Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Svijet

Sastanak Arapske lige zbog američkog priznanja Jerusalima za glavni grad Izraela

Ministri

traže

ukidanje

odluke

Učesnici sastanka su pozvali

Savjet bezbjednosti UN da donese

rezoluciju u kojoj bi se Trampova

odluka odbacila, mada smatraju da

će SAD sigurno uložiti veto

KAIRO

-Ministri vanjskih

poslova arapskihzemalja

zatražili su jučena sastanku

uKairuodSADdaukinuod-

lukupredsjednikaDonalda

TrampaopriznanjuJerusa-

limakaoglavnoggrada Izra-

ela.

Oni su ocijenili da će to imati

ozbiljne posljedice po razvoj

događaja jer stavlja Vašington

na stranu okupatora i pred-

stavljakršenjemeđunarodnog

prava.

U usvojenoj rezoluciji Arap-

ske lige, poslije dvoipočasov-

nog sastanka, oni su takođe

pozvali Savjet bezbjednosti

UNdadonese rezolucijuuko-

joj bi se Trampova odluka od-

bacila, mada smatraju da će

SADsigurnouložiti veto.

Ako se todogodi, najavili suda

će tražiti sličnu rezoluciju i u

Generalnoj skupštini UN, re-

kao je palestinski ministar

vanjskihposlovaRijadal-Mal-

ki na konferenciji za novinare

održanoj rano juče ujutro u

Kairu.

Rezolucija na dvije strane,

usvojena na hitnom sastanku

koji je preksinoć počeo, ne uk-

ljučujenikakvekazneneakcije

protiv SAD, kao što je poziv na

bojkot američkih proizvoda,

suspendovanje ili sniženje ni-

voa odnosa s tomzemljom.

Urezoluciji se takođeneodra-

žava bijes koji Palestinci osje-

ćajuuPojasuGaze i naZapad-

noj obali, gdje su nasilni

protesti protiv Trampove od-

luke trajali tri dana.

,,Donijeli smo političku odlu-

ku... Jerusalim je okupiran 50

godina.Ovo jeproširenabitka,

koja će eskalirati”, rekao je šef

Arapske lige Ahmed Abul

Geit.

Najavljeno je da će se ministri

ponovo sastati u roku od mje-

sec dana, možda u Amanu, da

diskutujuo Jerusalimu.

Trampovo saopštenje 6. de-

cembaopriznanjuJerusalima

kaoglavnoggrada Izraela i na-

mjera da premjesti ambasadu

SADu taj grad izazvalo je osu-

de širom svijeta, čak i od bli-

skih američkih saveznika, što

sugeriše da je nepotrebno iza-

zvano još više sukobau ionako

osjetljivomregionu.

Izraelski ministar

pozvao na bojkot Arapa

TELAVIV

Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman

pozvao je juče na bojkot arapskih poslova u području u kome

su stanovnici učestvovali u nasilnimprotestima protiv prizna-

nja predsjednika SAD da je Jerusalimglavni grad Izraela.

Liberman, vođa nacionalističke partije Izrael naš dom (Israel

bejtenu), rekao je da Arapi iz Vadi Are na sjeveru Izraela ,,nije-

su dio Izraelaca” i da Jevreji ne bi tebalo više da idu u njihova

sela i kupuju njihove proizvode.

Stotine izraelskih Arapa protestovalo je u subotu duž glav-

nog autoputa na sjeveru Izraela, a desetine maskiranih

izgrednika je bacalo kamenice na autobuse i policijska vozila.

Troje Izraelaca je ranjeno i nekoliko vozila je oštećeno.

,,Ti ljudi ne pripadaju državi Izrael. Oni nemaju veze s ovom

zemljom”, rekao je Liberman izraelskom vojnom radiju,

dodavši: ,,Pozvao bih sve građane Izraela da prestanu da idu

u njihove radnje... jednostavno da bojkotuju Vadi Aru. Oni

moraju osjetiti da nijesu ovdje dobrodošli”.

Liberman već dugo poziva da Vadi Ara bude uključena u

predloženu razmjenu teritorija i stanovništva kao dio budu-

ćegmirovnog sporazuma sa Palestincima.

Stanovnici Vadi Are, poput mnogih drugih izraelskih Arapa,

saosjećaju sa Palestincima na Zapadnoj obali i često se otvo-

reno identi ikuju sa njima. Međutim, oni su ujedno građani

Izraela koja najčešće odbijaju da se ta teritorija priključi budu-

ćoj palestinskoj državi.

Vodja partije Arapska ujedinjena lista Ajman Odeh rekao

je da Libermanov poziv na bojkot liči na najgore režime u

istoriji. Gilad Erdan, ministar javne bezbjednosti Izraela iz

vladajućeg konzervativnog Likuda, rekao je da Libermanov

diplomatski plan nije primjenjiv.

Erdogan: Izrael je

teroristička država

ANKARA

Predsjednik Turske

Redžep Tajip Erdogan označio

je juče Izrael terorističkomdrža-

vom, koja ubija djecu, dodavši

da će se boriti svim sredstvima

protiv priznanja SAD da je

Jerusalimglavni grad jevrejske

države.

