Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Stariji muškarac teško je

povrijeđen juče oko 16.30 časova uUlici

27. marta kada ga je na pješačkomprela-

zu udarilo vozilo, potvrđeno je iz Uprave

policije.

Prema riječima direktora Urgentnog cen-

tra Nermina Abdića, muškarac je zadobio

teške povrede glave i nalazi se u komi.

- Muškarac starije životne dobi nalazi

se na Intenzivnoj njezi. Zadobio je teške

povrede glave i nalazi se u komi - kazao

je Abdić.

Do nezgode je došlo oko 16.30 sati, kada

je, na pješaka koji je prelazio ulicu ,,ford

iestom” naletio dvadeset četvorogodiš-

njak iz Podgorice.

On je sa mjesta nezgode priveden u pod-

goričku policiju.

Ovo je druga nezgoda u protekla tri dana

u kojima su teško povrijeđeni pješaci. U

četvrtak je došlo do nezgode u blizini

Delte, kada je teško povrijeđena djevojči-

ca.

B. R.

Saobraćajna nezgoda u Ulici 27. marta u Podgorici, muškarac u komi

Pješaka na prelazu udarilo vozilo

PODGORICA

Tokomsu-

botenajvišekišepalo jena

područjuCetinja, 141 litar

pokvadratnommetru, re-

kao jemeteorologDušan

Pavićević i dodaoda sepa-

davineočekuju i narednih

dana, ali umanjojmjeri.

Iz prijestonice su saopštili da

je situacija uprkos kiši stabil-

na i da obilne padavine nije-

su prouzrokovale plavljenje

objekata.

Intervencije

- Služba zaštite i spašavanja

prijestonice Cetinje tokom

proteklenoći i dananije imala

intervencija, ali suobilazili te-

ren i pratili situaciju. Sve služ-

beprijestonicebićeupriprav-

nostiinarednihdanauslučaju

potrebe za intervencijama.

Stanjesanapajanjemelektrič-

nomenergijom je stabilizova-

no, dok je vodosnabdijevanje

takođe uredno - saopšteno je

iz prijestonice.

Dodaju da su radovi na pono-

ru već dali rezultate, pa je nje-

gova upojna moć povećana,

što se, kako su istakli, pokazu-

je ubrzanim oticanjem ogro-

mne količine atmosferskih

voda koje su se sa područja či-

tavog grada slivale kaDonjem

Polju, čimese izbjeglamoguć-

nost poplava u tomdijelu gra-

da.

Prema riječima Pavićevića,

obilne padavine su i uNikšiću

gdje je palo 77 litara kiše po

metru kvadratnom, dok je u

Kolašinu izmjereno 55, a u

Podgorici 44 litra.

- Na teritoriji Žabljaka pala su

32 litra, uHercegNovom12, u

Baru i Ulcinju po sedam, a u

Pljevljima pet - kazao je Pavi-

ćević agencijiMina.

Udarivjetra

Prema njegovimriječima, bilo

je veoma jakih udara vjetra

duž obale i na sjeverudržave.

- Bilo je udara i do 100kilome-

tara na sat, u nizu primorskih

mjesta, kao i na Žabljaku i u

Pljevljima-kazao jePavićević.

Kako jerekao, inarednihdana

se može očekivati kiša, ali u

manjojmjeri.

- Biće i snijega, ali će preovla-

đivati južni vjetar. Na sjeveru

povremeno veoma jak, a u

ostalim predjelima umjeren

do jak - zaključio jePavićević.

R.P.

Meteorolozi najavljuju padavine narednih dana, ali umanjoj mjeri

Najviše kiše

palo na Cetinju

Voda na ponoru

se povlači

CETINJE

Obilna kiša koja je juče

tokomprve polovine dana pala na Ceti-

nju donijela je brojne probleme mješta-

nima Donjeg Polja. Ponor na Donjem

Polju bio je prekriven vodom već

tokom jutarnjih časova, a voda je došla

i do pojedinih kuća. Usljed jakog vjetra

oštećeni su krovovi na nekoliko kuća.

