Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Marketing

problema prilikomplaćanja

računa, jer taksisti često

nijesu imali dovoljno sitnine,

a dešavalo se i da zabora-

vimnovčanik. Plaćanjem

putem telefona se izbjega-

vaju svi ti problemi, a u taksi

sada ulazimne razmišljajući

da li samuzela novčanik -

poručila je Snežana.

I taksista priznaje da se

raduje što sve više nji-

hovih korisnika koristi

ovaj način plaćanja.

- Posaomi je umnogome

olakšan nakon uvođenja

opcije mPAY. Građani svih

generacija sada mogo

jednostvanije i brže plaćaju

naše usluge, a ja ne razmi-

šljamo kusuru - kazao je

oduševljeni taksista.

Mobilno plaćanje, takozvani

mPAY, koji kompanija M:tel

ima u svojoj ponudi, za jako

kratko vrijeme zaživio je na

većini prodajnihmjesta. Pla-

ćanje računa putem telefona

je zaista plaćanje buduć-

nosti, što se može zaključiti

po reakciji građana koji su

probali tu uslugu. Mjesto

gdje ima žuta markica, koja

je zaštitini znak mobilnog

plaćanja, postalo je omiljeno

mjesto građana.

Opcija mobilnog plaćanja za

kratko vrijeme zaživjela je

u kozmetičkimmarketima,

supermarketima, tra ikama,

restoranima, picerijama,

hotelima, taksi vozilima.

Novinar Pobjede je u pod-

goričkomhotelu ,,Hemera“

razgovarao sa marketinš-

kom radnicom Snežanom

Mazić, koja u poslednje vrije-

me, nakon uvođenja opcije

mPAY, većinu svojih računa

plaća mobilnim telefonom.

Ona je oduševljena jer joj je

usluga mobilnog plaćanja

dostupna u ,,Hemeri“ koju

gotovo svakodnevno posje-

ćuje u pauzama između

brojnih poslovnih sastanaka

i poslovnih obaveza.

- Nakon napornog i stresnog

posla u kacelariji, kontakti-

ranja klijenata i komitenata,

i svakodnevnog analiziranja

marketinških izvještaja,

dođemdo ,,Hemere“ da

popijem kafu i ručam sa

prijateljicama i poslovnim

partnerima. U posljednje

vrijeme gotovo uvijek

račune u ovompoznatom

podgoričkomhotelu plaćam

mobilnim telefonom - kazala

je Snežana i dodala da je

takav način plaćanja znatno

praktičniji i jednostavniji od

klasičnih načina plaćanja

gotovinom i karticama.

Snežana ni sama nije vjero-

vala koliko će joj život biti

jednostavniji nakon uvođe-

nja nove M:telove ponude.

- Sada većinu računa pla-

ćammobilnim telefonom

i nadam se da će ubrzo taj

vid plaćanja biti omogućen

na svimprodajnimmjesti-

ma - navela je Snežana.

Pozivanjembroja 1818 i

prislanjanjem telefona ter-

minalu vrši se jednostavno

plaćanje. U slučaju da je

vrijednost računa veća od

deset eura, korisnik usluge

ukucava četvorocifreni

PIN. Samo par sekundi

nakon prislanjanja telefona

terminalu, on izbaci račun.

Korisnik nakon toga dobije

poruku, odnosno obavješte-

nje, koliko novca je potroše-

no, koliko je stanje na računu

i u komobjektu je obavljena

transakcija.

Ova dugogodišnja marke-

tinška radnica se, nakon

popijene kafe u Hemeri, na

poslovni sastanak odvezla

vozilom In taksija.

U autima ovog taksi prevo-

znika omogućeno je plaćanje

usluge mobilnim telefonom.

Ona iz sopstvenog iskustva

tvrdi da nema sumnje da

će mPAY postati jedno od

omiljenih sredstava plaćanja

naročito u taksiju.

- Popularni mPAYmi omo-

gućava da bez dosadnog

traženja sitnine i čekanja

kusura platim taksi. Prije uvo-

đenja ove ponude sam imala

Uz popularni

mPAY se živi ljepše

PLAĆANJE RAČUNA PUTEMMOBILNOG

TELEFONA ODUŠEVLJAVA GRAĐANE

Jedno odmjesta koje Snežana svakodnevno

posjećuje je i pekara ,,Bite“.

- Na ovommjestu kupujemomiljena peciva i

pekarske proizvode, a opcija mPAY, koja je

zaživjela u ovoj pekari, mi omogućava jednostavniju

i bržu kupovinu - rekla je Snežana.

Radnice pekare ,,Bite“ otkrivaju da imuvijek padne

kamen sa srca nakon što imneko od kupaca saopšti

da će račun da plati mobilnim telefonom.

- Opcija mPAY namolakšava posao i očekujemo

da će sve više građana ubuduće koristiti

ovaj vid plaćanja - poručile su

radnice ove pekare.

U pekaru bez keša