Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Svijet

MOSKVA

- Stotinepristali-

ca ruskogopozicionog lide-

raAleksejaNavaljnogpotpi-

sale su jučepodršku

njegovoj kandidaturi na

predstojećimpredsjednič-

kimizborimauRusiji kao

vidpritiskanaKremlj da

omogući njegovoučešće.

UčešćeNavaljnogna izborima

onemogućavakrivična sudska

presuda za koju on tvrdi da je

politički motivisana. On bi

ipakmogaodaučestvujenaiz-

borima ako dobije posebnu

dozvolu ili u slučaju ukidanja

osuđujuće presude, navodi

Asošiejtedpres.

Navaljni (41), najveći protiv-

nik ruskog lidera Vladimira

Putinatokom18godinanjego-

ve vlasti, osuđen je 2013. godi-

ne zbog pronevjere 16miliona

rubalja (oko 236.000 eura).

Predstavnik Navaljnog preda-

će potpise podrške izbornoj

komisiji, koja će odlučivati da

li on može da učestvuje na iz-

borima.

Pristalice Navaljnog okupile

su se juče u 20 gradova širom

zemlje da bi mu dale podršku

od Vladivostoka do Sankt Pe-

terburga.

Navaljni je pred oko 800 pri-

stalica u Moskvi rekao da je

Putin ,,loš predsjednik“ i do-

dao da će pozvati na bojkot iz-

boraakomunebudedozvolje-

noučešće, navodi Bi-Bi-Si.

Ruski zakon zahtijeva 500

potpisa podrške kandidatu da

bi mu bilo dozvoljeno priku-

pljanjemilion potpisa potreb-

nihza učešće na izborima.

Predsjednički izbori u Rusiji

biće održani 18. marta, a pre-

ma anketama, Putin uživa po-

drškuoko 80odsto birača.

Navaljni, koji je izgradio ime

otkrivajući korupciju ruskih

zvaničnika,organizovaojeove

godine nekoliko talasa de-

monstracija kako bi povećao

pritisak na Kremlj, a veliki

protesti 26. marta bili su naj-

masovniji u Rusiji u posljed-

njihpet godina.

Ti protesti su pokrenuti posli-

je dokumentarnog filma o na-

vodnom tajnombogatstvu ru-

skog premijera Dmitrija

Medvedeva koji je Navaljni

snimio i u martu objavio na

Jutjubu.

JERUSALIM

- Izraelski pre-

mijerBenjaminNetanjahu

izjavio je jučeda jepalestin-

ski predsjednikMahmud

Abas ponovodokazaodaPa-

lestinci ne želeda senađe

rješenje zabliskoistočni su-

kob.

Abas se u petak izjasnio protiv

mirovne inicijative SAD, re-

kavšidaPalestincinećeprihva-

titi nijedan plan koji predlože

Amerikanci zbog odluke pred-

sjednikaSADDonaldaTrampa

da prizna Jerusalimkao glavni

grad Izraela.

Taj potez je odbacio veliki dio

svijeta na glasanju u General-

noj skupštini UNu četvrtak.

-Mislimdaseponovojavljane-

što jasno i jednostavno: Pale-

stinci su ti koji ne žele da se ri-

ješi sukob - rekao jeNetanjahu

na jučerašnjoj sjednici svoje

vlade.

U pismu hrišćanima povodom

BožićaAbas jenapisaodaPale-

stinci ,,neće prihvatiti nijedan

plan od SAD“ zbog pristrasne

podrške Bijele kuće Izraelu i

politike naseljavanja okupira-

nih teritorija koju vodi ta ze-

mlja, podsjećaju izraelski me-

diji. On je takođe naveo da

američkiplan,,nećebitizasno-

van na rješenju (po modelu)

dvije države, na granicama iz

1967. godine, niti na međuna-

rodnom pravu i rezolucijama

UN“.

SAD već dugo najavljuju taj

plan, ali se ne zna kada će biti

objavljen. Netanjahu je dodao

da su ,,SAD rekle jednu drugu

važnu stvar: korijeni sukoba

nijesu u Izraelu, već u Iranu i u

radikalnomislamuiterorukoji

on propagira“, prenijeli su

izraelskimediji.

Istiizvorisuobjaviliminulene-

djelje da je Abas poslao svog

bliskogsavjetnikaNabilaŠatau

Rusiju da razgovara u Kremlju

sa visokim zvaničnicima, uk-

ljučujućiiministraspoljnihpo-

slova Sergeja Lavrova. Očeki-

valo se da razmotri mogućnost

aktivnije uloge Rusije umirov-

nom procesu uz druge zemlje

poput Kine i Francuske. Pale-

stinci planiraju da u istočnom

Jerusalimu, koji je Izrael anek-

tiraonakon što ga je okupiraou

ratu 1967, osnuju sjedište svoje

buduće nezavisne države.

Trampovo priznanje Jerusali-

ma kao samo izraelskog objav-

ljeno 6. decembra osudila je

skoro jednoglasno međuna-

rodna zajednica, a na palestin-

skim teritorijama, u regionu i

šire u mnogimmuslimanskim

zemljama izbili su protesti. Na

glasanju u GS UN 128 zemalja

se izjasniloza rezolucijuosude

Trampovog priznanja, 9 je bilo

protiv, a 35 se uzdržalo.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu o bliskoistočnomsukobu

Palestinci ne žele

rješenje sukoba

U pismu hrišćanima povodomBožića Abas je napisao da

Palestinci ,,neće prihvatiti nijedan plan od SAD“ zbog pristrasne

podrške Bijele kuće Izraelu i politike naseljavanja okupiranih

teritorija koju vodi ta zemlja, podsjećaju izraelski mediji

Francuska:

Blokirano

oko 100

skijaša u

žičarama

PARIZ

- U francuskimAlpima

u toku je operacija evakuacije

više od 100 skijaša blokiranih u

žičarama koje su stale na pola

puta do staze za skijanje, saop-

štile su spasilačke službe.

Dva helikoptera civilne zaštite

i sedam spasilaca mobilisano

je u odmaralištu Šamrus na

jugoistoku Francuske, prenijeli

su lokalni mediji.

Kvar se dogodio oko 14 časova

kada su žičare koje mogu da

prime po desetak osoba stale

na pola puta. Žičare se nalaze

na 1.700metara nadmorske

visine.

Vremenske prilike su povoljne,

ali spasilačke ekipe još ne znaju

koliko će trajati evakuisanje

ljudi jer se mehaničkimputem,

pomoću skijaških konopaca i

druge opreme, spuštaju žičare.

Počinje trka za predsjedničke izbore u Rusiji

Pristalice potpisale

podrškuNavaljnom

BenjaminNetanjahu

PodrškaMoskovljanazaNavaljnog

ProslavaBadnjegdanauJerusalimu