U nekoliko slučajeva intervenisali su i

vatrogasci. Na sreću, u popodnevnim

časovima kiša je prestala da pada, pa se

i voda na ponoru počela polako povla-

čiti. Tokomdana u gradu je bilo uredno

snabdijevanje i vodom i električnom

energijom.

J.Đ.

MUP: Situacija stabilna, putevi prohodni

Direktorat za vanredne situacije Ministarstva

unutrašnjih poslova saopštio je sinoć da je

situacija na terenu stabilna i bezbjedna, da su

svi putevi u zemlji prohodni, kao i da nije bilo

prekida u napajanju električnom energijom.

Oni su povodom aktuelne meteorološke situ-

acije kazali da u toku jučerašnjeg dana osim

nekoliko intervencija službi zaštite i spašava-

nja i Crnagoraputa, Operativno – komunikaci-

onom centru 112 nijesu prijavljeni nikakvi veći

problemi vezani za trenutne meteorološke

uslove.

Ranije juče došlo je do odrona na magistral-

nomputu Podgorica-Kolašin, umjestu Trma-

nje. Saobraćaj je neko vrijeme bio u prekidu. U

odronu nije bilo povrijeđenih.

Podsjećamo da je i prije nedjelju dana došlo do

odrona umjestu Brajići, na putu Cetinje-Budva,

koji je već nedjelju dana zatvoren za saobraćaj.

Sl. R.

PODGORICA

UCrnoj Gori

je, uprvihdesetmjeseci ove

godine, izvršeno95 samou-

bistava, što je za jednomanje

uodnosuna isti prošlogišnji

period, saopštili suUprave

policije.

Kako su kazali agenciji Mina,

do 1. novembra najviše se sa-

moubistavadogodilouPodgo-

rici –24, potomuNikšiću19 i u

HercegNovom14.

U Baru je u tom periodu izvr-

šeno devet samoubistava, u

Beranama jedno manje, u

Pljevljima sedam, u Budvi šest

i uBijelomPoljupet.

Iz Uprave policije su kazali da

se, u odnosu na polnu struktu-

ru, muškarci pojavljuju kao

počiniocisamoubistvau75od-

sto slučajeva.

- Posmatrano po starosnoj

strukturi, 25 odsto njih su do

40 godina starosti, 50 odsto od

40 do 60 godina starosti i 25

odstostarijiod60godina-pre-

cizirali su iz policije.

Kako su kazali iz policije,

2006. godine je registrovano

199 samoubistava, dok je deset

godina kasnije – 2016. godine,

registrovano 111 slučajeva što

ukazuje na smanjenje od oko

79 odsto.

Prema podacima policije, od

2013. do 2016. godine četiri

maloljetnika izvršila su samo-

ubistvo.

Istraživanja su pokazala da su

samoubistva tri putačešćakod

muškaraca nego kod žena.

Muškarci biraju više nasilne

metode, kao što su upotreba

vatrenogoružja,vješanjeidav-

ljenje. Žene češće biraju uzi-

manje veće količine nekih lje-

kovailisebinanoseposjekotine

(uglavnom zglob). Žene imaju

više pokušaja samoubistva ne-

go muškarci, dok muškarci

češće uspijevaju u svompoku-

šajuda oduzmu sebi život.

U prilog pandemskoj veličini

problema samoubistva govori

podatak Svjetske zdravstvene

organizacije da milion ljudi

godišnje oduzme sebi život,

što znači da svakih 40 sekundi

neka osoba u svijetu izvrši sa-

moubistvo, a procjenjuje se da

su pokušaji samoubistva 20

puta češći.

B.R.

