Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Delegacija

ruske partije Rodina, čiji je

osnivač potpredsjednik ruske

Vlade Dmitri Rogozin, stiže

danas u Podgoricu da bi podr-

žali lidere Demokratskog fron-

ta Andriju Mandića i Milana

Kneževića, saznaje Pobjeda.

Delegaciju Rodine, koja je

članica vladajuće koalicije

u Rusiji, sačinjavaju njihovi

visoki funkcioneri: Fjodor Bir-

jukov, glavni ideolog partije i

predsjednik političkog savjeta,

Aleksej Riljev, član Izvršnog

odbora i Vladimir Laktušin,

predsjednik podmlatka te

partije.

Potvrda

Iz medijskog centra Demo-

kratske narodne partije potvr-

đeno je Pobjedi da ruska dele-

gacija dolazi u Podgoricu da bi

dali podršku liderima Demo-

kratskog fronta na suđenju

u slučaju pokušaja terorizma

uoči parlamentarnih izbora.

- Ruska delegacija dolazi i u

svojstvu prijatelja DNP-a s

obziromda sa njima imamo

potpisan sporazumomeđu-

partijskoj saradnji iz 2016.

godine - objašnjeno je Pobjedi

iz DNP-a.

Za utorak je, prema sazna-

njima Pobjede, predviđena

zajednička konferencija za

novinare na kojoj će se ruski

političari obratiti javnosti i

objasniti razloge posjete Crnoj

Gori, koja se, s obziromna

tajming I aktuelno suđenje za

pokušaj terorizma, može

nazvati kontroverznom.

Predsjednik Rodine je zamje-

nik predsjednika ruske Dume

Aleksej Žuravljev, koji se kao i

osnivač te partije Dmitri Rogo-

zin nalazi na spisku osoba

kojima je u skladu sa prepo-

rukama Evropskog savjeta

zabranjen ulaz u Crnu

Goru. Rogozin je jedan

od najbližih saradni-

ka predsjednika

Rusije Vladimira Putina, a

stranka Rodina je prva u Rusiji

podržala novu predsjedničku

kandidaturu aktuelnog ruskog

predsjednika.

Pismo

Žuravljev se zvanično uključio

u čitav slučaj kada je proš-

logmjeseca zatražio

od ruskogministra vanjskih

poslova Sergeja Lavrova infor-

maciju o ruskimdržavljanima

Eduardu Šišmakovu i Vladimi-

ru Popovu, koji su osumnjičeni

da su organizatori grupe u

slučaju pokušaja terorizma.

Lavrov je u odgovoru Žuravlje-

vu potvrdio identitet Šišmako-

va i Popova.

- Po podacima koje posjeduje-

mo, državljani Rusije Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov u

Crnoj Gori ili u drugimdržava-

ma nijesu bili pri-

vođeni. U slučaju

da se Šišmakov

i Popov, ili nji-

hovi zvanični

predstavnici,

obrate MSP

Rusije, ono

je spremno da pruži svu

neophodnu pomoć u zaštiti

zakonskih prava i interesa

ruskih državljana - navodi se u

pismenomodgovoru Lavrova

koji je proslijedio Demokratski

front.

U tompismu Lavrov kaže da

sudski proces ,,u vezi sa tako-

zvanimpokušajemdržavnog

prevrata’ 16. oktobra 2016. u

Crnoj Gori“, čiji su akteri lideri

crnogorske opozicije Andrija

Mandić i Milan Knežević,

kao i Šišmakov i Popov, ima

očigledno izraženi karakter

političke narudžbine, čiji je

cilj diskreditovanje opo-

zicionih snaga zemlje i

potkopavanje povjerenja

Crnogoraca u

Rusiju“.

MOSKVANEMIRUJE:

Delegacija jedne od ruskih vladajućih stranaka Rodina danas stiže u Podgoricu

Rogozin poslao partijske kolege

da podržeKneževića i Mandića

Za utorak je, prema saznanjima

Pobjede, predviđena zajednička

konferencija za novinare na

kojoj će se ruski političari obratiti

javnosti i objasniti razloge posjete

Crnoj Gori, koja se s obzirom

na tajming i aktuelno suđenje

za pokušaj terorizmamože

nazvati kontroverznom

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

–Glavni odbor

Socijalističkenarodnepartije

analizirao je jučerezultate

proteklihizboraučetiri opšti-

ne idonioodlukuootvaranju

unutarpartijskogpostupkaza

predstojeće izboreuBerana-

ma iUlcinju, saopšteno je izte

partije. Sjednica je, kakotvrde

izvoriPobjede, kasnilazbog

togaštonijebilokvorumakoji

jenaknadnoobezbijeđen.

