Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 49 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 14. decembar 2017.

Hronika

Podignuta optužnica protiv okrivljenog za razbojništvo u Podgorici prije sedamgodina

Jovanović uskoro pred

sudomzbog pljačke kazina

PODGORICA

–Višedržavno tužilaš-

tvopodiglo jeoptužnicuprotivJugo-

slavaJovanovića (42) izPodgorice

zbog sumnjeda je, sa još dvijeneidenti-

fikovaneosobe, izkazinahotela „Crna

Gora“prije sedamgodinamaskiran i

prijeteći pištoljemukrao 12.500eura.

Njemu se optužnicom stavlja na teret da

je počinio krivičnodjelo razbojništvo.

Prema navodima optužnice, Jovanović je

zajedno sa još dvije nepoznate osobe 10.

januara 2011. godine, oko 2.50 časova u

Podgorici, upao u kazino hotela ,,Crna

Gora“, odakle suukrali novac.

- Okrivljeni i NN osobe bili su maskirani

zimskimcrnimkapama, tamnimnaočari-

ma i šalovimapreko lica. Jovanović jepri-

šao radnici kazina i stisnutom pesnicom

je udario u glavu, oborio na pod, nakon

čega joj je selotejp trakomvezaonoge, ru-

ke i oblijepiousta. Dok je jednaNNosoba

sa nožemu ruci čuvala radnicu, optuženi

je sa drugomNNosobompretresao kazi-

no i ukrao 12.500 eura. Nakon toga su po-

bjegli - piše uoptužnici.

Jovanović je inače bezbjednosno intere-

santna osoba i višestruki povratnik u

vršenju krivičnih djela iz oblasti

imovinskog kriminaliteta i zloupotrebe

opojnihdroga.

Iz policije su ranije saopštili da se aktiv-

nosti na identifikovanjudruga dva sauče-

snika u razbojništvunastavljaju.

M. L.

Višedržavno tužilaštvo

Suđenje po tužbi bivšeg funkcionera DPS-a protiv biznismena

Marović traži da

muMujović vrati

890.000 eura

PODGORICA

- Bivši funkci-

onerDemokratskepartije

socijalistaSvetozarMarović

podnio je tužbuprotivPod-

goričaninaVeselinaMujovi-

ćakojomtraži naknadu šte-

teu iznosu890.000eura.

Kako jenavedenou tužbenom

zahtjevu, taj novacMujović je

odMarovića uzeona prevaru.

Pripremnoročištejezakazano

za23. januar, apostupakćevo-

diti sutkinjaMilenaBrajović.

Veselinu Mujoviću se sudi

pred Osnovnim sudom zbog

optužbidajeuzeo890.000eu-

ra od bivšeg visokog funkcio-

neraDPS-aSvetozaraMarovi-

ćakakobimuobezbijediobolji

status u tužilačkimistragama.

On jeranije tvrdiodanijeuzeo

890.000 eura i da je cijeli pro-

ces hajka protiv njega jer je

,,dostavio dokaze Tužilaštvu

za slučajeve izBudve“.

Ispričao je da je sve počelo ka-

da je dobio punomoćje odOli-

vere Ilinčićdapokušada riješi

s p o r k o j i j e i ma l a s a

Svetozarom Marovićem oko

,,Splendida“. Tako je, prema

njegovim riječima, saznao za

finansijske malverzacije i to

prijavio tužiocu.

Mujović je 17. februara prošle

godine uhapšen u akciji ,,Ho-

botnica“ i od tada se nalazi u

pritvoru.

Tužilaštvo provjerava i pod

kojimokolnostima jeMujović

navodno prevario i uzeo

20.000euraodocaLazaraRa-

đenovića, Ljuba kako bi po-

mogao njegovom sinu, koji je

bio u pritvoru zbog sumnje da

jeupet budvanskihaferaošte-

tio budžet opštine. Kako se

sumnja, Mujović je pokušao

da uzme novac i od nekadaš-

njeg menadžera opštine Bud-

vaAleksandraTičića, odkojeg

je tražio 100.000 eura da bi

uticao na Tužilaštvo da ga iz-

brišu izoptužniceupredmetu

,,Košljun“.

M.L.

SvetozarMarović saadvokatomBegovićem

AdvokatVuksanović iMujović

Zastupnik djece koja su se razboljela u Čanju

podnio zahtjev Osnovnomsudu

Krivične prijave protiv dvojice Beranaca

U vikendici krili 12

džakovamarihuane

BERANE

-N. V. (36) iN. J.

(26) izBeranauhapšeni su i

protivnjihćebiti podnijete

prijave jer jepolicija

pretresomkodnjihpronašla

12džakovamarihuane, uko-

jima jebilo39 i pokilograma

droge.

Njima se na teret stavlja da su

počinili krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga. Kako je saopštilaUpra-

va policije, postupajući po

operativnom podatku ispred

jedne vikendice u mjestu Lo-

kve zatekli su N. V. i N. J. kako

s u u š l i u d v o r i š t e s a

mo t o c i k l om be r an s k i h

registarskih oznaka na kojem

se nalazilo 12džakova.

-N.V. iN. J. sudvadžakaunije-

li uvikendicu, nakončega ih je

policijakontrolisala i pronašla

džakoveukojima jebilo37pvc

pakovanja sa marihuanom te-

žine od 39,495 kilograma - ka-

zali su iz policije.

C.H.

Saobraćajni udes na putu Cetinje – Njeguši

Povrijeđen vozač

CETINJE

– Vozač cistijerne irme „Mehanizacija i programat“

povrijeđen je juče u saobraćajnomudesu koji se dogodio na

putu Cetinje – Njeguši.