Statistika pokazala damuškarci češće dižu ruku na sebe

Za deset mjeseci 95 samoubistava

PODGORICA

Savjetodavna

službaubiljnoj proizvodnji

Ministarstvapoljoprivrede

je, povodomnajavljenogne-

vremena tokomnarednih

osamdana, pozvalaproizvo-

đačeda reagujupreventivno i

u slučajupotrebeurade sve

moguće agrotehničke imeha-

ničkemjere, kakobi izbjegli

eventualnu štetu.

To se, kako je saopšteno, poseb-

no odnosi na objekte u kojima

seproizvodnja odvijauzaštiće-

nomprostoru,kaoštosuplaste-

nici, ali i zasade voća.

- Na važnost pravovremenog

djelovanja, kao i poštovanja

preporuka u periodu nevreme-

na, ukazuje i iskustvo iz nekih

prethodnih godina, kada su po-

jedini poljoprivrednici pretr-

pjeliznačajneštete-navodiseu

saopštenju.

Iz Savjetodavne službe su dali

određene preporuke među ko-

jima su da poljoprivredni proi-

zvođačitrebanavrijemedarea-

guju i da ne dozvole da se snijeg

formira na krovuplastenika.

- Prije svega, potrebno je obez-

bijediti i na krovumontirati pr-

skalice - rasprskivače i saprvim

pahuljama snijega pustiti vodu

kroz sistem, kako bi se elimini-

salo stvaranje sniježnog pokri-

vača koji najčešće prouzrokuje

pucanje folije, a može dovesti i

do krivljenja ili lomljenja kon-

strukcije - saopštili su iz Mini-

starstva.

Proizvođači koji nijesu u mo-

gućnosti da obezbijede raspr-

skivače,aimajumanjeplasteni-

ke, mogu sa zemlje, pomoću

crijeva sa većim protokom vo-

de, da onemoguće stvaranje

sniježnog pokrivača.

- U slučaju da se zakasni sa pu-

štanjem vode i na plasteniku se

formira sniježni pokrivač, ne

treba naknadno uključivati ra-

sprskivače, jernećebiti pozitiv-

nog efekta, već suprotno - upo-

zorili su izSavjetodavneslužbe.

Opasnost,kakosunaveli,posto-

ji i kod previše niskih tempera-

tura, jer dolazi do smrzavanja

vode, posebnounoćnimsatima

i u timslučajevima dobro je im-

provizovati produžene alatke

sa tupim vrhovima za čišćenje

snijega, da se ne ošteti folija.

Proizvođači koji nemaju grija-

nje u plastenicima moraju

obezbijediti dogrijavanje sa

plinskim grijačima, radijatori-

ma, električnim grijalicama i

sličnim izvorima toplote - do-

daje se u saopštenju.

Usjeve u ovom periodu treba

prekriti agrotekstilom (agril,

lutrasil), da bi se pokušalo spri-

ječiti smrzavanje povrća.

Sl.R.

IzMinistarstva poljoprivrede dali

preporuke poljoprivrednicima

Pravovremeno zaštititi

plastenike i zasade

Otresti

snijeg

sa grana

voćaka

Kada je riječ o voćnim

zasadima, iz Savjetodavne

službe navode da se voćke

sada nalaze u fazi zimskog

mirovanja što ih čini otpor-

nijimna niske temperature,

ali ne i na teret koji može

prouzrokovati visok sniježni

pokrivač na njima.

- Suv i prozračan snijeg ne

može nanijeti velike štete

gajenimbiljkama, ali u slu-

čaju pada mokrog snijega

ili ledene kiše koja ostaje na

granama može uzrokovati

oštećenja na voćarskim kul-

turama u vidu smrzavanja,

pucanja i lomljenja, posebno

na mladim i tanjimgranama

- naveli su oni.

S obziromda je riječ omo-

gućem izičkomoštećenju

biljaka, mjera koju treba

preduzeti radi zaštite voćaka

od viskog sniježnog pokriva-

ča jeste, prije svega, izičko

otresanje grana.

ILUSTRACIJA

Detalj sacetinjskihulica

Ponor