Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Subota, 16. decembar 2017.

Svijet

Lideri Evropske unije postigli dogovor na samitu u Briselu

Počinje druga faza

pregovora o Bregzitu

BRISEL

- Lideri Evropske

unijepostigli su juče spora-

zumopokretanjudruge fa-

zepregovoraoBregzitu, po-

tvrdio jepredsjednik

Evropskog savjetaDonald

Tusk.

- EU lideri su se dogovorili da

krenu u drugu fazu razgovora

o Bregzitu. Čestitke britan-

skoj premijerki Terezi Mej –

napisao jeTusknaTviteru.

Nakonštosunedavnopotvrdi-

li da je ostvaren dovoljan na-

predak u prvoj fazi pregovora

o izlasku Velike Britanije iz

EU, evropska dvadesetsed-

morka je na samitu u Briselu

postigla dogovor o pokretanju

i druge faze, koja će podrazu-

mijevati pregovoreouslovima

tranzicionog perioda i izradu

okvira za buduće odnose.

U Briselu naglašavaju da će

prioritetibitirealizacijaposti-

gnutog dogovora o pravima

građana, granici sa Irskom i

novcu koji Velika Britanija

treba da isplati Uniji uz prav-

no obavezujući sporazum o

izlasku.

Tranzicioniperiod

Istovremenoćepočeti i radna

uslovima tranzicionog perio-

da, koji bi uslijedio po zvanič-

nom izlasku Velike Britanije

izEUumartu2019. godine.

Velika Britanija je tražila da

tranzicioni period traje dvije

godine. Tokom tog perioda

zvanični London bi trebalo i

dalje da poštuje EU pravila i

doprinosi budžetu, ali bez

prava odlučivanja unutar EU

institucija.

Kada je riječ o budućim trgo-

vinskim odnosima, temi na

kojoj Velika Britanija insistira

od početka pregovora, u EU

kažu da je neophodno prvo

tačno znati kakav trgovinski

ugovor London želi.

U Briselu dodaju da se o no-

vom trgovinskom ugovoru

može razgovarati samo sa

„trećim zemljama“, što će Ve-

lika Britanija postati tek od

marta 2019. godine.

Napominje se i daćeza izradu

novog trgovinskog sporazu-

ma Velike Britanije i EU biti

potrebno vrijeme, a kao refe-

renca navodi se sedamgodina

pregovora Brisela o trgovin-

skom sporazumu sa Kana-

dom.

Pored predsjednika Evrop-

skog savjeta Donalda Tuska, i

predsjednik Evropske komi-

sije Žan Klod Junker je po-

zdravio odlukuEUo prelasku

na drugu fazu razgovora obu-

dućim odnosima sa Velikom

Britanijom.

Sporazum

-Zaključili smoda jedovoljno

napretka postignuto (u prvoj

fazi pregovora o izlasku Veli-

ke Britanije iz EU). Sada je na

namadazajednosanašimbri-

tanskimprijateljima napravi-

mo nacrt sporazuma o izla-

sku. Nadam se da će taj

sporazum biti odobren od

Evropskog parlamenta i bri-

tanskog parlamenta - poručio

je Junker.

Junker kaže da je proveo

mnoge „dane i noći“ u razgo-

vorimaoBregzitu,abritansku

premijerku Terezu Mej oka-

rakterisao je kao „tvrdog, pa-

metnog, pristojnog i prijatelj-

ski nastrojenog pregovarača“.

SANKTPETERBURG

-Ru-

skaFederalna službabe-

zbjednosti (FSB) saopštila je

jučeda jeuSankt Peterburgu

uhapsila sedamčlanova ćeli-

je Islamskedržave, koji su

planirali da tokompredstoje-

ćegvikenda izvršeniz terori-

stičkihnapadana javnim

mjestimau tomgradu.

Grupaodsedamčlanovauhap-

šena je tokom specijalne ope-

racije u Sankt Peterburgu koja

je izvedena 13. i 14. decembra,

navodi se u saopštenju FSB,

prenosi Tass.

- Tomprilikom je zaplijenjena

značajnakoličinaeksplozivnih

naprava, elemenata za impro-

vizovane eksplozivne naprave,

automatske puške, municija i

ekstremistička literatura. Ta-

kođe je eliminisana laboratori-

ja za izradu eksplozivnih na-

prava - kaže se u saopštenju.

Ruska agencija navodi da su

osumnjičeni planirali niz tero-

rističkih napada u tom gradu

16. decembra, tako štobi posla-

Spriječeni teroristički

napadi u Sankt Peterburgu

EU produžila sankcije Rusiji

li bombaša samoubicu na jed-

noodsvetihmjesta i štobi akti-

virali niz improvizovanih

eksplozivnih naprava na mje-

stimagdjeseokupljavelikibroj

ljudi.

- Kao rezultat operativnih i

istražnih mjera, FSB u Sankt

Peterburgu razotkrila je i osu-

jetilanezakoniteaktivnostitaj-

ne grupe ljudi povezanih sa te-

rorističkom organizacijom

Islamska država - kaže se u

saopštenju.

Tomgrupom su, kako se navo-

di, upravljali lideri međuna-

rodneterorističkeorganizacije

iz inostranstva putem servisa

za razmjenu poruka „tele-

gram“.

Jedan od uhapšenih osumnji-

čenih priznao je da je kriv za

planiranje terorističkih napa-

daudrugomnajvećemruskom

gradu, što se može vidjeti na

video-snimku koji je objavio

FSB.

