Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 49 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Niskobudžetna avio-kompanija Viz er osvojila je

Aviation 100 nagradu za Evropsku avio-kompaniju godine, saop-

šteno je iz kompanije. Nagradu je primio direktor korporativnih

poslova Viz era Oven Džons na gala večeri u okviru konferencije

Airline Economics Growth Frontiers u Londonu. Nagrada je uru-

čena zbog rekordnig broja putnika i najave širenja linija i nabavke

146 aviona ,,erbas A320neo“ na sajmu u Dubaiju. U glasanju je uče-

stvovalo deset hiljada stručnjaka iz avio-saobraćaja.

- Ovo je bila veoma uzbudljiva godina za Viz er, ostvarili smo rast od

24 odsto, imali rekordan broj putnika, povećali broj linija na 550 u

43 zemlje i predstavili niz inovativnih rješenja - naveo je Džons.

R. E.

Dodjela Aviation 100 nagrada

Viz er evropska

kompanija godine

USD

1.17360

JPY 132.99000

GBP 0.87905

CHF

1.16470

AUD

1.55030

CAD

1.50920

Kursna lista

PODGORICA

Primijećen

jenovi računarski virus Spi-

deruCrnoj Gori, koji jepri-

lagođennašemtržištu i širi

seputemphishing emailova

prekoadreseoffice[@]

adriadoo.com

, upozorili su

izMinistarstva javneupra-

ve.

Emailporukajenanašemjezi-

ku i navodno stiže od privat-

nog izvršitelja. Naslov je u

obliku ,,Potraživanje dugova-

nja – IME PREZIME“ u ko-

jemse korisnik obavještava da

duguje nekoj od lokalnih ba-

naka. Mailovi sadrže Word

dokumenta sa malicioznim

ma k r o ima ko j a s ad r ž e

PowerShell skriptu, preuzi-

maju ransomware i pokreću

ga.IzMinistarstvasuupozori-

li da Ransomware u phishing

emailovima koristi imena po-

stojećihbanaka uCrnoj Gori.

Ukoliko je računar zaražen,

CIRT preporučuje da se is-

ključi sa lokalne mreže i da se

incident prijavi preko portala

www.cirt.me

. Preporučuje se

da se ne plaća otkupnina jer

ona ne garantuje povraćaj po-

dataka.

- Imajući u vidu moguće po-

sljedice, kao i nemogućnost

povraćaja podataka ukoliko

nemate backup, jasno je da je

prevencija od ključnog znača-

ja - ističu iz Ministarstva i

predlažuredovanbackupvaž-

nih podataka, redovno ažuri-

ranje pouzdanog antivirusa i

neotvaranje mailova sa nepo-

znatih adresa. Ministarstvo je

objavilo Smjernice za be-

zbjednostizaštituinformacija

u sajber prostoru na adresi

http://www.cirt.me/bibliote-

ka/dokumenti .

R.E.

Ministarstvo javne uprave upozorava

na novi računarski virus

Ne otvarajtemejlove

od lažnih izvršitelja

Uvoznici već najavljuju nove cijene duvana od 1. januara zbog

PODGORICA

Cijenapakli-

ce cigaretaod 1. januara tre-

balobi, zbogpovećanja akci-

ze i stopePDV, daposkupi

najmanje 50centi. Tolikopo-

skupljenje juče jenajavljeno

Agenciji zaduvan.

- Jedan uvoznik juče je obavi-

jestio Agenciju za duvan da će

od 1. januara za 50 centi po

paklici poskupiti 18 brendova

cigareta - saopšteno je Pobjedi

iz Agencije za duvan, ali nijesu

željeli da saopšte o kom se

uvoznikuradinitiokojimbren-

dovima.

Ako bi se najavljeno poskupl-

jenjeprimijenilonanajtraženi-

je cigarete, onda bi od januara

,,laki strajk“ trebalo da košta tri

eura, ,,parlament“ četiri, ,,mar-

lboro“ 3,70 do 3,80 eura, ,,kare-

lija“ od 2,60 do 2,80, ,,ronhil“

2,60, LM2,60 i 2,70 eura, ,,vins-

ton“ od 2,60 do 3,10, ,,pal mal“

2,50 do 2,80, ,,davidov“ 3,80,

,,drina“ i ,,diva“ 2,40 eura.

Ostaje da se vidi da li će baš svi

uvoznici i distributeri prijaviti

povećanje u ovom iznosu. Izv-

jesno je da od 1. januaramoraju

primijeniti novu akcizu i stopu

PDV-a.

Uvoznici su, podsjetimo, Novi

Duvanski kombinat, Partner

kompani, National Trade of

Montenegro, ,,Slavka“, ,,In-

fluence

&Co.me

“,Montenegro

Tobako kompani“.

Obaveza

Oni su objasnili da je obaveza

uvoznika i distributera da

svakupromjenucijena,bilopo-

većanja ili smanjenja, prijave

navrijemeAgencijizaduvan.U

Agenciji očekuju da će do kraja

decembra i ostali prijaviti svoje

kalkulacije.

Od 1. januara specifična akciza

na cigarete biće povećana sa 30

na40eurana1000komada.Po

-

sljednje povećanje akcize bilo

je u avgustu sa 26 na 30 eura na

hiljadu komada i tada su cijene

po paklici povećane do 40 cen-

ti, zavisno od vrste. Proporcio-

nalna akciza tada je smanjena

sa 35na 32 odsto.

Osimakcizeod1.januarasepo-

većava stopa PDV sa 19 na 21

odsto. Porez se obračunava na

akcizu i sve ostale stavke.

IzmjenamaZakonaoakcizama

sredinom ove godine uvedena

je obaveza obračunavanja, pri-

javljivanjaiplaćanjaakcizekod

povećanja njene visine.

- Proizvodači, uvoznici, kao i

osobe koje obavljaju trgovinu

na veliko, i malo, koji na dan

prije povećanja akcize imaju u

zalihama te proizvode, dužni

su da ih popišu i obračunaju

razlikeakcizepremaiznosimai

stopamapropisanimzakonom.

Tu obavezu nemaju osobe koje

obavljaju trgovinu na veliko ili

malo duvanskimproizvodima.

Popis zaliha akciznih proizvo-

daiobračunrazlikeakcizepod-

nosi se na obrascu nadležnim

područnim jedinicama Uprave

carina u roku od 15 dana po

istekumjesecaukojemjedošlo

do povećanja akcize - objasnili

su izUprave carina.

Cigarete će posk

50 centi po pakl