Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 52 Next Page
Page Background

Srijeda, 20. decembar 2017.

4

Arena

Fudbal

Opstanak zadatak,

Evropa veliki san

DANILOVGRAD

Ljubi-

telji najvažnije sporedne

stvari na svijetuugradu

na Zeti još prepričavaju

možda i najljepšu epizo-

du izminule prvenstvene

serije – sjajnupobjedu

protivBudućnosti, sa

opštimutiskomda je to

bila i ponajbolja uvertira

za narednupolusezonu.

A proljeće po nepisanom

pravilu i tradiciji donosi

procvat ,,crveno-bijelih“

ruža u zvaničnimnastu-

pima. Da li će tako biti i u

2018. godini, ipak, treba

sačekati. Umeđuvremenu,

zimsku pauzu treba dobro

iskoristiti za psiho izičke

pripreme koje će biti neop-

hodne ukoliko Iskra želi da

zadrži prvoligaški status

ili eventualno zakuca na

vrata evropske scene.

To su dvije opcije koje su

izvjesne, a prva je sigurno

prioritet, dok se druga

odnosi na decenijsku želju

vjernih navijača da ovaj

uzorni sportski kolektiv

bodre i van granica Crne

Gore.

U kratkomosvrtu na

prethodne rezultate

u prvenstvu i nacio-

nalnomKupu, pred-

sjednik kluba Blažo

Šaranović nije krio

zadovoljstvo na

račun ostvarenih

rezultata, mada,

kako ističe,

bodovni saldo

mogao je biti i

bolji.

– Da smo

kojim slu-

čajembili

e ikasni

kod

kuće kao na strani, sasvim

sigurno više ne bi razmi-

šljali o ostanku u eliti, nego

sve raspoložive kapaci-

tete usmjerili za najviši

plasman. Ipak, ostalo je

dovoljno prostora, s

obziromna trenut-

nu poziciju na

tabeli, ukoliko se

ukaže šansa da

je iskoristimo

i ostvarimo

najveći uspjeh

u istoriji dani-

lovgradskog

fudbala,

tačnije plasman za u neko

međunarodno takmičenje

- rekao je Šaranović. Ista-

kao je da je prvenstvena

pauza samo formalna, te

da nema odmora i da će se

maksimalno raditi do

početka drugog

dijela.

On nagla-

šava da će

uslijediti

određene

kadrovske

promjene,

jer je neop-

hodno osvje-

žiti redove

adekvatnim zamjenama za

odsustvo onih prvotimaca

koji su riješili da napuste

ovu sredinu.

– Imamo transfer listu pred

sobom i uprava kluba će u

skladu sa mogućnostima

nastojati da izađe u susret

treneru Nedoviću i njego-

vim zahtjevima da nam se

priključe kvalitetni mlađi

igrači koje on preferira, iz

zemlje i okruženja - kazao

je Šaranović. On je nedav-

no, u izboru sedme sile,

proglašen za najboljeg

sportskog radnika u rod-

nomgradu.

Na pitanje da li je izvjesno

da će sportski direktor

kluba Risto Lakić usko-

ro biti na istoj funkciji u

Budućnosti, sa pono-

som ističe da će mu

biti drago da ovaj

nekadašnji repre-

zentativac bude

na čelu jedne

crnogorske

fudbalske

institucije.

- Raz-

govori

na tu

temu su u toku i ja vjeru-

jemu pozitivan ishod. Mi

nećemo biti kočnica na

tomputu. Naprotiv, iskre-

no i od srca ovomdivnom

i ambicioznommladiću

želimo sve najbolje u

budućem radu i, vjerujem,

jednoj lijepoj karijeri koja

ga očekuje i na tompolju.

Biće to veliko priznanje i

za Iskru i za grad uopšte.

Lakić je izuzetno pouzdan

i odgovoran i mi znamo da

će i sa te pozicije pomoći

razvoju fudbala u dani-

lovgradskoj opštini – rekao

prvi čovjek Iskre.

Takođe, Šaranović je pod-

sjetio i na odličnu saradnju

sa lokalnomupravom i sa

predsjednikomBranisla-

vomĐuranovićem, koji je

uvijek imao razumijevanja

za njihove zahtjeve.

Novi šef struke Aleksandar

Nedović, čiji je debi na

klupi Iskre bio više nego

uspješan (pobjeda pod

Goricom), ne gubi vrijeme.

Već kuje planove za izazo-

ve koji slijede. Međutim, on

više neće moći da računa

na Došljaka, Hadžanovića

i Argentinca Havijara koji

su dobili ispisnicu, a postoji

mogućnost i da se Kara-

klajić pridruži podgoričkim

,,plavo-bijelima“.

– U dogovoru sa ruko-

vodstvom sačinili smo

spisak mogućih pojača-

nja, ali je rano govoriti o

imenima, s obziromna

to da su oni vezani ugo-

vorima za klubove čije

su boje branili - rekao je

Nedović. Podsjetio je da

će zimske pripreme oba-

viti, sa nizomprijateljskih

utakmica, od 28. januara

do 10. februara naredne

godine najvjerovatnije u

Budvi ili Ulcinju. Prozivka

je zakazana dvadesetak

dana ranije.

B. KADIĆ

Iskra konsoliduje redove, za predsjednika Blaža Šaranovića nema odmora

Rekonstrukcija terena u Danilovgradu

Iako su ,,crveno-bijeli“

dosadašnje treninge

obavljali na vještačkoj

podlozi u Lješkopolju, da

bi koliko toliko sačuvali

novi zeleni tepih na sta-

dionu ,,Braća Velašević“,

ipak će biti potrebno da

teren saniraju i vrate ga u

prvobitno stanje.

– Dok traje pauza predu-

zećemo sve aktivnosti

i jedan dio sredstava

opredijeliti za njegovu

rekonstrukciju. Moramo

da obezbijedimo opti-

malne uslove za njegovo

korišćenje u zvaničnim

nastupima. Isto tako,

osvježićemo i klupske

prostorije, zatimdruge

pomoćne objekte, kao i

tribine. Naši ,,serdari“, koji

su uvijek dvanaesti igrač

ekipe moraju, takođe,

imati dobre uslove za

navijanje i neophodnu

podršku. Ako uspijemo da

sve to završimo, a nadam

se da hoćemo, potpuno bi

spremno dočekali prolje-

će i nastvak šampionata

- naglasio je Šaranović.