-SjedniciGlavnogodborapono-

vo nijesu prisustvovali bivši

predsjedniktepartijeSrđanMi-

lić i bivšaposlanicaSnežanaJo-

nica, koji bojkotujusjedniceGO

od kada je na čelu SNP-a Vladi-

mir Joković - kazao je izvor Po-

bjede.

To se ne bi moglo zaključiti na

osnovu saopštenja nakon sjed-

nice u kojem je saopšteno da je

,,sjednica održana u atmosferi

jedinstvaiizraženasnažnavolja

da se SNP vrati na stare staze

uspjeha“.

- Članovi su upoznati sa finan-

sijskim stanjem u partiji, pa je

Odborpredložiomjerezafinan-

sijsku konsolidaciju - piše u sa-

opštenju.Na

sjedniciGOSNP-a

potvrđene su odluke sa prve

sjednice, koje je zbog tehničkih

razloga osporila Statutarna ko-

misija.

Kako su saopštili iz te partije,

potvrđen je izbor Izvršnog od-

bora GO SNP CG, koji broji 32

člana, zatim izbor potpredsjed-

nika partije a to suDanijelaĐu-

rović,DragoslavŠćekićiDragan

Ivanović i direktora Veselina

Bakića.

K.J.-N.Z.

Milić i Jonica opet bojkotovali Jokovića

Održana sjednica Glavnog odbora SNP-a, ponovo jedva obezbijeđen kvorum

Sa sjednice

Kremlj

MilanKnežević

Dmitri Rogozin

AndrijaMandić

PODGORICA

–Socijaldemo-

kratskojpartijinijesupotreb-

neuvrede i obmane, jer imamo

istinunasvojoj strani -ocije-

njeno je iztepartije.

Oni su juče reagovali na izjavu

lidera Demokratske partije so-

cijalistaMila Đukanovića, u in-

tervjuuobjavljenomuPobjedi,a

između ostalog tvrde da je on

bioprotivprelaznevladenakra-

ju2015. godine.

- Đukanović je krajem decem-

bra 2015. rekao da je prelazna

vlada politički ultimatum i trik

opozicije da na vlast dođe bez

izbora,naštaVladanećepristati

- rekli su iz stranke Ranka Kri-

vokapića.

Kako su istakli, „nekoliko dana

prije toga je zahtjevzaprelaznu

vladu nazvao globalnim i crno-

gorskim fenomenomda partije

kojenijesuučestvovalena izbo-

rimabududioVlade“.

- Podsjećamo javnost da je pro-

ces parlamentarnog dijaloga

koji je doveo do prelazne vlade

iniciraoivodiopredsjednikSDP

i tadašnji predsjednik parla-

menta Ranko Krivokapić - na-

glasili su izSDP-a.

Na intervju su reagovale i De-

mokrate, a njihov potpredsjed-

nik Dženan Kolić izjavio je da

Đukanović ,,pokušava da vidlji-

vipadrejtingapartijekojupred-

vodi opravda samo njemu zna-

nimkombinatorikama, kako bi

pokušao obeshrabriti opozicio-

nebirače“.

Kolićnavodidajeprimjetnoida

vješto izbjegava činjenicu da su

Demokrate na posljednjih se-

damlokalnihizboraDPS-uuze-

le4.816glasova.

- Predstavljajući se kao jedini

zaštitnikCrneGore,dajesebiza

pravo da pohiljaditi put progla-

šava izdajnike i etiketira ko je

,,željan vlasti“. Čovjek koji je na

vlastiotkakojeprohodao.Ali,da

krenemoredom.Akoodnekoga

postoji opasnost zaCrnuGoru i

njenegrađane, to jeodMilaĐu-

kanovića. Upravo je on rukovo-

dio uništavanjem države, ra-

sprodajom crnogorske obale,

hotela,šuma,rudnihbogatstava

- naveo jeKolić.

Izvršni direktor Građanskog

pokretaUra ZoranMikić u rea-

govanju je rekao da su simpati-

zeri i rukovodstvo te partije po-

kazali više puta na djelu da

iskreno vole Crnu Goru i da im

jeinteresdržaveigrađananapr-

vommjestu,štose,,nemožereći

zaDPS iMilaĐukanovića“.

R.P.

Reagovanje SDP-a, Demokrata i Ure na intervjuMila Đukanovića

Tvrde da je istina na njihovoj strani

Knežević spremio „ladu“ da dočeka Ruse

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, Knežević je za

ovu priliku nabavio rusko

vozilomarke ,,lada“ kako

bi što spremnije dočekao

Ruse.

- Procjena je da će se funk-

cioneri Rodine udobnije

osjećati u ,,ladi“ nego u auto-

mobilu neke druge marke.

Naravno, sve to ima i simbo-

lički karakter - naveo je izvor.

Vozni park ruskih zvaničnika

do prošle godine i krize u

odnosima sa EU, činili su

uglavnom automobili nje-

mačke proizvodnje mahom

,,mercedesi“.