Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

I. BOŽOVIĆ D. MALIDŽAN

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Utorak

, 26. decembar 2017. • Godina LXXIV/Broj 18680

• Cijena 0,70 eura

Tragomnajave izVladeda će sljedeće

godinedaudari na sivuekonomiju

STR.2.

Močnik: Tražimo

većuuključenost

ZapadnogBalkana

uprojekteEU

Selena završila

veći dio teške terapije

Ambasador Slovenije objasnio što je 12 država članica

Evropske unije predložilo Evropskoj komisiji

SVJEDOČENJA:

Ukomandnimstrukturama takozvanih

ISIL-formacija nije bilo crnogorskihdržavljana

Tragovi ljudskosti u

vučjimjazbinama

Radniku

„na crno“

stalni posao ili

otpremnina

STR.4.i5.

STR.6.i7.

STR.7.

STR.3.

NaDebelom

brijegu

kilometarske

kolone

Predsjednički

kandidat

DPS-anakon

Novegodine

Povećanpromet na graničnimprijelazima

Demokratska partija socijalista

neće žuriti sa odabirom

STR.5.

UVladi kažuda sunacrtomzakona

o radunastojali da neformalno zapošljavanje učine

nepoželjnim. Slično rješenje je i u aktuelnomzakonu,

ali se slabo primjenjivalo

Lijepe

vijesti iz

SAD-a