Do nesreće je došlo kada se cistijerna sa vodomprevrnula.

Vozač, čiji identitet nijesmo uspjeli da saznamo, prevezen je u

Klinički centar.

Firma „Mehanizacija i programat“ izvodi radove na rekon-

strukciji puta Cetinje – Njeguši.

J.Đ.

Krivične prijave protiv dvojice Rusa

Uhapšen Podgoričanin zbog četiri krađe

Falsifikovanimpasošima

dovodili sunarodnike

Krao bicikla pa ih prodavao

PODGORICA

–Protivdr-

žavljanaRusijeV. B. (46) i T.

B. (45), koji boraveuPodgo-

rici, podnijete suprijave

zbog sumnjeda su falsifiko-

vali putne ispraveRusima

kakobi imomogućili bora-

vakuCrnoj Gori.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, sumnja seda suV. B. i T. B.

duže vremena ovjeravali put-

ne isprave državljanima Rusi-

je nevažećim falsifikovanim

pečatima graničnih prelaza u

Crnoj Gori, za šta su dobijali

novčanunadoknadu.

Kako su naveli, falsifikovanje

jeotkrivenonagraničnimpre-

lazima.

- Rusi sa falsifikovanim ovje-

renimputnim ispravama i oti-

snutim falsifikovanim pečati-

ma g r a n i č n i h p r e l a z a

uhvaćeni suprilikomkontrole

putnih isprava na graničnim

prelazima tokom novembra i

decembra 2017. godine - saop-

štili su iz policije.

C.H.

PODGORICA

-M.Lj

. izPod-

gorice (29) uhapšen je zbog

sumnjeda jeu tokuprethod-

nihparmjeseci počiniočeti-

ri krađe.

Kako se navodi u saopštenju

policije, on je, kako se sumnja,

14. jula iz podzemne garaže

stambene zgrade u Ulici ser-

dara JolaPiletića ukrao bicikl.

-Par dana kasnije, 18.jula oko

22 sata iz garaže u istoj ulici

ukrao je dva bicikla vrijedno-

sti oko950eura, koja supripa-

dala D.Ć. Bicikle je, sumnja se,

prodao za sada nepoznatom

licu, za 100 eura-piše u saop-

štenju.

Kako se navodi, u Ulici slobo-

de

M.Lj.

je 25.avgusta oko

18.30 sati iskoristio nepažnju

sugrađanina S.M. i ukrao mu

bicikl, vrijednosti 180 eura.

-Podgoričanin je juče ujutru

oko tri sata u Hercegovačkoj

ulici prišao s leđa D.M. i iz ru-

ke joj ukrao torbicu u kojoj se

nalazilo oko 200 kutija raznih

vrsta cigareta, a zatim pobje-

gao-kazali su iz policije.

C.H.

Apelacioni sud nije uvažio zahtjev odbrane

PODGORICA

–MarkuŠoš-

kiću (24) i AleksandruKona-

taru (35), koji se tereteda su

namonstruozannačinubili

GordanuDašić (84) uPlavu,

anjenog suprugaVukabru-

talnopretukli, odlukom

Apelacionog sudaprodužen

jepritvor.

Pred Višim sudom u Bijelom

Polju počelo je nedavno suđe-

nje optuženima.Konatar je

tvrdio da nema veze sa ubi-

stvom i da je zbog finansijskih

problema učestvovaoukrađi.

Provalnici su 31. maja upali u

kuću Dašića u selu Brezojevi-

ca dva sata iza ponoći.

Razbojnici su tada 84-godiš-

njuGordanuugušili, što je po-

kazao i nalaz obdukcije. Njen

suprug Vuko preživio je pu-

komsrećom.

Gordana Dašić iz Plava premi-

nula je od posljedica povreda

koje su joj nanijeli provalnici.

Razbojnici suprvonapaliDaši-

ća, vezali ga i tukli dok nije iz-

gubio svijest, a onda sumaltre-

tiralistaricu.Motivovogteškog

zločina bio je novac.

M.L.

Šoškiću i Konataru

produžen pritvor

SaprivođenjaŠoškića

Fakultet u Beogradu da

utvrdi uzrok trovanja

PODGORICA

–Advokatska

kancelarijaVladanaBojića,

koja zastupa roditelje 103

djetetakoja suotrovanau

Čanju2011. godine, predala

jepodnesakOsnovnomsu-

dugdje su, kako tvrde, nave-

dene sve činjenicekoje će

pomoćiMedicinskomfakul-

tetuuBeogradudautvrdi

uzrok trovanja.

U podnesku se navodi da je u

Vili ,,Lara“ u Čanju prvo veče

podolaskudošlodomasovnog

trovanja učenika.

- Kompletno svi građevinski

objekti Vasilije Gvozdenovića

su bez građevinske dozvole, a

dokaz za to je list nepokretno-

sti br. 2011 i list nepokretnosti

od 6. novembra 2017. godine -

navodi se u podnesku advoka-

taBojića.

U podnesku piše da Medicin-

ski fakultet u Beogradu treba

da sagleda kompletnu doku-

mentacijukakobi sačiniokon-

zistentan nalaz koji bi poslu-

žio da nakon sedam godina

bude zadovoljena pravda. Su-

dije Višeg suda,nedavno su

odlučili da je u ovom slučaju

nastupila apsolutna zastarje-

lost.

M.L.

Advokat Bojić

ILUSTRACIJA