- Palestina je nevina žrtva, a što

se tiče Izraela to je teroristička

država, da teroristička - rekao

je Erdogan, dodavši: ,,Nećemo

prepustiti Jerusalimna milost

države koja ubija djecu”.

Izraelski premijer Benjamin

Netanjahu optužio je prethod-

no Evropu za licemjerje zbog

osuda odluke predsjednika

SAD Donalda Trampa da prizna

Jerusalim kao prijestonicu

Izraela.

Netanijahu je prije polaska

u Pariz prošle noći rekao da

poštuje Evropu, ali nije spre-

man da prihvati njene duple

standarde.

,,Ima glasova (iz Evrope ) s

osudom istorijskog saopštenja

predsjednika Trampa, ali ja nije-

sam čuo nikakvu osudu raket-

ne vatre na Izrael ili užasnog

huškanja protiv naše zemlje”,

rekao je Netanijahu.

Nekoliko raketa ispaljeno je od

četvrtka iz Pojasa Gaze na Izra-

el, neke su pale na palestinsku

teritoriju, neke su presretnute

i jedna je pogodila grad Sderot

na jugu Izraela, ali nije bilo

žrtava.

Na palestinskoj strani poginula

su četvorica Palestinaca u izra-

elskim vazdušnimudarima i

sukobima s izraelskimbezbjed-

nosnim snagama. Palestinci

namjeravaju da proglase istočni

Jerusalim, koji je Izrael osvojio

u ratu 1967. godine i kasnije

anektirao, za glavni grad svoje

buduće nezavisne države.

Liban za uvođenje embarga SAD-u

BEJRUT

Ministar vanjskih

poslova Libana Gebran Basil

pozvao je arapski svijet

na uvođenje ekonomskog

embarga SjedinjenimAmerič-

kimDržavama.

Basil je pozvao na uvođenje

embarga SAD-u, čiji je pred-

sjednik odlučio da ambasada

te zemlje u Izraelu bude

prebačena iz Tel Aviva u Jeru-

salim.

Osim toga, ministar

vanjskih poslova

Libana smatra da je potrebno

uvesti i sve diplomatske i poli-

tičke mjere.

Ministar vanjskih poslo-

va Katara Mohamed bin

Abdulrahman Al-Thani upo-

zorio je da bi ova Trampova

odluka mogla biti povod

novimodlukama koje će biti

prijetnja islamskom i arap-

skom svijetu.

Al-Thani je pozvao Arapsku

ligu da razrade akcioni plan

kako se boriti protiv Tram-

pove odluke kada je riječ o

Jerusalimu.

Ministar vanjskih poslova

Egipta Sameh Shoukri kazao

je da bi ovaj Trampov potez

mogao imati posljedica.

Shoukri je kazao da

palestinski narod

ima pravo da brani

svoju teritoriju.

BEČ

-LiderSlobodarskepar-

tijeAustrijeHajnc-Kristijan

Štraheželi, kaošto jetoveć

odlučioDonaldTramp, pre-

mještanjeaustrijskeambasa-

deuIzraeluuJerusalim.

- Mogu da razumijem želju

Izraela,zatoštomnogipolitički

predstavnici kažu ‘naš glavni

gradjeJerusalim,tamojesjedi-

šteKneseta -objasnio jeŠtrahe

bečkomdnevnikuKurir.

- Inašaželjabi bilada tamobu-

du smještene ambasade, kao

što je to širomsvijeta uobičaje-

no -dodao jeon.

Međutim, ističe da je Austrija

neutralna zemlja i da mora da

pazi da ne preduzima sama

neke akcije, već u saglasnosti

sa EU, uz određenu tendenci-

ju.

PovodomkritikeEUpovodom

odluke predsjednika SAD da

svoju ambasadu premjesti u

Jerusalim,Štrahekažedakon-

flikt na Bliskom istoku tinja

već decenijama i da mirovni

napori do sada nijesu bili

uspješni.

-Tosemorapromijeniti-poru-

čio jeon.

Štrahe bi premještanje ambasade u Jerusalim

Fatah: Nastaviti i

proširiti proteste

Pokret Fatah palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa

pozvao je juče Palestince da nastave proteste protiv odluke

američkog predsjednika Donalda Trampa da prizna Jerusa-

lim kao glavni grad Izraela.

Poslije tri dana nasilja u kojima su četiri Palestinca poginula,

Fatah je pozvao na ,,nastavak i proširenje protesta na svim

mjestima gdje je prisutna izraelska vojska”.

Abas je u znak protesta zbog Trampove odluke odlučio

da ne primi američkog potpredsjednika Majkla Pensa koji

polovinomdecembra treba da posjeti Izrael i Zapadnu

obalu.

Uoči sastankauKairu

Detalj izGaze

Predsjednik Turske reagovao na stavove Netanijahua

RedžepTajipErdogan