- Planirao sam teroristički na-

paduSanktPeterburgu.Morao

samda pravimeksploziv, da ga

pakujemu boce i dodajem šra-

pnele - rekao je osumnjičeni.

BRISEL

- Zbog nedostatka napretka umirovnim

pregovorima u Ukrajini, Evropska unija odlučila

je juče da produži sankcije Rusiji.

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk

rekao je da se svih 28 država članica EU složilo o

produženju sankcija, prenosi AP.

Sankcije su diomjera koje su EU nametnule

Rusiji zbog učešća u sukobima u Ukrajini.

Bivši ruski

ministar

završio

u radnom

logoru

MOSKVA

- Bivši ruski

ministar privrede Aleksej

Uljukajev proglašen je krivim

za korupciju, jer je sa dva

miliona dolara mita uslovlja-

vao ruskog naftnog giganta

„Rosnjeft“ da kupi konku-

rentske državne kompanije.

Uljukajevom je izrečena

kazna od osamgodina rada

u logoru.

Slučaj „Rosnjeft“ najveća je

korupcionaška afera u Rusiji

još od sovjetskog perioda,

a Uljukajev (61) je najviši

ruski zvaničnik osuđen za

korupciju u 18 godina vlada-

vine predsjednika Vladimira

Putina.

Uhapšen je u novembru,

nakon što je uhvaćen da

prima dva miliona dolara

mita od izvršnog direktora

„Rosnjefta“ Igora Sečina,

inače bliskog Putinovog

saradnika, kako bi njegovo

ministarstvo dalo pozitivno

mišljenje o Rosnjeftovoj

kupovini „Bašnjefta“.

Uljukajev je nakon izricanja

presude ocijenio kako je

kazna u radnom logoru

jednaka „smrtnoj presudi“.

Naveo je i kako će ga „istorija

osloboditi“.

PRIŠTINA

- Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je za RTK

da će se umartu iduće godine bezbjednosne snage transformi-

sati u vojsku Kosova.

Haradinaj očekuje da će umartu biti uspostavljena i vizna libe-

ralizacija za građane Kosova. On je najavio da će o ovimpitanji-

ma razgovarati 18. decembra u Briselu.

Komandant Kfora u Prištini Salvatore Kuoci rekao je u četvrtak

da je transformacija Kosovskih bezbjednosnih snaga u oružane

snage političko pitanje koje treba da bude riješeno u skladu s

UstavomKosova.

Haradinaj je ranije rekao da se nada da će Kosovo do 2020.

godine pristupiti NATO-u.

Priredio:

I.PEROVIĆ

Incidenti u Holandiji

MASTRIHT

- Holandska

policijauhapsila je juče

osumnjičenog zanapadeno-

žem, koji su sedesili učetvr-

takuMastrihtu, aukojima

suubijenedvije i ranjene još

dvijeosobe.

- Osumnjičeni 37-godišnjak

poznavao je bar jednuodžrta-

va - rekao je portparol policije

Džek van Klef, dodajući da su

ta saznanja predmet dalje

istrage.

On je uhapšen u četvrtak uve-

če u džamiji uMastrihtu, ubr-

zonakon što je udva odvojena

napada ubiomuškarca i ženu i

ranio još dvoje.

Napadač se nalazi u bolnici

zbog lakše povrede glave i po-

licija ga još nije ispitala.

Prijetnje

nožem i u

Amsterdamu

U odvojenim incidentu,

policija je ranila čovjeka koji

je prijetio nožemna aero-

dromu Šipol u Amsterdamu.

Policija je saopštila da je

„situacija bezbjedna“, te da

je osumnjičeni uhapšen. Dio

aerodroma je evakuisan,

javljaju lokalni mediji.

Identitet žrtava nije objavljen,

a Klef nije mogao da potvrdi

da su žrtve sirijskog porijekla.

Policija jesaopštiladasenera-

di o terorizmu.

ANKARA

- Turski predsjednik

Redžep Tajip Erdogan najavio

je juče da će Turska pokrenuti

inicijativu u Ujedinjenimnaci-

jama, kako bi poništila odluku

Sjedinjenih Američkih Država

da priznaju Jerusalim kao pri-

jestonicu Izraela.

Turska će, kako je najavio

Erdogan, prvo tražiti poni-

štenje odluke na Savjetu

bezbjednosti UN, te će, ukoli-

ko ne bude uspjela, isto poku-

šati i na Generalnoj skupštini

te međunarodne organizacije,

prenosi Rojters.

Lideri islamskih zemalja su na

konferenciji u Istanbulu u sri-

jedu osudili odluku američkog

predsjednika Donalda Trampa

o Jerusalimu i pozvali svijet

da reaguje tako što će priznati

Istočni Jerusalim kao prijesto-

nicu Palestine.

I lideri zemalja članica Evrop-

ske unije juče su ponovili da

se stav Unije u vezi sa statu-

som Jerusalima neće mije-

njati. Predsjednik Evropskog

savjeta Donald Tusk je putem

društvenihmreža poručio

kako su lideri EU saglasni da

ne promijene poziciju Unije o

Jerusalimu.

- Lideri EU su potvrdili posve-

ćenost dvodržavnom rješenju

- naveo je Tusk u pauzi samita

lidera članica EU u Briselu.

Uhapšen nakon što je

dvije osobe izbo na smrt

Turska pokreće

inicijativu u

UN o Jerusalimu

DonaldTusk

Kosovo dobija

vojsku umartu