazak

može imati samo jedno ime –

preživljavanje – poručio je pa-

pa Franjo. Papa je na kraju po-

ručio da se niko ne smije

osjećati kao da za njega nema

mjesta na ovomsvijetu.

- Božić je vrijeme kada moć

straha treba pretvoriti u moć

milosrđa - zaključio je papa

Franjo.

Misi u baziliki Svetog Petra

prisustvovalo je deset hiljada

vjernika, a mnogi su je pratili i

sa trga ispred crkve, navode

agencije. Podsjećaju i da je ovo

peti Božić koji papa Franjo

obilježava u svojstvu čelnika

Rimokatoličke crkve.

MOSKVA

–Najmanjepet osoba jepoginulo, avišeod 15po-

vrijeđenokada je autobus uletiouulaz stanicepodzemne že-

ljezniceuMoskvi koseći pješakekoji sumu senašli naputu.

Do nesreće je, prema svjedočenju vozača autobusa, došlo zbog

otkazivanja kočionog sistema, prenosi Tas.

Istražni komitet Rusije saopštio je da im je vozač ispričao kako

je bezuspješnopokušavaoda prikoči vozilo.

- Prema navodima vozača, autobus koji se nalazio na stajalištu,

iznenadajesampočeodasekreće.Uprkosnjegovimpokušajima

dazaustavi autobus, kočioni sistemnije radio i autobus jenasta-

viodasekreće-navodi seusaopštenjuIstražnogkomitetaRusi-

je, prenosi Sputnjik.

Nesreća se dogodila u prometnoj oblasti kodmetro stanice Sla-

vjanski bulevar.

-Teroristički napad je isključen.Vozačnijemogaodakontroliše

autobus - rekao je izvor iz policije zaTas.

MOSKVA

-RuskaCentralna

izbornakomisija zvanično je

zabranila ruskomopozicio-

naruAleksejuNavaljnomda

sekandidujenapredsjednič-

kimizborima 2018. godine.

Navaljni jenajavioda će

podnijeti žalbuna tuodluku

i pozvaopristalicenabojkot

predsjedničkih izbora.

Komisija je izglasala odluku

da Navaljni nema prava da se

kandiduje, jer je u prošlosti

osuđen za krivično djelo, pre-

nose agencije.

U obrazloženju odluke se na-

vodi da osuđujuća presuda,

kojomjeNavaljnomodređena

uslovna kazna zatvora, a koju

je on u više navrata opisao kao

politički motivisanu, znači da

onnemože da se kandiduje za

predsjednikaumartusljedeće

godine, navodi Rojters.

Dvanaest od 13 članovaKomi-

sije glasalo je za zabranu kan-

didature Navaljnog, dok je je-

dančlanbiouzdržannavodeći

kao razlog moguć sukob inte-

resa.

Navaljni je, nakon odluke Ko-

misije, najavio da će podnijeti

žalbu na tu odluku i pozvao

pristalice na bojkot predsjed-

ničkih izbora, prenosi AP.

Navaljni (41) je tri putahapšen

ove godine i optuživan za kr-

šenje zakona, jer je više puta

organizovao javne mitinge i

skupove.

MOSKVA

- Lideri proruskih

snaga i predstavnici ukrajinske

vlade saopštili su da će u srije-

du izvršiti razmjenu zatvoreni-

ka, prenosi AP.

Oni su to saopštili nakon

sastanka u Moskvi u kojem je

posredovao poglavar Ruske

pravoslavne crkve.

Predstavnik zvaničnog Kijeva

Viktor Medvedčuk rekao je da

je Ukrajina spremna da oslobo-

di 306 ljudi i da se nada da će

proruske snage osloboditi 74

osobe.

Kako navodi agencija, nije

poznato da li se tu računaju svi

ratni zatvorenici. Sporazumom

o primirju potpisanim 2015.

propisana je razmjena svih

zatvorenika sa obje strane, a

vjeruje se da obje strane drže

u pritvoru na desetine, ako ne

i stotine ljudi i koriste ih kao

pregovaračko sredstvo.

Pobuna proruskih snaga

eskalirala je 2014. godine, a

krvoproliće se nastavilo uprkos

primirju.Više od 10.000 ljudi je

ubijeno, a žrtve su prijavljivane

na dnevnomnivou.

NUJORK

- Sjedinjene Ame-

ričke Države odlučile su da

znatno smanje budžet misije

pri Ujedinjnimnacijama u

narednoj fiskalnoj godini i to

za čak 285 miliona dolara.

Prema navodima iz saop-

štenja Misije, budžet za

2018/2019. godinu biće

manji za 285 miliona dolara

u odnosu na prethodne dvije

godine, piše portal Hil.

- U skladu sa navedenim

novčanimuštedama, sma-

njujemo rukovodstvo i

prateće funkcije, učvršćujući

podršku za prioritete SAD

širom svijeta i ojačavajući

disciplinu i odgovornost u

sistemu UN - istaknuto je u

saopštenju Misije SAD na Ist

riveru.

Jedan od ciljeva administra-

cije predsjednika SAD Donal-

da Trampa bio je da smanji

novčani doprinos koji SAD

daju Ujedinjenimnacijama.

SAD trenutno u budžet UN

daju oko 22 odsto ukupnog

budžeta međunarodne

organizacije, odnosno oko

3,3 milijarde godišnje, navodi

Politi fekt.

Ambasadorka SAD pri UN

Niki Hejli kaže da je smanje-

nje budžeta „veliki korak u

pravom smjeru“ za SAD.

SAD drastično

smanjile

budžet za UN

Dogovorena

razmjena

zatvorenika

u Ukrajini

Priredila:

ĐurđicaĆoriĆ

Papa Franjo održao tradicionalnu božićnumisu u bazilici Svetog Petra u Vatikanu

Zaustaviti izraelsko

-palestinski konflikt

Na ovaj poseban dan zatražimo od Bogamir za Jerusalim i cijelu Svetu zemlju.

Pomolimo se da dijalog pobijedi i damirovni pregovori konačno daju rezultate, kako

bi se omogućilamirna koegzistencija i mogućnost formiranja dvije države u skladu sa

granicama koje bi bile dogovorene i međunarodno priznate - poručio je papa Franjo

Autobus pokosio

petoro ljudi uMoskvi

Navaljnomzabranjeno da se

kandiduje za predsjednika

Aleksej Navaljni

Samjestanesreće